23.09.2012 11:09

To si snad z lidí dělají (_!_)

V pondělí 17. září 2012 prezident Václav Klaus odmítl diletantskou novelu Trestního zákoníku, která měla vyřešit přeplněnost věznic zabavováním řidičských průkazů neplatičům výživného (Šašci narazili na prezidenta Klause). Jeho vzkaz poslancům ODS a TOP 09 byl jednoznačný:

Jste tlupa blbců!

Ve čtvrtek 20. září 2012 FTV Prima informovala, že Poslanecká sněmovna schválila změny zákonů, které mají zabránit exekutorsko-advokátní mafii v nehorázném odírání občanům. Zároveň však zazněla informace, že exekutoři budou neplatičům výživného zabavovat řidičské průkazy. Nevěnoval jsem tomu příliš pozornost, protože jsem si myslel, že FTV Prima nezaznamenala odmítnutí diletantské novely Trestního zákoníku. Červíček nejistoty však ve mně hlodal a tak jsem zasedl k internetu a hledal a hledal....Prohlížím čtvrteční program schůze a o Exekučním řádu ani písmenko. Prohlížím předchozí dny a také nic. Tak ještě jednou.

Ve středu 19. září 2012 Poslanecká sněmovna schválila novelu Občanského soudního řádu a v rámci toho i změnu dalších zákonů včetně Exekučního řádu. Nutno však říct, že až pod tlakem Ústavního soudu, který se rozzlobil na obecnou soudní stolici (Ústavní soud se rozzlobil), protože díky svému přepjatému formalismu se není schopna vypořádat s vymahači bagatelních částek a pokud by to takto pokračovalo dále, byl by v exekuci každý druhý občan včetně kojenců. 

Prohlížel jsem poměrně obsáhlou rozpravu poslanců, ve které kašpar Blažek opět (jak i sám říkal) neměl žádné intelektuální vývody, ale o řidičských průkazech zde nepadlo ani slovo.

Tlupa ódesáckých blbců se nejvíce hádala ohledně ustanovení, podle kterého by si oprávněný nemohl „svobodně“ zvolit svého exekutora z druhého konce republiky, aby povinnému vznikly co největší náklady exekuce.  (Mimochodem Blažkova manželka je exekutorka). Celá tato rozprava je mimo úroveň mého chápání. Proč by v případě exekutorů měla platit „svobodná“ volba úřední osoby a nikoliv všeobecně platná místní příslušnost? Mohou si snad občané „svobodně“ vybírat, která úřední osoba bude rozhodovat o jejich soudním sporu, o stavebním povolení či přestupku proti pravidlům silničního provozu? 

Zásadní pozitivní změnou je povinnost oprávněného před podáním návrhu na výkon rozhodnutí vyzvat povinného k úhradě duhu. Tak lze zabránit exekutorsko-advokátní mafii v nehorázném odírání občanů skrze náklady exekuce pro bagatelní dluhy (alespoň do té doby, než si zase najdou nějakou skulinu, se kterou se přepjatě formalistická soudní stolice opět nebude schopna vypořádat).

Exekutorsko-advokátní mafii mohou rozvedení otcové jedině děkovat, že už to vážně „přepískla“, protož tato změna zabrání zneužívání postavení oprávněného holomka (zletilého dítěte) k právní a ekonomické šikaně otce, kdy holomek s otcem absolutně nekomunikuje, nepředkládá mu ani doklady o pokračujícím studiu a na základě řadu let starého „opatrovnického“ sporně vykonatelného stoličního rozhodnutí (plnění výživného k rukám matky) pak na otce podá exekuci.

Tak kde vzali na FTV Prima ty řidičáky? Červíček vrtal a vrtal…. Nezbývá, než se pro jistotu podívat, co vlastně ta tlupa blbců odhlasovala. A je to tam!

95. V části první hlavě IV se za díl 5 vkládá nový díl 6, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 32 zní:

„Díl 6

Exekuce pozastavením řidičského oprávnění

§ 71a

            (1) Exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění povinného může exekutor vydat pouze tehdy, jestliže je v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě.

            (2) Exekuční příkaz se doručí orgánu, který vede registr řidičů podle zvláštního právního předpisu32), oprávněnému a povinnému. Orgánu, který vede registr řidičů, nesmí být exekuční příkaz doručen dříve než povinnému.

            (3) Dnem doručení exekučního příkazu povinnému se povinnému pozastavuje řidičské oprávnění udělené podle zvláštního právního předpisu32). Po dobu pozastavení řidičského oprávnění držitel řidičského oprávnění nesmí řídit motorová vozidla. Exekuční příkaz se povinnému doručuje do vlastních rukou.

            (4) Exekutor zruší exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění,

a)         prokáže-li povinný, že k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje své řidičské oprávnění, nebo

b)         zaplatí-li povinný nedoplatek výživného na nezletilé dítě.

Zrušení exekučního příkazu exekutor oznámí orgánu, který vede registr řidičů podle zvláštního právního předpisu32).

_______________

32)        Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.”.

V pondělí jim to prezident omlátí o hlavu a ve středu to opět odhlasují.

To si snad z lidí už vážně dělají (_!_)

Něco takového může vymyslet skutečně jen pablb! U řidičů z povolání je „nezbytná potřeba řidičského oprávnění“ vcelku jasná. Téměř každý živnostník velmi snadno prokáže, že k uspokojování svých potřeb (dosažení příjmů) potřebuje nějaké vozidlo, tedy i řidičský průkaz. Stačí si vést knihu jízd. Ale co když někdo „účtuje“ výdaje paušálem a žádnou knihu jízd si tedy ani vést nemusí? A co „venkovani“, kteří jezdí do zaměstnání autem, protože nemají jiné vhodné spojení? A co když povinný potřebuje auto (řidičák), aby k doktorovi dopravil „novou“ invalidní manželku (nebo „nové“ děti), ke které má také vyživovací povinnost?

Kdo pak bude rozhodovat o tom, zda povinný skutečně potřebuje řidičák či nikoliv? Exekutor? Soudní stolice?

To se ale klidně může stát, že řízení o „oprávněnosti“ zabavení řidičského průkazu se potáhne několik let třeba až k Ústavnímu soudu a celou tu dobu bude povinný bez řidičáku. A co když mu Ústavní soud dá za pravdu, že řidičák skutečně potřeboval? Kdo pak ponese odpovědnost za to, že povinný díky tomu nemohl dosahovat příjmy a živit nejen sebe, ale i oprávněné dítě? Kdo pak zacáluje vzniklou ztrátu výdělku a nemajetkovou újmu? Exekutor? Soudní stolice? Nebo dokonce sám oprávněný, který podal návrh na výkon rozhodnutí zabavením řidičáku?

Dnes potřebuje vozidlo (tedy i řidičský průkaz) téměř každý. Komu tedy budou exekutoři zabavovat řidičáky? Jednomu ze sta povinných, který žije pod mostem a řidičák stejně na nic nepotřebuje? Přesto vidím palcové titulky v novinách:

Maminky, problém s neplatiči výživného je vyřešen!

Podejte návrh na zabavení řidičáku!

Z čeho se bude odvíjet odměna exekutora za zabavení řidičáku? Z hodnoty zabaveného řidičského průkazu nebo dlužné částky? Jak budou počítány náklady exekutora na zabavení řidičáku? Skutečnými náklady, tedy hodnotou doporučeného dopisu řádu desítek korun na evidenci řidičských průkazů nebo paušální částkou řádu několika tisíc?

A jak to řeší problém s přeplněnými věznicemi?

Že budou otcové jezdit i bez řidičáku a stejně skončí ve vězení!

Opět jde jen o šikanu otců, která podstatu problému absolutně neřeší a pokud bude tento nesmysl uveden do života, tak bude mít Ústavní soud o „zábavu“ postaráno.

Ale jak se tam ten nesmysl dostal? Návrh zákona Sněmovně předložil koncem loňského roku bezbřehý diletant Pospíšil. V té době sice byly kriminály přeplněné, ale Kalousek mu na to pár mega nad schválený rozpočet  přeposlal, tak nic nikoho nenutilo vymýšlet stupidity se zabavováním řidičáků, proto to také v návrhu není.  Několik poslanců podalo pozměňovací návrhy a 7. června 2012 šla novela OSŘ do druhého četní. Tou dobou však už diletantovi Pospíšilovi díky přeplněným věznicím hořelo křeslo pod (_!_) a ze zoufalství přišel s náhradním trestem pro neplatiče výživného – zabavováním řidičáků. A jak se to dostalo i do novely Exekučního řádu?

Rozvedení otcové si jistě pamatují, jak tvrdá diskuse se vedla okolo jedné věty v Zákoně o rodině ve prospěch střídavé péče a to dokonce i se samotným novátorem ódésáckým šmejdem Pavlem Staňkem Střídáčkem. Byl to právě Pospíšilův řitní alpinista Pavel Střídáček , kdo najednou dokázal „vypotit“ hned několik nových „excelentních“ paragrafů Exekučního řádu na zabavování řidičáků a den před druhým čtením dne 6. června 2012 to jako pozměňovací návrh přismahnul do novely OSŘ.  ZDE se o tom můžete přesvědčit.

A zbývá ještě výčet blbců, kteří se pod to podepsali. To jen aby se opět nějaký údajný otcovský aktivista nesnažil oblbovat, že za nepřijetí kosmetické změny ve prospěch střídavé péče mohou socani, kteří k tomu svůj negativní postoj alespoň otevřeně přiznávají a ódésačtí šmejdi za to nemohou. Teď se jim to podařilo odhlasovat dokonale a rozhodně nejde o kosmetickou změnu!

TOP 09 – jednohlasně pro

ODS – krom nepozorné Horníkové (zdržela se) a nepřítomného Floriána jednohlasně pro

Nezařazení odpadlíci – většinou pro

VV – krom provládního zrádce Milana Šťovíčka jednohlasně proti

ČSSD – většinou proti, ale ani jeden pro

KSČ – většinou proti, ale ani jeden pro

Přehled hlasování ZDE

Problém je, že to šmejdi přilepili k zákonu, který občané skutečně potřebují. Jak se k tomu postaví prezident Václav Klaus?

Už je na čase vyhodit Přesčase a jeho tlupu šmejdů!

—————

Zpět