15.08.2011 15:13

To zapáchá levotou jak náklaďák plný vepříků – pokračování PŘÍBĚHU

Poslední dobou byl vývoj PŘÍBĚHU poněkud hektický a nebyl čas se věnovat všem podrobnostem. Jednání o určení výživného je odročeno na neurčito a trestní kauza údajného pohrdání soudem je na cestě do Sváčkova paláce (Městský soud v Praze). Můžeme se tedy v PŘÍBĚHU vrátit kousek zpět do místa, kdy kriminalista por. Bc. Petr Landa ukončil vyšetřování zločinu oprávněné kritiky otřesné kvality práce soudkyň JUDr. Smitkové a JUDr. Malíkové.

Podle velitele MO Police ČR Vršovice por. Šimka by se měl policista orientovat v zákonech, ale zároveň připustil, že tato orientovanost může být u jednotlivých policistů značně rozdílná. Když pomatený policista Kricfalušij známý svým výrokem „Pomáhat a chránit tady neříkejte“ postoupil věc podezření ze spáchání přečinu pohrdání soudem k dalším úkonům ke kriminální policii, asi to nikoho nemůže překvapit.

Na rozdíl od pomateného policisty provedl kriminalista por. Bc. Petr Landa výslech „poškozené“ soudkyně JUDr. Smitkové, svědkyně soudkyně JUDr. Malíkové (které o ničem nevěděla) a pisatele (oznamovatele) Járy Pytlouna (bývalý aktivní přisluhovač zločineckého režimu dnes soudce trestní „expert“ a místopředseda Obvodního soudu pro Prahu 4). Krátce si jenom připomene výslech těchto osob.

Výpověď „poškozené“ JUDr. Smitkové

Video záznam ZDE

Výpověď nic netušící svědkyně JUDr. Malíkové

Video záznam ZDE

Všichni si mysleli, jak mě v „tichosti“ v kanceláři kriminalisty por. Bc. Petra Landy „sjemou“, ale moje advokátka Mgr. Lucie Vaverková jim v jejich podlém plánu svými přesně mířenými otázkami udělala čáru přes rozpočet. Obě soudkyně svojí výpovědí potvrdily, že žádné jednání soudu jako základní znak přečinu pohrdání soudem neprobíhalo. Po jejich výslechu mělo proběhnout seznámení se spisem, jako poslední krok před postoupení věci s návrhem na podání obžaloby ke státnímu zástupci. To však kriminalista por. Bc. Petr Landa po výslechu soudkyň náhle změnil. Pro „uražené“ diamóny nedobře se vyvíjející situaci měl svojí výpovědí zvrátit pisatel Jára Pytloun (KSČ).  

Výpověď pisatele Járy Pytlouna (KSČ)

Pisatel Jára Pytloun (KSČ) v tom měl trošku zmatek, ale nakonec jsme se řadou cílených otázek k vymezení „jednání soudu“ dopracovali. Další přesně mířenou otázkou advokátka Mgr. Lucie Vaverková pisatele Járu Pytlouna (KSČ) dostala „na kolena“.

Video záznam ZDE

Pokud se po běžném občanovi nevyžaduje, aby byl schopen přesně definovat co je základním znakem přečinu pohrdání soudem, pak není splněna základní podmínka trestnosti mého jednání – zavinění.

Trestní zákoník

Zavinění

§ 15

Úmysl

(1) Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel

 a) chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, nebo

b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.

(2)  Srozuměním  se  rozumí  i  smíření  pachatele  s  tím, že způsobem uvedeným  v  trestním  zákoně  může porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem.

§ 16

Nedbalost

(1) Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel

a)  věděl,  že  může  způsobem  uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit  zájem  chráněný  takovým  zákonem,  ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo

b)  nevěděl,  že  svým  jednáním  může  takové  porušení  nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl.

(2)  Trestný  čin  je  spáchán  z  hrubé  nedbalosti,  jestliže přístup pachatele k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům chráněným trestním zákonem.

Ještě jsem navrhoval provedení svědecké výpovědi tiskové mluvčí Městského soudu v Praze, která médiím poskytovala rozhovor na téma vulgárních podání občanů a jak taková podání řeší Městský soud v Praze (pokud to překročí určitou míru tolerantnosti, tak je to řešeno pořádkovou pokutou). Provedení toho důkazu však kriminalista por. Bc. Petr Landa bez jakéhokoliv odůvodnění odmítl.

S ohledem na skutečnost, že vyšetřování jasně ukázalo, že se nemůže jednat o přečin pohrdání soudem, kdy  žádné jednání soudu neprobíhalo, apeloval jsem při závěrečném prostudování spisu na kriminalistu por. Bc. Petra Landu, aby ke státnímu zástupci podal návrh na zastavení trestního stíhání.

A teď se můžete na vlastní oči podívat na návrh kriminalisty por. Bc. Petra Landy.

Tak tohle zapáchá trestním stíháním na objednávku, jak náklaďák plný vepříků.

Zda on ten kriminalista por. Bc. Petr Landa také nebude „dělnického původu“, jako ta kriminalistka, která to o sobě sděluje při zatýkání občanů. Svědčí o tom jeho znalosti pravidel českého jazyka.

Z protokolu pisatele Járy Pytlouna (KSČ)

Pokud u kriminální police pracují „inteligenti“ jako je por. Bc. Petr Landa, tak se ani nemůžeme divit, že zde bují korupce a jiná trestná činnost „pánů v kravatách“. Tak „prudký inteligent“ může působit maximálně na nepřizpůsobivé občany s nedokončenou základkou, ale pro ostatní občany je takový kriminalista jen směšný šašek s podvodně získaným titulem.  

 

—————

Zpět