08.08.2012 21:54

Trestní oznámení pro podvod a vydírání – pokračování PŘÍBĚHU

Do poslední chvíle jsem se snažil vyhnout podání trestního oznámení na vlastního syna Petra Mesznera s tím, že jeho nemravné chování se vyřeší v rámci civilního řízení. Nemravní soudci se mi však mstí za jejich otevřenou kritiku, účelově rozhodují v můj neprospěch a aprobují tím nemravné chování mého syna. Synovi jsem dal několik let šanci změnit svoje chování, ale poslední pokus ( Když nejde syn za otcem, musí jít otec za synem ) jasně ukázal, že jeho duševní devastace syndromem zavrženého rodiče je nevratná. Nehodlám dále snášet, aby mě vlastní syn vydíral a podvody se snažil mě okrást o peníze, které mu ukradla vlastní matka.

Postavení otce, který by měl platit výživné, je zde rovno postavení masového bestiálního vraha, ale i ten má více práv. Na podání trestního oznámení jsem se tedy musel vyzbrojit obrovskou dávkou trpělivosti a asertivity. Navíc nešlo o krádež kabelky či fyzické násilí, kde je klasifikace nezákonného jednání vcelku jasná, stejně jako kdo je poškozený a kdo pachatel, ale o nezákonné jednání odvislé od právního posouzení věci. Nejdříve jsem musel celý příběh vyprávět na recepci nějakému civilnímu „třídiči“ oznámení, aby zavolal uniformovaného policistu a tomu pak opět celý příběh odvyprávět. S čekáním tak uběhla jedna hodina. Pak jsem byl připuštěn do „výslechovny“ a opět jsem musel všechno vyprávět znova. Zde došlo k drobnému konfliktu, kdy se policista jal „klasifikovat“ skutkové události. Musel jsem mu tedy důrazně vysvětlit, že podle § 158 odst. 1) trestního řádu je povinen prověřit skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu a hodnocení, zda nejde o trestný čin, bude muset ponechat na posouzení nezávislým soudem. Pak už asi pochopil, že se nenechám odbýt a konečně jsme přistoupili k vlastnímu sepsání trestního oznámení. Tím jak jsme postupovali od jednoho důkazu k druhému, začal věc stále více chápat a měnilo se tím i jeho chování ke mně. Po 4 hodinách (!) jsem odcházel s trestním oznámením v ruce.

Z pochopitelných důvodů nemohu zveřejnit obsah oznámení. Jen pro úplnost (aby to syn nemusel horečně hledat) uvádím příslušená ustanovení Trestního zákoníku. Vydírání a podvod není nic nového, ale oproti starému Trestnímu zákonu je zde docela podstatný rozdíl. Ve starém TZ byl pokus o trestný čin samostatným paragrafem, a proto se na to rádo zapomínalo, i když pokus byl stejně trestný, jako dokonaný trestní čin. V novém TZ je však „pokus“ zakotven přímo u činů, kde vzniká trestní odpovědnost i ve stádiu „pokusu“. Je zde však ještě rozdíl v tom, že se zde nemluví o pokusu, ale o přípravě, což není jedno a totéž.  

§ 175 Vydírání
(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami,
c) spáchá-li takový čin se zbraní,
d) způsobí-li takovým činem značnou škodu,
e) spáchá-li takový čin na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti, nebo
f) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání.

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312), nebo
c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

(4) Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

(5) Příprava je trestná.

§ 209 Podvod
(1) Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného,
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo
d) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).

(6) Příprava je trestná.

Když se syn neštítil mě opakovaně vystavit trestnímu stíhání, ať si také alespoň jednou vyzkouší, jaké to je být v pozici podezřelého z trestného činu.

Když jsem na tom někdy po tortuře soudní stolice byl špatně, vždy mě „nastartoval“ poslech písniček české skupiny Cococtte Minute z CD Czeko. Pokud se vám nepříčí hodně tvrdý beat, vřele doporučuji, protože texty písniček mají svojí hloubku a tvrdá muzika to ještě umocňuje. Pro tuto situaci je asi nejpříhodnější písnička Czeko. Drogová závislost je stejně zhoubná, jako syndrom zavrženého rodiče.

Czeko

Sáhni si dolu mladej, až tam někam na dno, dycky si to stejně poděláš, tobě fakt není radno, dyk si to přeci takhle chtěl, tak teď mi tady neskuhrej, radši se kurva pochlap kámo, radši si naposled ještě dej.

Dávno už si stihnul spálit za sebou všechny mosty, je dost těžký tě pochopit a na druhou stranu prostý, jak se jednou dotkneš konce...seš už někdo jinej, stigma pekla v tobě klatba, tak mladej - starej přidej.

Jednou sis to takhle vybral a není cesta zpátky, máš to přesně jak si chtěl, rozhodnutí krátký. Dodělej co si začal sám, nohy už sou vratký, peklo je přímo před tebou…tak vítej synu zpátky!!!

Vyvatěnej spratek mladej z kurva dobrý rodiny, nikdy by se přeci nedotk sám takovýhle spodiny. Vykroucenej bastard křivej s nabodanejma haxnama, prej že je chudák jenom mladej…co je to za fakana?!

Takhle sis to přál, tak si to užívej… takhle sis to přál.

Chtěl si czeko, tak tady máš czeko tak tady máš, tady máš, tady máš…

—————

Zpět