05.05.2022 11:06

Tři roky diskuse o nezákonném určování výživného (pokračování 5)

V tomto díle opět přinášíme naší reakci na odpovědi vedoucího oddělení civilního práva hmotného Ministerstva spravedlnosti ČR Mgr. Jakuba Sosny na naše dotěrné otázky k výživnému. 

2.   Jak vyplývá z vaší prvotní odpovědi, uvedený dokument má sloužit především veřejnosti. Co jste kromě uveřejnění výzvy kdesi na stránkách Ministerstva spravedlnosti jako manažer tohoto projektu udělal, aby se uvedený dokument stal předmětem diskuse skutečně široké veřejnosti? Byla tato výzva např. opakovaně prezentována ve veřejnoprávní České televizi? Byla následně uspořádána nějaká konference pro širokou veřejnost, která by vám přinesla pohled na skutečné problémy občanů v této věci? Pokud nikoliv, vysvětlete proč.

Materiál byl dne 21. 7. 2021 předně zveřejněn v rámci aktualit na stránkách www.justice.cz s termínem pro zaslání veřejnosti do 31. 8. 2021 (dostupné zde: https://www.justice.cz/?clanek=ministerstvo-spravedlnosti-predklada-k-verejne-konzultaci-analyticky-material-ktery-vyhodnocuje-vyuzivani-tzv-doporucujici-tabulky-k-urcovani-vyzivn-1). Zprávu o zahájení veřejné konzultace následně sama od sebe převzala některá média (např. https://www.mesec.cz/clanky/ma-byt-vyse-vyzivneho-urcovana-podle-tabulek-poradte-ministerstvu/ nebo https://advokatnidenik.cz/2021/07/23/msp-spousti-verejnou-diskusi-o-doporucujicich-tabulkach-k-vysi-vyzivneho/). Velmi podstatné bylo, že ministerstvo rozeslalo analýzu k vyjádření také adresně zhruba 300 zástupcům odborné a zájmové veřejnosti. Tento rozsah prezentace nám pro dané účely připadal jako dostatečný a vzhledem k adresnému oslovení odborníků a zájmových organizací i poměrně nadstandardní.

U této odpovědi jsme na rozpacích. Myslet si, že rodiče dětí nemají nic jiného na práci, než sledovat uvedené webové stránky, to může skutečně jen dement.  Spíše se však kloníme k variantě, že Ministerstvu zlovůle o diskusi s širokou veřejností vůbec nestálo a jen potřebovalo od parazitů na neštěstí dětí z rozvedených rodin nasbírat nové impulsy k ještě brutálnějšímu porušování čl. 4 LZPS. Tomu svědčí i nadstandardní oslovení údajných odborníků a zájmových organizací. Ačkoliv se naše volné sdružení občanů prokazatelně dlouhodobě zabývá otázkou výživného a o naší činnosti má Ministerstvo zlovůle dokonalý přehled, protože jejich zaměstnanci pravidelně navštěvují naše webové stránky, nikdo nás neoslovil. Dotazem u několika otcovských organizací jsme si ověřili, že ani je nikdo neoslovil a aby to nevypadalo diskriminačně, jako vždy je oslovena zdánlivě opoziční zájmová skupina, která však pro zločinný systém není naprosto žádnou opozicí a rozvedeným otcům jen dělá ostudu.  

3.    Jako manažer tohoto projektu jste přesvědčený, že dokument o 93 stranách citací zákonů, ekonomických úvah, tabulek a odkazů na různé zdroje, může být pro širokou veřejnost ve složité životní situaci (při rozvodu, při soudních řízeních) přínosem a užitečným pomocníkem, i kdyby měla finální verze jen třetinu stran?

Analýza určená spíše odborné a jinak zainteresované veřejnosti byla vstupním podkladem pro práce na navazujících materiálech, které by měly být určeny pro širokou veřejnost. Je jimi samotná upravená doporučující tabulka, stručný manuál k jejich používání a webová stránka s dalšími užitečnými informacemi. Věříme, že především tyto materiály, jejichž dokončení a zveřejnění se očekává v průběhu jarních měsíců, by mohly být pro širokou veřejnost přínosem a užitečným pomocníkem.

Pracovat téměř čtyři roky za nemalé peníze daňových poplatníků na něčem, co porušuje čl. 4 LZPS, tomu prostě musíte věřit. Za nás máme jen jednu prosbu. Nevydávat to jako brožuru na křídovém papíře, aby se to dalo použít alespoň jako toaletní papír.  

—————

Zpět


HLEDEJ NA ADIKII

Použijte funkci 

HLEDAT zadáním klíčového slova.

 


KONTAKT ADIKIA

infoadikia@seznam.cz


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!

Více ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

justiční rekordmanka

ing. Taťána Malá

CELÝCH 13 DNŮ

byla v čele

Ministerstva nespravedlnosti

pro zvětšení klikni na obrázek

písnička

CONTROL(k)A