10.09.2012 12:47

Upřímný blb

Minulý týden poslanci schválili Senátem odmítnuté bezbřehé diletantství kašparů Blažka a Pospíšila (novelu trestního zákoníku). To již určitě všichni víte. Pojďme se ale na vše podívat podrobněji. 

Celá řada rozvedených otců se upínala na odésáckého  poslance Staňka a jeho kosmetickou změnu zákona o rodině ve prospěch střídavé péče, která by s ohledem na stav soudní stolice stejně nic nepřinesla. Soudní stolice ignoruje nálezy Ústavního soudu (viz. Soudní stolice vydělává peníze pro zločince), co by jí tedy nutilo k tomu, aby se řídila nicotnou změnou zákona o rodině? Za tento názor jsem byl téměř ukamenován. Netrvalo to dlouho a poslanec Staněk ukázal, jak „dobře“ to myslí s rozvedenými tatínky. Předkladatelem novely trestního zákoníku nebyl nikdo jiný, než  Staněk. Než „předkladatel“, je v jeho případě přesnější výraz Pospíšilův patolízal, protože jeho původní návrh byl přeměněn na bezbřehé diletantství Pospíšila.

Podstatné části z jednání o novele trestního zákoníku

Sněmovně předsedající Zaorálek zve ódésáckého šmejda Staňka k řečnickému pultu k „obhajobě“ bezbřehého diletantství Pospíšila.

Ódésácký šmjed Staněk

Děkuji, pane předsedo, za slovo. Dobrý den, dámy a pánové, já se k senátnímu vyjádření, resp. k vyjádření Senátu k tomuto návrhu zákona, vyjádřím velmi stručně. Velmi bych si přál za oba další předkladatele, aby tento návrh byl podpořen v tom původním znění, jak do Senátu šel, protože si myslím, že argumenty, které Senát, potažmo pan dr. Antl, senátor zpravodaj, píše v té své zprávě, nejsou úplně pravdivé a není možno s nimi takto argumentovat. Návrh vychází z myšlenky, která tady byla prezentována, při projednávání během Sněmovny byl tento návrh projednáván velmi poctivě v ústavněprávním výboru, bylo k němu vzneseno hodně argumentů pro i proti. Myslím si, že je to návrh dobrý, že má smysl, že přináší ten účel, ke kterému byl navržen a předložen ctihodné Sněmovně ke schválení.

Podívejme se tedy co ten „hlupáček“ senátor Antl namítal.

Ukládání zákazu řízení motorových vozidel neplatičům výživného označil za "kvazitrest". O propuštění vězně by mohl požádat také ředitel věznice. Takovému návrhu by soud podle novely nevyhověl jen v případě, pokud by bylo zjevné, že by vězeň po propuštění na svobodu nevedl řádný život. Podle Antla je to narušení ústavní zásady, že pouze soud rozhoduje o vině a trestu. Navrhované úpravy jsou podle něj nepřípustné a jsou chaotickým a účelovým pokusem ministerstva spravedlnosti "vyčistit věznice“.

Více zde Novinky.cz - Senátoři odmítli novelu, která by mohla snížit přeplněnost věznic

Rozparva pokračuje

Socan Jan Chvojka

Myslím si, že trestní zákoník je velmi zásadní věc a jeho úpravy by měly probíhat velmi uvážlivě a uváženě a k těmto úpravám by se měla vyjádřit všechna možná připomínková místa. Tak tomu v tomto případě nebylo a nemohlo být, protože šlo o poslanecký návrh, který, pokud se dobře pamatuji, v té své prvotní fázi obsahoval pár vět, jeden či dva paragrafy, potom se to v ústavněprávním výboru dostalo úplně někam jinam, došlo tam ke vstupu Ministerstva spravedlnosti, tuším, že tam bylo nějakých padesát novelizačních bodů, a ten původní poslanecký návrh se posunul úplně někam jinam velmi zásadně a připomínková místa, která by k tomu měla něco říct, k tomu nemohla říct to, co by měla, včetně Legislativní rady vlády. Takže to je ta první výtka, taková ta legislativně technická. Myslím si, že i jenom z tohoto jediného důvodu by neměl být tento tisk přijat.

Druhý důvod, proč by dle mého názoru neměl být tento tisk přijat, je důvod ústavní či ústavněprávní. Já mám problém, celá ČSSD má problém s tím, že v některých aspektech se zdá, že předseda, resp. ředitel věznice může nahrazovat moc soudní, ač my všichni, myslím, víme, nebo bychom měli vědět, že pouze soud ukládá trest za trestný čin včetně jeho možného zmírnění, přeměny či podmíněnosti výkonu, a v otázce trestání je vždy velmi třeba citlivě zvažovat ústavní příkaz rovného zacházení a spravedlivého procesu. Myslíme si, že toto také není správné. Ředitel věznice je samozřejmě důležitá osoba, která by ale v tomto případě neměla jakkoli vstupovat do otázek viny a trestu a samozřejmě délky pobytu ve vězení.

Třetí věc, a ta je podle mého velmi zásadní. Zdá se, že tento zákon, resp. novela zákona, umožňuje něco, co tady doposud ještě nebylo. Umožňuje to, že pachatel může po jedné třetině trestu, který si odpykává ve vězení, propuštěn. Může se zdát, že přečiny jsou nějaké takové ne moc závažné trestné činy, takového něco, jako že jedete na kole a někoho srazíte. Bohužel tomu není tak. Přečiny jsou podle mého názoru velmi závažné činy. Je to např. úmyslné ublížení na zdraví těhotné ženě, nebo je to ublížení na zdraví dítěti mladšímu než 15 let, může to být drogový delikt, nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami v základní skutkové podstatě. Může to být dokonce zneužití pravomoci veřejné osoby, korupční delikty podplácení. Takže já si myslím, že aby v těchto závažných deliktech bylo možné dostat se z vězení po odsezení pouhé jedné třetiny trestu, to si myslím, že to je úplný nesmysl a je to něco nevídaného.

Socan Jeroným Týc

Koalice snaží řešit rozpočtové problémy, do kterých se dostala sama tím, že snižovala daně nejbohatším lidem, a dostala se tím do situace, kdy nemá na to, aby zafinancovala provozování věznic. A tento problém místo toho, aby např. zvažovala zvýšení daní těm nejbohatším, řeší tím, že bude propouštět vězně. Že chce zjednodušit propouštění vězňů. To je ten nástroj, který tady se snaží vládní koalice prosadit. Díky tomuto nástroji má dojít k tomu, že se ony věznice uvolní, bude v nich více prostoru, nebude se muset tolik investovat, nebudou se muset stavět další věznice, nebude tam potřeba tolik personálu a tím se bude šetřit. Ale kam ti vězni půjdou? No půjdou do ulic. A já jsem přesvědčen, že za současné sociální situace, za současného stavu Policie České republiky, kdy 30 % obvodních oddělení nemá požadovaný počet 15 policistů, prostě tohle rozhodnutí je velmi nezodpovědné a velmi rizikové. Myslím, že bychom se nad ním měli zamyslet. Rozhodně sociální demokracie nebude podporovat to, aby vězni, kteří byli odsouzeni, byli propouštěni jednodušším způsobem a rychleji, tak jak si to představuje koalice.

Několik dalších poslanců se pak snažilo „obhájit“ bezbřehé diletantství Pospíšila včetně samotného autora.

Socan Jeroným Týc

To systémové, v čem dochází ke změně, je to, že bude možné u takzvaných přečinů, aby po vykonání méně než jedné třetiny trestu, tedy jedné třetiny trestu, bylo možné podmínečné propuštění. Já bych chtěl říci, že tady můžeme přesně vyjmenovat ty přečiny, u kterých by bylo možné propouštět nově podle této úpravy už po jedné třetině trestu. Je to úmyslné ublížení na zdraví těhotné ženě, dítěti mladšímu 15 let, zdravotníku, záchranáři a další. Omezování osobní svobody, vydírání, znásilnění podle odst. 1, sexuální nátlak, a to i na dítěti. Zneužití dítěte k výrobě pornografie a další. Týrání svěřené osoby a osoby žijící ve společném obydlí. Majetkové trestné činy, krádeže, zpronevěry, podvody se škodou do půl milionu korun. Nedovolené ozbrojování, drogové delikty. Dokonce zneužití pravomoci veřejné osoby, korupční delikty, jako je podplácení, přijetí úplatku, atd. To jen abychom přesně věděli, o čem tady budeme hlasovat, že u těchto přečinů budeme umožňovat pachatelům trestné činnosti, aby byli - samozřejmě za rozhodnutí různých orgánů - propuštěni už po jedné třetině trestu, který vykonají.

A přichází zlatý hřeb jednání, kdy se o slovo hlásí ódésácký diletant spravedlnosti Blažek.

Dámy a pánové, já nebudu mít žádné intelektuální vývody.

Tak to jsme si opravdu pomohli! Bezbřehého diletanta vystřídal upřímný blb.

Jeho vývody jsou vskutku „oduševnělé“.

Pokud nezměníme trestní politiku, tak ta trestní politika bude změněna fakticky, to znamená, že můžeme odsuzovat strašně moc lidí, můžeme je nechávat ve vězeních, ale problém je v tom, že už je nebudeme mít kam dávat. To znamená, že tato novela je nezbytně nutná. Stav českého vězeňství je takový, jaký je. Odhlasováváme pouze nárokové propouštění. To není amnestie, že půjdou hned všichni domů, ale prostě je možné, aby u některých vězňů docházelo k propouštění dříve, pokud si to v uvozovkách zaslouží.

Ten blb snad ani netuší, že popírá nezávislost soudní stolice, která na základě všech skutečností, které vyjdou najevo, rozhoduje o trestu a vždy musí zvažovat, zda si pachatel „zaslouží“ výchovný trest nebo tvrdý žalář. Ten blb dokonce popírá i Trestní zákoník, který stanovuje výši trestů podle závažnosti trestného činu. Pokud si např. pedofil zaslouží třetinovou trestní sazbu, proč ten blb tedy rovnou nenavrhne třetinové snížení trestní sazby u trestného činu pohlavního zneužívání dětí?

Pokud to někoho zajímá, může si celou rozpravu přečíst ZDE a ještě zbývá se podívat na hlasování.

ODS a TOP 09 jednohlasně hlasovali pro bezbřehé diletantství. Socani, komouši a véčkaři byli většinou proti, ale protože řada poslanců chyběla, díky hlasům nezařazených odpadlíků zvítězila ubohost nad hloupostí. Rozum ve sněmovně nepotkáte, stejně jako spravedlnost v soudních budovách.

V celé rozpravě nepadlo jediné slovo o neplatičích výživného! Musíme tedy věřit, že prezident Klaus se pod bezbřehé diletantství nepodepíše. V opačném případě začne od října zabavování řidičáků neplatičům výživného a propuštění nebezpečných zločinců již v třetině trestu.

Socani si dělají čistě svoji populistickou politiku, kdy budou raději vydávat desetinásobek běžného výživného za věznění pro společnost nijak nebezpečných neplatičů výživného či vymýšlet nesmyslné tresty jako zabavování řidičáků (před několika lety s tím už přišla Mazuchová), jen aby se zavděčili svojí cílové skupině voličů – matkám samoživitelkám, kterým ve skutečnosti o výživné vůbec nejde, protože jinak by se spíše zajímaly o náhradní výživné, které by stát přišlo mnohonásobně levněji.

Zločinecký komunistický režim měl vcelku logický důvod pro zavedení trestného činu neplnění výživného. Každý měl práci (přesněji každý dokonce musel pracovat), tedy každý měl nějaký příjem, a pokud neplatil výživné na děti, činil tak zcela nepochybně úmyslně z nemravných důvodů. Smysl mělo dokonce i uvěznění neplatiče, protože ten musel v kriminále hákovat a z jeho výdělku bylo hrazeno výživné.

Jak si však vysvětlit chování ODS a TOP 09?

V České republice je všechno naruby. Právní stát a soudní stolice je zaplevelená bývalými komouši, kteří slibovali věrnost zločineckému režimu. Demokracie a politické strany soutěží, kdo je více levicový, zda socani spolu s komouši nebo vládnoucí koalice.

„Česká pravice prosazuje sen všech levicových stran na světě – milionářskou daň“ říká Jan Kraus

Vy nemáte prachy? No pro Boha, to si nějak vyřešte.

Nepřipomíná vám to něco?

Vy nemáte na nehorázně vysoké výživné? No pro Boha, to si nějak vyřešte!

To je ta správná cesta. Pracovitým lidem sebrat majetek, fotry pozavírat do kriminálů a na důchodce a malé děti uvalit exekuce. Jedině tak se můžeme dočkat, že se lidi nas…. a místo hloupé sametové revoluce, přijde potřebná skutečná revoluce.  

—————

Zpět