17.10.2013 18:08

Úspěšný odestřel rakety MIR-KA

Česká republika nepatří ke světovým mocnostem v oblasti raketové techniky, přestože je zde mnoho chytrých lidí a manuálně zručných techniků. Zejména hrůzovláda zmrda Nečase tuto skupinu lidí zanedbávala a všechny peníze tekly skrze předražené zakázky do kapes zmrdů. Přesto se vývoj raket u nás nezastavil. Adikii se podařilo získat unikátní záběry z prvního pokusného odstřelu české rakety MIR-KA, který se uskutečnil v polích poblíž Žďáru nad Sázavou. S ohledem na velikost hlavice oproti základnímu nosnému rámu, vznikly drobné potíže se správnou polohou těžiště a tím i se zajištěním stability letové dráhy. Ty se ale dotankováním nádrže speciální ekologickou pohonnou směsi (základem je několik druhů luštěnin a kysličníkem bohatě sycená voda) podařilo odstranit a první krátká letová zkouška dopadala na výbornou. Ostrý odstřel rakety MIR-KA je plánován na příští sobotu, krátce po uzavření volebních místností.

 

—————

ZpětADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE