05.12.2010 11:30

V České republice může soudit i blázen

Reportéři TV Nova nachytali mladoboleslavského soudce při braní úplatků, kdy z justiční databáze vynášel neveřejné informace. Soudce Nagy se reportérům také svěřil, že za „papírky“ (bankovky) vyměřoval rozumné výživné.

Kolegové soudci ho teď zbavili svéprávnosti, nepochybně proto, aby se justice vyhnula skandálu, kdy ani soudcovský plat ve výši několikanásobku průměrné mzdy nezaručuje soudcovskou nezávislost a korupce může tedy prorůstat i do justice. Přitom soudce Nagy se reportérům TV Nova přiznal, že si již dříve sehnal falešné „papíry na hlavu“, aby se tím vyhnul odvolání z funkce soudce.

TV Nova v reportáži klade otázku:

„Jak je možné, aby člověk, u něhož byly zjištěny tak závažné psychické problémy, vůbec někdy mohl být soudcem?“

Video spustíte kliknutím na obrázek nebo zde: Soudce Nagy.wmv (5,7 MB)

Dnem, kdy se občan stane soudcem, se z něj v České republice stává novodobý diamón (zvláštní božská bytost, která ovlivňuje osudy člověka), který za nic nenese odpovědnost. Pokud se soudce dopustí nějakého prohřešku, pak ani prezident republiky, který občana jmenoval do této funkce, jej nemůže odvolat.  O případném potrestání rozhodují kolegové soudci. Postavit však soudce před kárný senát je téměř nemožné, kdy „nezávislí“ soudci (včetně Ministerstva spravedlnosti a Veřejného ochránce práv) kryjí v nekvalitní práci jeden druhého. Ukázkovým příkladem je PŘÍBĚH popsaný na těchto stránkách. 

Na soudce se fakticky nevztahuje ani trestní zákoník, protože pokud se nejedná o kauzu, která by byla široce medializovaná, policejní orgány trestnou činnost soudců kryjí. Na MO Police ČR Praha 10 - Vršovice je k tomu přímo vyčleněn policista nprap. Kricfalušij, který při podání trestního oznámení na soudce říká: „Pomáhat a chránit, to tady neříkejte“ (viz. XXIII. díl  PŘÍBĚHU - Místo bezpečí a důvěry). Bývala Nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Benešová dokonce vydala pokyn obecné povahy, který ukládá státním zastupitelstvím veškerá trestní oznámení na soudce překlasifikovat na „stížnost nespokojeného občana s průběhem soudního řízení“.

Na rozdíl od jiných profesí (např. řidiči z povolání, elektrikáři) soudci nemusí pravidelně absolvovat přezkoušení o způsobilosti vykonávat svoje povolání.

V České republice je tedy klidně možné, že mimo soudců, kteří slibovali věrnost socialistickému právnímu řádu, může o vašem životě rozhodovat i blázen nezpůsobilý k právním úkonům.  Když se z nějakého důvodu budete muset stát zákazníkem naší justice, je tedy na místě požádat soudce, aby doložil, zda je způsobilý k právním úkonům.

 

 

—————

Zpět