27.07.2012 10:30

V loňském roce bylo uzavřeno nejméně sňatků od konce První světové války!

Podle údajů Českého statistického úřadu bylo v roce 2011 uzavřeno 45 tisíc sňatků, což je nejméně od roku 1918, kdy skončila První světová válka a vznikla První republika. (Zdroj Novinky.cz - Češi se do chomoutu neženou, nemají na to) Ze statistiky bohužel není jasné, zda se jedná o první svazky manželství. Každé druhé manželství se rozvádí a někteří konzervativci do toho jdou znova. Je tedy potřeb brát v úvahu, že údaj o počtu uzavřených sňatků je takto zkreslený. (Pozn. Kdybych tušil, do jakého neštěstí tím uvrhnu novou rodinu, nikdy bych takovou blbost neudělal!)

Můžeme jen spekulovat, co se na tak nízkém počtu sňatků podílí nejvíce, zda je to nějaká populační vlna, ekonomická krize, zneužívání sociálních dávek, brutální zločinné zásahy naší justice při případném rozpadu manželství nebo cokoliv jiného. Od vzniku První republiky však zde už bylo několik ekonomických krizí, byla zde Druhá světová válka, zločinecký nacistický režim, zločinecký komunistický režim, přesto více jak dvacet let po revoluci v právním státě, kde ochrana rodiny je zakotvena v Listině základních práv a svobod byl uzavřen nejnižší počet sňatků za celou tu dobu.

Listina základních práv a svobod

Článek 32

(1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena.

(2) Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající zdravotní podmínky.

(3) Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva.

(4) Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona.

(5) Rodiče, které pečují o děti, mají právo na pomoc státu.

(6) Podrobnosti stanoví zákon.

Kde je tedy chyba? Nebo to není chyba a směřujeme někam, kde rodina je naprosto bezúčelný nesmysl? Směřuje k tomu sama společnost nebo se společnost z nutnosti přizpůsobuje „rodinné“ politice tohoto státu?

Adikia se těší na Vaše názory. VSTUP DO DISKUSE

—————

Zpět