01.06.2011 23:08

Veřejně přístupná databáze soudních rozhodnutí

Dnes byla Ministerstvem spravedlnosti pro veřejnost zpřístupněna databáze soudních rozhodnutí, která byla doposud určena jen pro soudce.  Databáze v současné době obsahuje asi 2000 soudních rozhodnutí ze všech oblastí práva a umožňuje fulltextové vyhledávání podle konkrétních soudců (to jsou pro účastníka řízení docela podstatné informace, aby věděl, do čeho jde), spisových značek, data vydání nebo podle vztahu k určitému právnímu předpisu.  Soudy budou databázi dále doplňovat. Nebude však obsahovat všechna soudní rozhodnutí, ale pouze rozhodnutí, která soudcovská rada příslušného soudu uzná za důležitá.

Vstup na stránku pro vyhledávání kliknutím na obrázek nebo odkaz.

www.nsoud.cz/Judikaturans_new/judikatura_vks.nsf/webSpreadSearch

 

—————

Zpět