13.10.2012 12:16

Vrcholná komedie na svobodné volby

Kandidát do senátu ing. Karel Berka v pátek večer provedl kontrolu průběhu voleb a výsledek je přímo katastrofální. Redakce JusticeTV se účastnila této kontrolní akce a před volební budovu se dostavila s předstihem, aby si připravila „nádobíčko“. Během několika minut před budovou zaparkovalo první plně naložené policejní auto. Z budovy vyšel muž a žena, šli rovnou k policejnímu autu, něco přes okénko sdělovali pomáhačům a pak pomalu odešli. Blesklo mi hlavou, co může chtít občan pomáhačům, poté co vloží svůj hlas do volební urny? To už ale přicházel senátní kandidát ing. Berka a tak jsme se přesunuli do budovy. Za krátko se zde objevil i muž a žena, kteří se bavili s pomáhači. Že by chtěli volit ještě jednou? Blbost! Tajní fízlové přišli kontrolovat situaci! Natočili jsme rozhovor s ing. Bekou a jedním členem volební komise. Pak přišel okamžik uzavírání volebních místností. Vrcholná komedie na svobodné volby! Police pod pohrůžkou násilí znemožnila členu volební komise vykonávat dohled nad průběhem voleb, zatímco předseda volební komise v budově bydlí a má přístup do všech prostor budovy! Zneužívání pravomoci pomáhačů se však před budovou otočilo proti tajným fízlům, kteří svým nijak neoznačeným vozidlem parkovali na zákazu zastavení. Jedna hlídka pomáhačů odmítla přestupek řešit a odjela pryč. Občané se tedy svépomocí snažili zjistit totožnost řidičky. Ta si však zavolala posily a během chvilky zde byly hned tři policejní hlídky. Na místo toho, aby vyřešily přestupek, začaly bezdůvodně šikanovat redaktora JusticeTV. Před kamerou se jim to ale příliš nedařilo a tak museli sehrát komedii s vyřešením přestupku domluvou.

Tisková zpráva

Dne 19. září 2012 jsme oznámili v Pražském deníku, že při volbách do Parlamentu - Senátu konaných ve dnech 12.- 13. října 2012, provedeme v pátek ve 22 hodin kontrolu tajného hlasování. V pátek večer dne 12. října 2012 v 18.46 hodin nám přišla odpověď od předsedy Státní volební komise, že Okrsková volební komise má právo osobního a přímého dozoru nad volební schránkou po celou dobu trvání voleb, to je i v noci z pátku na sobotu. Podle platného zákona č. 247/1995 o volbách do Parlamentu, § 14e písm. b) stanoví, že Okrsková volební komise "zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh" po celou dobu trvání voleb, včetně noci z pátku na sobotu. Ing. Karel Berka, kandidát politického hnutí občanských iniciativ Pražané za svá práva, tak jak bylo předem oznámeno, se dostavil v pátek ve 22 hodin s početnou veřejností a slušně a zdvořile požádal o kontrolu, jak plní volební komise v Londýnské ulici svojí povinnost o tajném hlasování, stanovené Ústavou. Výsledek:

Přijeli tři policejní vozy, dále jedno auto státní tajné policie se dvěma osobami. Tajná státní policie nahrávala na video početnou veřejnost, přestože nebyl spáchán žádný trestný čin. Zabezpečení místností přes noc: žádné. Pečetítko: žádné. Místo pečetě kus papíru, který se samočinně odlepoval. Klíče od volební místnosti nemá předseda volební komise, ale školník. Podle vyjádření školníka mají ke vstupu do budovy klíče i další osoby. Člen volební komise, Ing. Aleš Mičulka, požádal, aby mohl přede dveřmi svojí volební místnosti hlídat po celou noc, tak jak mu to nařizuje zákon. Policie pod pohrůžkou použití násilí přinutila člena volební komise opustit budovu. Polistopadová vládnoucí garnitura odmítla již celých dvacet let změnit volební zákon tak, jako v ostatních 31 zemích civilizované Evropy, aby se volilo pouze jeden den. Současným vládcům vyhovuje možnost falšovat volby z pátku na sobotu. Přiložené video je důkazem, jak vládnoucí struktury mohou falšovat volby do Parlamentu České republiky.

V Praze dne 13. října 2012, vydáno v 08.30 hodin

Ing.Karel Berka
kandidát do Parlamentu - senátu, volební obvod č. 26

Pražané za svá práva
politické hnutí občanských iniciativ

Aktualizace sobota 13. října 2012 14:00 hod.

Dnes přišla do volebních místností v Londýnské ulici inspekce policie a u předsedy volební komise zjišťovala „součinnost policie při zajištění voleb“. Předseda komise podával nepřesné informace, proto je jeden z členů volební komise ing. Mičulka doplnil o popis incidentu, který se stal včera večer.

—————

Zpět