17.05.2013 09:53

Vymáhání dlužného výživného zdarma!

V různých diskusích se často objevují dotazy samoživitelek, jak z otce vytřískat dlužné výživné, když nikde nepracuje, nemá žádný majetek nebo je třeba díky špatnému podnikatelskému záměru zadlužen až po uši. To je skutečně velký problém, protože stát s matkami (přesněji s dětmi) hraje nepoctivou hru! Matka od opatrovnické stolice dostane do ruky rozsudek, který má maximálně hodnotu jako toaletní papír, protože pokud je výživné vypočítáno z fiktivního příjmu otce, logicky je fiktivní i výsledné výživné. Když matka požádá stát o sociální dávky, je vypoklonkována, protože podle opatrovnických výkalů (rozsudku) jsou děti dostatečně zabezpečeni výživným od otce. Z úhlu pohledu zaměstnanců sociálního úřadu je to celkem logické, protože je jen těžko představitelné, že by v právním státě mohla nezávislá soudní stolice někomu uložit povinnost, kterou reálně není schopen plnit. Mimochodem totéž platí i pro rozvedeného otce, který by snad chtěl stát požádat o sociální podporu. Při posuzování jeho sociální potřebnosti se od skutečného příjmu uložená vyživovací povinnost neodečítá. Otec je tak stále nad hranicí sociální potřebnosti, přestože po uhrazení výživného se stává sociálně potřebným.

A co má zoufalá samoživitelka v této situaci dělat?!

Buď si huntuje tělo a zdraví v druhém zaměstnání nebo spolu s dětmi strádá, což je s ohledem na trh práce nejčastější případ, až jednoho dne narazí na reklamní nápis

Vymáhání dlužného výživného zdarma!

Po dlouhém strádání a beznaději se tak lákavá nabídka jen těžko odmítá. Personál je uctivý a pro zoufalou samoživitelku má velké pochopení. To si pak jeden ani neuvědomí, že ta reklama a reprezentativní prostory musí stát balík peněz, který také někdo musí z něčeho zaplatit. Ale co? Je to zadarmo, stačí jen přinést toaletní papír (rozsudek s výkaly opatrovnické stolice) a několik podpisů, tak proč to nezkusit?

Na tuto otázku dává poměrně jasnou odpověď nález Ústavního stolce II. ÚS 594/10.

II.ÚS 594/10

Východiskem je určení a hodnocení důvodů, pro něž k zastavení exekuce došlo, přičemž mezi hlediska zkoumání nenáleží majetnost, resp. nemajetnost povinného. Výjimkou je situace, kdy oprávněný nedbal požadavku náležité opatrnosti a uvážlivosti a návrh na nařízení exekuce podal, ačkoli mu byly k dispozici poznatky, z nichž se dal takový výsledek předvídat. Lze-li mu přičítat takovou účast na zastavení exekuce, nic nebrání (§ 89 exekučního řádu, § 271 o. s. ř.), aby byla oprávněnému uložena povinnost nejen k náhradě nákladů povinného, nýbrž i nákladů exekuce ve prospěch soudního exekutora.

Kdo tomu snad neporozuměl, lze to říct jednoduše.

Pokud si je matka vědoma, že otec je bezdomovec nebo zadlužený až po uši, pročež se exekuci nezdaří vykonat, zacáluje veškeré náklady exekuce! Pochopitelně to platí i v případě exekučního zabavení řidičského průkazu.

Některé věci zadarmo mohou být i hodně drahé!

—————

ZpětADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
prezident Exekutorské komory

Mgr. Ing. Jiří Prošek

Nevlastníte-li nic, stejně vám to vezmeme!

Váš exekutorský úřad.