10.01.2011 23:31

XXVIII. díl – Trestní oznámení na soudkyni JUDr. Smitkovou

Soudkyně JUDr. Smitková se nepochybně dopustila trestného činu poškozování cizích práv dle § 181 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku, protože uvedla v omyl soudce Městského soudu v Praze, kdy k námitce podjatosti uvedla, že k mojí osobě nemá žádný poměr, proto jsem na ní podal trestní oznámení na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 10.

Celé trestní oznámení zde:

Trestní oznámení na JUDr Smitkovou poškozování cizích práv.pdf (70,6 kB)

A jak vyřídilo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 10 trestní oznámení na soudkyni?

Přestože jsem v trestním oznámení výslovně uvedl, že se nejedná o nespokojenost účastníka s průběhem řízení, státní zástupce OSZ pro Prahu 10 Mgr. Bc. Vlha trestní oznámení „přehodnotil“ na stížnost a v rozporu s § 158 odst. 1) trestního řádu neučinil ani jediné opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. Trestnou činnost soudkyně JUDr. Smitkové navíc „odložil“ pouhým dopisem bez usnesení, které by obsahovlo řádné odůvodnění důvodu překvalifice trestního onámení na stížnost.  

 Ve smyslu poučení jsem proti přehodnocení trestního oznámení na stížnost prodal námitku k  Městskému státnímu zastupitelství.

 Celá stížnost zde: Žádost o výkon dohledu nad OSZ Praha 10.pdf (146,7 kB)

Stejné státní zastupitelství však evidentně nesmyslné trestní oznámení soudkyně JUDr. Smitkové na (s)prostého občana postoupilo dle § 158 odst. 1) trestního řádu policejnímu orgánu MO Police ČR Praha 10 Vršovice k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že došlo k nějakému trestnému činu.

Zákony v tomto údajném právním státě jsou zneužívány proti prostým občanům a trestná činnost „všemocných“ soudců je „kryta“ orgány činnými v trestním řízení. 

Nový Nejvyšší státní zástupce JUDr. Zeman v rozhovoru s Právem uvedl, že bude klást důraz na to, aby dozorový zástupce byl odpovědný za svoje kauzy, aby to nebylo rozmělňováno nějakými dalšími pokyny a aby státní zástupci respektovali zákon.

 

Více zde: www.novinky.cz/domaci/221778-novy-nejvyssi-statni-zastupce-pavel-zeman-chce-rozhodovat-bez-politickych-vlivu.html

Adikia tedy vyzve JUDr. Zemana, aby neprodleně zrušil pokyn obecné povahy vydaný JUDr. Benešovou, podle kterého státní zástupci přehodnocují trestní oznámení na soudce jako nespokojenost účastníka s průběhem řízení a uvidíme, zda se opět nejedná o pokračující Potěmkinovu vesnici právního státu.

Trestní oznámení na soudkyni OS pro Prahu 4 JUDr. Smitkovou přehodnocené na stížnost se tak na místo k příslušnému policejnímu orgánu dostalo k vyřízení k předsedkyni OS pro Prahu 4 JUDr. Pokorné. Ta byla z postupu státní zástupce OSZ pro Prahu 10 Mgr. Bc. Vlhy natolik „zmatená“, že se na mě obrátila následujícím dopisem.

Překlad dopisu předsedkyně OS pro Prahu 4 JUDr. Pokorné pro neznalé justičního nářečí:

Vážený pane,

mám to rovnou hodit do koše nebo vám mám napsat, že jsem to jako stížnost vyřešila vyhozením do koše?

                                                                                            předsedkyně OS pro Prahu 4 JUDr. Pokorná 

Dopis předsedkyně OS pro Prahu 4 je ale pozitivním signálem, že alespoň někdo ze soudců OS pro Prahu 4 je schopen pochopit text psaný v úředním jazyku, kdy nepochopení mého žalobního návrhu ze strany soudu (soudkyně JUDr. Smitkové) zcela zbytečně vznikl celý PŘÍBEH. Pokud se tedy někdo budete obracet s nějakým žalobním návrhem apod. na OS pro Prahu 4, zašlete ho přímo k rukám předsedkyně soudu JUDr. Pokorné. Ušetříte tím svojí duševní rovnováhu a moře času.

Odpověď předsedkyni OS pro Prahu 4 JUDr. Pokorné

Paní předsedkyně,

jsem mile překvapen, že když někteří soudci vašeho soudu (JUDr. Smitková) nejsou schopni pochopit text psaný v úředním jazyku, že alespoň předsedkyně OS pro Prahu 4 to bravurně zvládne.

Ano!  Pochopila jste to velice správně, že jsem ve svém podání k OSZ pro Prahu 10 uvedl, že se nejedná o stížnost, ale o trestní oznámení.  

Bohužel vám nejsem schopen vysvětlit, proč podobnou poruchou chápání textů v úředním jazyku mimo soudkyně JUDr. Smitkové trpí také státní zástupce  OSZ pro Prahu 10 Mgr. Bc. Vlha. Na to se ho budete muset zeptat osobně, až mu vrátíte trestní oznámení na soudkyni JUDr. Smitkovou, protože si skutečně nepřeji řešit trestní oznámení jako stížnost a dožaduji se řádného postupu dle platného trestního řádu.

Je velká škoda, že jste před časem stejně pozorně nečetla mojí stížnost na soudkyni JUDr. Smitkovou a kolegiálně jste kryla její otřesnou kvalitu práce. Řádným vyřízením této mojí stížnosti jste si totiž mohla ušetřit čas, který teď musíte věnovat důsledkům Vaší v právním státě nevhodné soudcovské loajality.

 

—————

Zpět