13.05.2013 12:07

Za vraždu deset ran rákoskou?

Na bývalého ministra zlovůle Pospíšila jsme nadávali, že je to bezbřehý diletant, kterého s ohledem na jeho sexuální orientaci problémy rozvedených rodičů a jejich dětí nezajímají. Po svém opětovném zvolení do funkce zastavil práce na jednotných pravidlech pro určování výživného a díky jeho nesmyslné trestní politice (zpřísnění znaků a zvýšení trestů u trestného činu zanedbání povinné výživy) za dva roky došlo k zahlcení věznic pro společnost nijak nebezpečnými neplatiči výživného. Ódesácký zmrd Blažek pak přišel s dalším represivním opatřením, zabavováním řidičáků zoufalým otcům, kteří nejsou schopni plnit výživné stanovené jen podle momentální nálady soudních stolic.

Ačkoliv se v bulvárních médiích v pravidelných intervalech objevují články o zoufalých samoživitelkách, kterým brutální zločinci rozvedení otcové neplatí výživné na "jejich děti" a neplacení výživného je obrovský problém, podle ódésáckého zmrda Blažka tlačí společnost úplně jiný trn do paty, proto nyní přichází se zásadní změnou trestní politiky státu, která by měla urychlit trestní řízení.

Na výši trestu by se žalobce mohl domluvit i s vrahy, navrhuje Blažek

Trestní řád umožňuje od loňského září sjednání dohody o vině a trestu, ovšem zatím s tím omezením, že dohodu nelze uzavřít v trestních řízeních o zvlášť závažných zločinech, což jsou úmyslné trestné činy s minimálně desetiletou horní hranicí trestní sazby.

Dohoda funguje tak, že když se obviněný ke svému činu dozná, státní zástupce mu může navrhnout přiměřený trest a způsob náhrady způsobené škody. Soud potom neprovádí dokazování jako v klasickém hlavním líčení, ale pouze na veřejném zasedání posoudí, zda byla dohoda uzavřena v souladu se zákonem. Pokud ano, schválí ji.

Nyní by se totéž dalo praktikovat i u zvlášť závažných zločinů. "Věcně není dán žádný důvod, proč ve skutkově a právně nekomplikovaných, byť ve společensky vysoce závažných věcech by nebylo možno tento institut využít," uvedlo ministerstvo v důvodové zprávě k aktuálnímu návrhu.

Ministerstvo věří, že navrhované rozšíření možnosti uzavřít dohodu povede ke zvýšení počtu uzavíraných dohod, a tím i ke zrychlení trestního řízení. Zneužití dohody podle něj zabrání soud, který je garantem její zákonnosti, přiměřenosti a správnosti.

Zdroj Novinky.cz Na výši trestu by se žalobce mohl domluvit i s vrahy, navrhuje Blažek

Dohodu o trestu na mě zkoušela vršovická justiční mafie, když jsem si dovolil kritizovat otřesnou kvalitu práce soudních stolic Smitkové a Malíkové. Po výpovědích „poškozených“ stolic a svědecké výpovědi pisatele trestního oznámení komouše Járy Pytlouše na kriminálce bylo naprosto jasné, že jsem se žádného trestného činu nedopustil. A co teď s tím? „Mohlo by se to vyřešit dohodou o trestu se státním zástupcem“, naléhali na mě zmrdi na kriminálce. Základní podmínkou však je, že se pachatel k trestnému činu plně přizná. Měl jsem tedy dvě možnosti. Trvat na tom, že jsem se žádného trestného činu nedopustil a „těšit se“, jak mojí troufalost kritizovat soudní stolice jiná soudní stolice z kolegiální msty „odmění“ nebo přistoupit na dohodu o trestu, který by byl nejspíše mírnější. Kdybych neměl podporu ve skvělých advokátech JUDr. Petru Kočím a Mgr.Lucii Vaverkové, byla by to asi hodně těžká volba.

Vzpomeňme si na justiční omyl v případě pana Šafránka. Skutečný pachatel znásilnění kriminalistům unikl a vhodným objektem k vyřešení případu byl pan Šafránek. Dostalo se mu zastoupení bídným advokátem, který měl důkaz o jeho nevině před očima a tak skončil v kriminále. To samé se může stát komukoliv. Pod nátlakem kriminalistů bez adekvátní pomoci advokáta se ze zoufalství v naději nízkého trestu možná někdo slabší povahy raději přizná. Je vcelku jasné, že i kdyby se později ukázalo, že skutečným pachatelem je někdo jiný, s ohledem na vlastní přiznání, by takový člověk neměl šanci na odškodnění.  Stejně tak může nastat situace, kdy se zločinu dopustí nějaký pracháč a za několik šlehů perníku se domluví s feťákem, aby to vzal na sebe.

Nejen nonverbální projevy Blažka jasně ukazují,
že je všehoschopný blázen.

—————

Zpět


 


ADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
předseda Ústavního stolce

JUDr. Pavel Rychetský

Nevyšší stolice komunisty zaplevelené stolice.

Otec zločinné přísudkové vyhlášky 

Práva zlodějů Org.23/13 

Odepření práva zlodějům by vedlo k dalšímu prohloubení zásahu do základních práv.