23.07.2011 09:39

Žalobkyně stále kvoká, stále kvoká - pokračování PŘÍBĚHU

Po týdnu snažení konečně soudce JUDr. Tome Fankič mladší umožnil nahlédnutí do spisu a tak jsem hned běžel k soudu, abych získal obžalobu z přečinu pohrdání soudem. Ještě mě zajímalo, jak se k věci postavil kriminalista por. Bc. Landa, zda po skončeném dokazování doporučil zastavení trestního stíhání. To jsem však ve spisu nikde nenašel.

Pokud jde o obžalobu, státní zástupkyně Mgr. Radka Michková se nijak neodchýlila od svojí ustálené rétoriky a stále kvoká, stále kvoká. Bez ohledu na všeobecně platnou zásadu, že podání se posuzují podle svého obsahu, jsou zde z kontextu vytržená a překroucená slovní spojení, ve snaze navodit dojem nějaké urážky. Vše je pak gradováno hodnocením jako hrubá vulgarita, přestože ani jedno slovo není hrubé a vulgární. K dalším žvástům státní zástupkyně Mgr. Radky Michkové postrádá smysl se vyjadřovat, kdy za vše hovoří její konstrukce znaku trestného činu pohrdání soudem. 

„Za jednání soudu je nutno považovat soudní řízení jako celek…“

 

Budu se tedy muset dopátrat, kde studovala práva a kdo se podepsal pod její titul, aby mi to nějak vysvětlil.

 

—————

Zpět