30.12.2012 21:08

Zapomeňte na blbou náladu a pojďte tvrdě do nich!

Vše nasvědčuje tomu, že se v příštím roce budou nesoudné soudní stolice domáhat domnělého základního práva na „kapitalistickou“ odměnu za pracovní výkony jak za „bolševika“. Pokud však jsou se svým zaměstnáním jakkoliv nespokojeni, nic jim nebrání využít svého základního práva na svobodnou volbu zaměstnání. Celý problém ale spočívá v tom, že pro soudní stolice je právo na svobodnou volbu zaměstnání spolu se zákazem nucených prací naprosto bezobsažný pojem, byť  ze strohého znění jejich význam pochopí i superarbitrovaný blb.

Právo na svobodnou volbu zaměstnání a zákaz nucených prací je v České republice nečastěji pošlapávaným právem rozvedených otců, kdy jsou pod hrozbou značné majetkové újmy (exekuce) nebo dokonce i trestního postihu nuceni vykonávat zaměstnání, které si svobodně nevybrali a bylo jim vnuceno zlovolnou stolicí (rozsudkem) soudní stolice při určování výživného.

Je na nás rozvedených otcích, abychom si stále nenechávali šlapat po základních právech. Musíme se o ně hlásit a tvrdě o ně bojovat. Nástroje nám k tomu dává sama soudní stolice a jen je potřeba o nich vědět a správně je použít. Adikia k tomu připravila podrobný návod, s jehož první částí se dnes můžete seznámit na stránce VÝŽIVNÉ v sekci Rukojeť kverulanta pod názvem Nejsme otroky svých dětí.  

Zapomeňte na blbou náladu, vstupme do Nového roku 2013 s optimismem a pojďte tvrdě do nich! 

—————

ZpětADIKIA PŘEDSTAVUJE
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!