10.09.2013 21:15

Zeman podkopává důvěru v justici

Prezident Zeman veřejně prohlásil, že ztratil důvěru v Nejvyšší stolec, který propustil z vazby úplatné ódésácké zločince. Tím pobouřil předsedkyni Nejvyššího stolce Brožovou. Prý tím podkopává důvěru v justici?! Myšlenkově koktající Brožová si snad vážně myslí, že zdejší justiční mafii ještě někdo důvěřuje.

Vraťme se tedy o několik měsíců zpět, na začátek pádu vlády zločinců v čele se zmrdem Nečasem, kdy na Úřad vlády vtrhlo „Ištvánovo komando“. Čistě náhodou byl hned následující den na Nejvyšší stolici změněn rozvrh práce a byl sestaven nový senát. Na tom není vůbec nic divného, kdy i na jiných soudech dochází ke změnám rozvrhu práce. Spojovat tyto dvě události dohromady je tedy naprostý nesmyl. Také koho by hned druhý den po šoku z těžkooděného Ištvána přišel na mysl § 10 odst. 2 trestního řádu, kterým lze díky poslanecké imunitě posunout úplatkářskou aféru právě k Nejvyššímu stolci?!

Trestní řád

§ 10 Vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení

(2) Vznikne-li pochybnost o tom, zda nebo do jaké míry je někdo vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním řízení podle tohoto zákona, rozhodne o tom na návrh dotčené osoby, státního zástupce nebo soudu Nejvyšší soud.

Zmrd Nečas sice něco vykřikoval, že „lidský dobytek a svině“ mají dobře vymyšlené, jak obejit právo nevinného člověka mít svoji zákonnou (náhodně vybranou) soudní stolici, kdy na rozhodnutí o provedení nějakého neodkladného úkonu (např. vzetí do vazby) se čeká, až bude mít ta správná soudní stolice víkendovou službu, ale to byl spíše výrok daný „hukotem v penisu“ po delším odloučení od dominy Nagyové.

Náměstek Ministerstva zlovůle Volák (ODS) by za soudní stolice dal ruku do ohně, protože to jsou všichni profesionálové a čestní lidé. Jen těžko lze tedy uvěřit, že by se nějaká soudní stolice snížila k tak podlému porušování lidských práv, o kterém hovořil zmrd Nečas. Navíc se bavíme o Nejvyšším stolci, kde více jak 40 % soudních stolic prokázalo svoji vysokou čest přihlášením se ke Komunistické straně v době normalizace a přidělování věcí jednotlivým stoličním senátům je dílem důmyslného losovacího počítačového programu. Je tedy absurdní si myslet, že by byl někdo schopen ovlivnit, kterému stoličnímu senátu bude věc přidělena.

Že byla úplatkářská aféra přidělena právě nově vzniklému senátu na Nejvyšším stolci, je tedy tak „kurevská“ náhoda, že tomu prostě nikdo nemůže uvěřit.  

 

 

—————

ZpětADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas

Otec, který se dobrovolně vzdal svých dětí.


JUDr. Pavel Rychetský

Nevyšší stolice komunisty zaplevelené stolice.

Otec zločinné přísudkové vyhlášky 

Práva zlodějů Org.23/13 

Odepření práva zlodějům by vedlo k dalšímu prohloubení zásahu do základních práv.