16.09.2013 14:15

Zločinecká ODS je absolutně „mimo mísu“

Zločinecká organizace ODS představila občanům svůj program, ve kterém není jediné slovo o justici. To je vcelku pochopitelné, protože morální zvrácenost a naprostá odtrženost od reality jsou charakteristické i pro zločince v talárech. Zločinecká ODS se svým programem snaží oslovit především studenty, protože se svými šílenými levicovými experimenty mohou uspět jedině u mládeže vychovávané k vysávání rodičů skrze výživné.

První zaměstnání

Po ukončení studia skončí tisíce absolventů na úřadech práce a beznadějně nemohou najít odpovídající zaměstnání. To se pravidelně opakuje každý rok.

Pro slušné zaměstnání dříve většině lidí stačily tři roky „učňáku“. Ty byly zřizovány velkými firmami, které si tak vychovávaly svoje zaměstnance. Učni poslední rok chodili pracovat na budoucí pracoviště a po ukončení studia se tak mohli ihned zapojit do pracovního procesu. Kdo chtěl postoupit výše, udělal si „večerní průmyslovku“ (viz. Marečku podejte mi pero). Na „vejšku“ většinou chodily jen děti komunistických pohlavárů (zejména na práva) nebo skutečně nadaní jedinci.  Po revoluci se školství posunulo o jeden stupeň nahoru a dnes se bez maturity nelze ucházet ani o místo vrátného. Vzdělanost studentů se ale nijak výrazně nezvýšila a ve skutečnosti jde pouze o získání „papírů“ (maturitního vysvědčení nebo diplomu). Jenže reálné zaměstnání není o „papírech“! Někdo může být šikovný a pracovitý i bez titulu, a jiný bude nemehlo a chronické netáhlo i s několika tituly (typicky soudní stolice). Jediným efektem současného školství je, že se nesmyslně protahuje doba studia, přičemž se výrazně zhoršila „použitelnost“ studentů, protože nemají naprosto žádnou praxi.

Zločinecká ODS přišla s nápadem motivovat zaměstnavatele k přijímání absolventů škol „odpuštěním“ velké části povinných odvodů za zaměstnance (sociálního a zdravotního pojištění). To je typický šílený levicový experiment, který zaměstnavatelům vůbec nic nepřináší, protože absolvent bez praxe je i zadarmo drahý!

Vše by tedy nejspíše skončilo tak, že absolventy by jako levnou pracovní sílu zaměstnal nějaký ódésácký šmejd, který by jim nasliboval skvělou kariéru. Pod touto vidinou by je pak nechal dřít na podřadné práci, než by po čase zjistili, že firma dalšího „ředitele“ rozhodně nepotřebuje a žádná kariéra je nečeká. Od šmjeda by tedy odešli, ale už by neměli výhodu „odpustků“ u dalšího (možná solidního) zaměstnavatele. Šmejdovi by to však nijak neublížilo, protože by opět zaměstnal další várku hlupáků - čerstvých absolventů.

V první řadě je nesmysl, aby školy každý produkovaly tisíce otitulovaných budižkničemů, které nikdo nezaměstná. Školství je proto potřeba zpět posunout o jeden stupeň dolů, obnovit řemeslné obory a hlavně zvýhodnit firmy, které budou vychovávat svoje budoucí zaměstnance.

Zločinecká ODS chce také nezaměstnatelné absolventy rychle začlenit do pracovního procesu tím, že když začnou do třech měsíců podnikat, budou jim nějakou dobu odpuštěny daně z příjmu. Tento nápad je už absolutně „mimo mísu“. Když pomineme nikoliv zanedbatelnou skutečnost, že na trhu už není pro další podnikání místo, kdy díky šílené politice předchozích vlád krachují i zaběhnuté firmy, může se na takový nesmysl nechat nalákat jedině idiot. Každý začátek podnikání je vždy spojen s nějakou investicí a nově vzniklá „firma“ je tak několik prvních let ve ztrátě, tedy na dani z příjmu nezaplatí ani jedinou korunu! Co je "odpustek" daně z příjmu za "výhodu", když je to naprosto samozřejmé?! V tomto případě tedy jde spíše o to, aby si nerozvážní mladí lidé nabrali půjčky na nereálné podnikatelské záměry a skončili ve spárech ódésácké konkurzní mafie či exekutorských supů.

V první řadě je tedy potřeba „rozjet“ celé hospodářství investicemi do nepředražených zakázek pro střední podnikatele a živnostníky. Na místo rozvracení rodin, kdy jsou dospělé děti stavěny proti rodičům jako soupeři v boji o výživné po dobu nesmyslného studia, je třeba podporovat ty rodiče, kteří mohou svým dětem zajistit zaměstnání ve svojí firmě, postupně ji předat do jejich rukou a zajistit tak jejich budoucnost.

 

První byt

Bydlení je základní lidskou potřebou, která je však v současné době pro většinu mladých lidí naprosto nedostupná. Ještě než byla rozpuštěna vláda zločinců, byla přijata novela zákona o dani z prodeje nemovitosti, kterou měl nově zaplatit kupující. Ve své podstatě byla tato novela naprosto k ničemu, protože kupujícímu, prodávajícímu ale dokonce ani státu nic nepřinášela, kdy celková cena nemovitosti včetně daně je stále stejná. Většina nemovitostí se však nakupuje z hypotéky a novelou se tak zhoršilo postavení kupujícího, protože ten už by nedostal hypotéku na celou cenu nemovitosti včetně daně a tu by musel „zacvakat“ z jiného zdroje. Jenže z jakého, když si na koupi nemovitosti musí vzít hypotéku? A kde by mladí lidé vzali na vybavení nemovitosti?

Zločinecká ODS tedy chtěla lákat mladé lidi na další šílený levicový experiment „odpuštění“ daně z koupě nemovitosti. Zločinci tedy nejdříve protlačí novelu, která jde proti mladým lidem a v rámci volebního programu najednou otočí a slibují návrat do „normálu“ (tedy žádnou výhodu). To už opravdu hraničí s imbecilitou. Naštěstí nesmyslnou novelu zákona o dani z prodeje nemovitosti „zamáznul“ Senát a zločinci tak po několika dnech přišli o svůj šílený volební tahák. Lze si totiž dost dobře představit, jak by to skončilo. Z mladých lidí by se stali „bílé koně“ nějakého ódésáckého šmejda obchodujícího s nemovitostmi. Nepracujícím věčně studujícím a tím i potřebným mladým lidem by se „namazalo“ pár tisícovek a nemovitosti by se kupovaly „na mladé lidi“, aby se ušetřilo na dani. Až by potom jednou potřebovali koupit svoji nemovitost, už měli „smolíka“.

Jediným reálným řešením jsou „startovací“ byty, na jejichž výstavbě by se mohli podílet střední podnikatelé, živnostníci nebo dokonce přímo mladí lidé! „Svépomocná“ bytová družstva zde byla už za bolševika a na rozdíl od „panelových králíkáren“ to byly velice pěkné stavby s na tu dobu luxusními byty.

Zločinecká ODS je naprosto „mimo mísu“ a doufejme, že mladí lidé nepodlehnou jejich nesmyslům. Bábu ani dědka pro jejich volbu však už rozhodně nepřesvědčí!

—————

ZpětADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas

Otec, který se dobrovolně vzdal svých dětí.


JUDr. Pavel Rychetský

Nevyšší stolice komunisty zaplevelené stolice.

Otec zločinné přísudkové vyhlášky 

Práva zlodějů Org.23/13 

Odepření práva zlodějům by vedlo k dalšímu prohloubení zásahu do základních práv.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
Absolutně nejlepší 
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!