21.04.2013 14:03

Znalecký posudek na rodiče je opatrovnický totalitní nesmysl

Je veřejným tajemstvím, že o opatrovnických sporech rozhoduje jinde nepoužitelný soudcovský odpad. Obzor těchto „profesionálů“ je omezen totalitní pověrou o „lepším rodiči“, a protože v demokratické společnosti jde o zjevný nesmysl, jsou na jeho obhajobu alibisticky prováděny znalecké posudky na rodiče. Pokud však nejde o důvodné podezření na patologické chování některého z rodičů, je znalecký posudek hodnotící kvalitu rodičů brutálním zásahem do lidských práv a to i jejich dítěte. K tomu lze dospět pouhým selským rozumem i bez odborných znalostí.

Takové genetické inženýrství by mělo smysl před početím dítěte a opatrovnické stolice by tedy musely vydávat „povolenky“ ke každé souloži, kdy po narození dítěte je už hodnocení kvality rodičů poněkud opožděné. Asi každý cítí, že vydávání takových „povolenek“ by byl brutální zásah do lidských práv. O to větší nesmysl a brutální zásah do lidských práv je znalecký posudek na rodiče při rozvodu.

Znalecký posudek na rodiče je opatrovnický totalitní nesmysl,
kterému se musíte bránit!

Pomoci by vám v tom mohla vysoce kvalitní odborná přednáška pana Martina Kadlece, kterou přednesl na semináři Setrvalé problémy opatrovnického soudnictví. Přednáška byla zařazena na stránku Výživné do sekce O čem se nikde nepíše pod názvem  Desatero kvalitních znaleckých posudků.

—————

ZpětADIKIA PŘEDSTAVUJE
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!