05.10.2013 18:01

A blázni se radují

Tento týden se nechvalně známá pražská soudní stolice Ondřej Lázna již podruhé v krátké době ocitl před kárným senátem.

Lázna zůstane soudcem, kárný senát nevyhověl návrhu na odvolání

Brno - Ondřej Lázna z Obvodního soudu pro Prahu 10 dnes před kárným senátem uhájil svůj soudcovský talár. Jeho odvolání z funkce navrhovala předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová. Podle ní zneužil příkaz k zatčení a poslal do vazby ženu, která se kvůli nemoci řádně omluvila z hlavního líčení.

Kárný senát dospěl k závěru, že Lázna chyboval - postupoval příliš přísně. Skutek však není kárným proviněním, uvedl předseda senátu Vojtěch Šimíček. Láznovu chybu napravil výše postavený soud, který ženu po 13 dnech propustil z vazby na svobodu. Podle Šimíčka nelze Láznu soudit za jiný právní názor, pokud vyloženě neporušil výslovné znění zákona.

Brožová už jednou Láznu žalovala, a to kvůli zatykači na aktivistu Jiřího Fialu. Ani tehdy u kárného senátu neuspěla. Dnes uvedla, že příkaz k zatčení byl vydán protiprávně. "U bagatelních trestných činů zákon neumožňuje uvalení vazby, a tím ani vydání příkazu k zatčení," uvedla Brožová.

Navržené odvolání z funkce označil Zelenka (právní zástupce Lázny) za "projev zlovůle"(Brožové) vůči Láznovi. Soudci se podle něj dopouštějí i "nestandardnějších jednání", aniž by je šéfka NS posílala před kárný senát.

Zprávu vydala ČTK a v plném znění byla zveřejněna na České noviny.cz

 Lázna zůstane soudcem, kárný senát nevyhověl návrhu na odvolání 

Adikia se nebude zabývat „detaily“, pro které byla soudní stolice Lázna postavena před kárný senát, protože nijak nepochybuje, že příkaz k zatčení byl vydán protiprávně. Za zmínku stojí jen skutečnost, že trestní řízení, které měl vést, je důsledkem opatrovnického sporu. Jak překvapivé že? Výběr určitých částí článku ČTK nebyl zcela náhodný, protože se na celou věc podíváme z jiného úhlu pohledu.

Soudní stolice Šimíček se „předvedl“ jako lhář, už když rozhodoval o stížnosti Tomio Okamury při přímé volbě prezidenta. O jeho bezedné mravní pokleslosti jasně svědčí vysvětlení, že „chybu napravil výše postavený soud“. Ostatně tohle „vysvětlení“ je u soudních stolic velmi oblíbené a naprosto dokonale je vystiženo v následujícím obrázku.

Pro „sráče z horní úrovně“ je nějaké omezení osobní svobody
„sraček ze spodní úrovně “ zcela bezvýznamné.

Od lidských dobytků v talárech, pro které jsou základní lidská práva obyčejných lidí naprosto marginální záležitostí, pak ani nelze očekávat, že by stejného dobytka za jejich porušení nějak potrestali.Prohřešky“ soudních stolic proto musí být řešeny orgánem naprosto odděleným od justice, tak jako to navrhuje hnutí Úsvit přímé demokracie.

Nehorázné zproštění kárného obvinění  je navíc „okořeněno“ absurdním nesmyslem, že soudní stolici nelze trestat “za jiný právní názor“. Jak ale může mít soudní stolice I. stupně „jiný právní názor“ na situaci, která již byla dříve tisíckrát řešena vyššími stupni? Jedině tak, že ignoruje judikaturu nadřízených soudních stolic a pokud soudní stolice Šimíček tento stav akceptuje, pak by měl být vysvlečen z taláru jako první! „Jiný právní názor“ soudní stolice I. stupně lze připustit pouze v případech, které ještě nebyly řešeny, ale pokud se později ukáže, že šlo o nesprávný právní názor, tak za to soudní stolice musí nést plnou hmotnou i trestně právní odpovědnost, tak jako to navrhuje hnutí Úsvit přímé demokracie.  

Kárné řízení se soudní stolicí Láznou však ani zdaleka nebylo trapnou fraškou na osobní odpovědnost soudních stolic jen díky kárnému senátu pod vedením Šimíčka. Lze celkem snadno pochopit, že aktivista Fiala a jeho fanklub byl potěšen, že soudní stolice Lázna byl opět postaven před kárný senát, ale skutečně jen blázni za to mohou do nebes vynášet „starou raketu“ Brožovou, která už měla být dávno „sešrotována“. V diskusi pod článkem zveřejněným na Českých novinkách dokonce nějaký trotl jménem Aleš Hodina „staré raketě“ Brožové děkuje za očistu justice.

Aleš Hodina |anonym|: Poděkování Brožové

Děkuji paní předsedkyni za její snahu o očistu justice. Adeptů na kárný senát by však bylo mnohem víc...

Diskuse ZDE

Je až neuvěřitelné, jaké názorové „kotrmelce“ tihle „znalci justice“ předvádějí. Stačí se podívat do palubního deníku (životopisu) „rakety“ Brožové a hned musí být každému jasné, že byla konstruována na komunistické normy (zákony), kdy poprvé startovala již v roce 1975 u Městské stolice v Brně a postupně vystřídala několik dalších odpalovacích zařízení, aby v roce 2002 zakotvila na hlavní odpalovací rampě u Nejvyššího stolce (více zde Wikipedie Iva Brožová)

Podivná „obhajoba“ v podání právního zástupce Zelenky ve stylu „jiní kradou více“ je v první řadě výsledem činnosti „staré rakety“ Brožové. Pokud by totiž skutečně měla snahu o očistu justice, pak by od roku 2002 musela podat již tisíce kárných žalob, protože soudní stolice zcela běžně páchají ještě horší zvěrstva, než soudní stolice Lázna. Kdo jiný by to mohl vědět lépe, než právní zástupce Zelenka vykonávající funkci soudní stolice!

Je třeba připomenout, že "stará raketa" Brožová již byla jako naprosto nefunkční odepsána jakýmsi Vénou Šlohlperem Vrtošivým, ale letecká komise na Joštově třídě provedla její konzervaci a přes značně prorezivělou konstrukci povolila její další vzlety.

Spor o roli a nezávislost soudců

V únoru roku 2006 byla prezidentem České republiky Václavem Klausem odvolána z funkce předsedkyně Nejvyššího soudu na základě tehdy platného ustanovení v zákoně č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, který umožňoval odvolání předsedů a místopředsedů soudů pro závažné porušení zákonem stanovených povinností tím, kdo je jmenoval. Iva Brožová podala proti svému odvolání ústavní stížnost a požádala Ústavní soud o zrušení části zákona, která odvolávání předsedů a místopředsedů umožňovala a která podle Brožové byla protiústavní. Ústavní soud se přiklonil k názoru Brožové a zrušil onu část zákona o soudech a soudcích jako neústavní. Ve svém druhém výroku Ústavní soud zrušil odvolání Ivy Brožové z funkce předsedkyně Nejvyššího soudu prezidentem republiky jako protiústavní.

Zdroj Wikipedie Iva Brožová

Je tedy poněkud zvláštní, když jakýsi Aleš Hodina děkuje „staré raketě“ Brožové za očistu justice a zároveň se hlásí k fanklubu Vény Šlohlpera Vrtošivého (více zde Předčasné volby – šance pro rodinu?), který jí chtěl pro nefunkčnost již dávno „sešrotovat“. To se hned pozná charakter a pevnost názorů!

Od „znalců justice“ by také jeden očekával, že si budou pamatovat i další momenty z palubního deníku „rakety“ Brožové, zvláště když jsou úzce spojeny s jejich hlavním „programem“. Jistá spisovatelka sexuálních fantazií Dainela Kovářová totiž „raketu“ Brožovou požádala, aby bylo Nejvyšším stolcem vydáno sjednocující stanovisko pro rozhodování o výživném (tabulky výživného), stejně jako jsou Zemskými soudy vydávány v okolních právních státech (Německo, Rakousko).  

Vznik pracovní skupiny

V létě roku 2009 jsem se obrátila na okresní a krajské soudy s žádostí o poskytnutí podkladů a informací o tom, jakým způsobem k problematice určování výživného na nezletilé děti přistupují, jakými doporučeními či úvahami se řídí, jaké nástroje používají a k jakým závěrům dospívají. Získané informace byly značné rozdílné, sami opatrovničtí soudci nejednotnost judikatury pociťovali a po sjednocovací judikatuře volali. Mým druhým krokem proto byla žádost zaslaná předsedkyni Nejvyššího soudu ČR, zda by tento soud nevydal sjednocující stanovisko či se touto problematikou jakýmkoli způsobem nezabýval. Nejvyšší soud odpověděl na podzim loňského roku, řka, že mu tato problematika nepřísluší, neb v otázkách výživného není připuštěno dovolání, navíc u vyměřování výživného se jedná převážně o hodnocení skutkového stavu konkrétního případu, a nikoli o právní posouzení. Ministerstvu však bylo Nejvyšším soudem ČR doporučeno, aby se touto otázkou zabývalo samo a aby ji případně pojalo nejen jako doporučení vnitrojustiční pro sjednocení rozhodovací činnosti soudů, ale i jako materiál pro veřejnost.

Zdroj  AK Kovářová Proč dnes otevírat problematiku výživného

Díky „staré raketě“ Brožové tak dodnes nemáme žádný závazný předpis na určování výživného a tisíce otců tak už bylo omezeno na svobodě nebo byli okradeni o veškerý majetek, protože výživné je určováno jen podle momentální nálady soudních stolic.

Spolek, který bojuje za odstranění trestného činu zanedbání povinné výživy, by tedy měl být poněkud střízlivější, při hodnocení „staré rakety“ Brožové!

O myšlenkově koktající „staré raketě“ Brožové si mohli všichni utvořit vlastní obrázek z jejích mediálních vystoupení, kde „vysvětlovala“ vytvoření nového senátu, který později propustil na svobodu zkorumpované politiky. O její „oblíbenosti“ u občanů svědčí diskusní příspěvky pod článkem na Českých novinách. Ze všech nejvýstižnější je reakce na poděkování jistého Aleše Hodiny.

[Reaguje na: Aleš Hodina, Poděkování Brožové]

Znám tu svini |anonym|: Soudkyně Brožová je nejodpornější zrůda české justice!

Diskuse ZDE

Příspěvek není od Adikie, byť zasatává stejný názor!

 

—————

ZpětADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas

Otec, který se dobrovolně vzdal svých dětí.  


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
předseda Ústavního stolce

JUDr. Pavel Rychetský

Nevyšší stolice komunisty zaplevelené stolice.

Otec zločinné přísudkové vyhlášky 

Práva zlodějů Org.23/13 

Odepření práva zlodějům by vedlo k dalšímu prohloubení zásahu do základních práv.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
Absolutně nejlepší 
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
 I. náměstek ministra
 
JUDr. Daniel Volák

„Všichni soudci jsou čestní lidé a profesionálové“, ruku do ohně by za to dal.

596 soudců
členů zločinecké KSČ

Bašty komunistů v justici


ADIKIA PŘEDSATVUJE
předseda odborového svazu soudců
(Soudcovská unie)
JUDr. Tomáš Lichovník

„Alkohol za volantem nemá vliv na funkci soudce.“

„Soudce je také jen člověk.“

Plat soudce 100 000,- Kč
Definitiva 
Odpovědnost žádná
Zákonem chráněná osoba
Zdarma ozbrojená ochranka

Kdo ze smrtelníků to má?!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
prezident Exekutorské komory

Mgr. Ing. Jiří Prošek

Nevlastníte-li nic, stejně vám to vezmeme!

Váš exekutorský úřad.


ADIKIA HUMOR

III. ÚS 298/12 

Idea právního státu vychází z principu, že stát a občan nejsou v zásadním sporu, ale stát má sloužit občanům.

Ústavní stolec  LP 2012