13.02.2013 16:32

Ach synku synku, tatíčka ses neptal, živit zda-li chce tě – pokračování PŘÍBĚHU

Ahoj Petře

Je od Tebe sympatické, že mě po řadě let informuješ o pokračujícím studiu. A v tom je právě ten problém, že jsi mě dříve neinformoval, respektive, že jsi v sobě nenašel elementární slušnost, požádat mě, zda bych Tě po dokončení střední odborné školy podporoval ve studiu na vysoké škole. Podle všeho to považuješ za samozřejmost, a tak jsi na mě podal trestní oznámení pro zanedbání povinné výživy a výživného ses opakovaně domáhal exekucí. Ačkoliv nejsem přesvědčen, že jsi byl veden čistými úmysly, vycházejme z toho, že Ti jde pouze o spravedlnost a naplnění práva. Jistě tedy nebudeš rozporovat platnost mezinárodních právních předpisů, k jejichž plnění se Česká republika zavázala svým podpisem. Petr Meszner

Dovoluji si Tě tedy upozornit na článek 26. odst. 3 Všeobecné deklarace o lidských právech.

Rodiče mají přednostní právo volit druh vzdělání pro své děti.

Tím, že ses neobtěžoval požádat mě o podporu při studiu na vysoké škole, obešel jsi moje přednostní právo volit druh Tvého vzdělání a nemáš můj souhlas se studiem na vysoké škole.

Mám pro to hned několik racionálních důvodů. Petr Meszner

Dokončením střední odborné školy jsi dosáhl stejného stupně vzdělání, jako mám já i Tvoje matka. Pokud jsou Tvoji rodiče schopni se při tomto vzděláním slušně živit, nevidím jediný důvod, proč by ses tím nemohl slušně uživit také a bylo zcela nevyhnutelné pokračovat dále ve studiu. Petr Meszner

Rovněž nejsem přesvědčen, že studium na ekonomické škole je pokračujícím studiem předchozího technicky zaměřeného studia v oblasti výpočetní techniky. Petr Meszner

Nic méně, právě pro tento případ jsme Ti s matkou šetřili peníze a necelých půl milionů je myslím dostatečná částka, aby pokryla Tvoje nezbytné výdaje na studium na vysoké škole, které nebudeš chopen pokrýt vlastním pracovním přičiněním, stejně jako řada jiných studentů. Nakonec je to také Tvoje investice do budoucího života, která se Ti při vyšším vzdělání časem nepochybně několikrát vrátí zpět. Petr Meszner

Naprosto zásadní je pak skutečnost, že každý rok tisíce studentů vysokých škol s ohledem na nedostatek praxe skončí jako nezaměstnaní nebo u koštěte. Proto bych Tě v denním (prezentačním studiu) na vysoké škole ani nikdy nepodporoval a doporučil Ti nastoupit do zaměstnání, tím získávat potřebnou praxi a vysokou školu studovat při zaměstnání. Ostatně i já jsem si střední školu dodělával při zaměstnání, protože v Tvém věku by mě hanba fackovala se nechat živit od rodičů.

Ber tedy prosím na vědomí můj nesouhlas se studiem na vysoké škole, stejně tak, že z uvedeného důvodu tedy žádný dluh na výživném nemám.

Rozhodnutí soudu, kterým mi v loňském roce nebyla snížena vyživovací povinnost, jsem napadl ústavní stížností pro porušení mého základního práva na spravedlivý soudní proces, práva na svobodnou volbu zaměstnání spolu se zákazem nucených prací a práva na pokojné užívání majetku. Protože Ústavní soud je v této věci nečinný, nejpozději do konce února podám stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva.Petr Meszner

Pokud jde o poslední rozhodnutí soudu, kde byla řešena otázka dobrých mravů, proti tomuto rozhodnutí budu podávat odvolání, protože jsi nemravně obešel moje předností právo volby Tvého vzdělání a nemáš můj souhlas se studiem na vysoké škole. Ačkoliv údajně žijeme v právním státě, nelze předvídat, jak ve věci rozhodně odvolací soud. Jisté však je, že v případě neúspěchu podám stížnost k Ústavnímu soudu a bude-li třeba, i k Evropskému soudu pro lidská práva.Petr Meszner

To je spojeno s určitými náklady a ztrátou času přicházím také o výdělek. Jistě ses už naučil nějaké to ekonomické pravidlo.  Nebudu Tě tedy dále poníženě žádat o schůzky ve snaze se s Tebou rozumně domluvit a ponechávám čistě na Tvojí úvaze, zda by pro Tebe nebylo „ekonomičtější“ se omluvit za předchozí nemravné chování a společně pak můžeme najít nějaké rozumné vyřešení vzájemných vztahů.Petr Meszner

                                                                                                                                                 otec

—————

ZpětADIKIA PŘEDSTAVUJE
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
 I. náměstek ministra
 
JUDr. Daniel Volák

„Všichni soudci jsou čestní lidé a profesionálové“, ruku do ohně by za to dal.

596 soudců
členů zločinecké KSČ

Bašty komunistů v justici