08.05.2013 23:07

Advokát JUDr. Luboš Chalupa – šafrán mezi kupou hnoje

Desetitisícová armáda advokátů se potřebuje nějak uživit, a ne každý advokát má zákony v malíčku, natož pak cit pro právo. Takovému „advokátovi“ pak stačí podat formulářovou žalobu a zneužívat Rychetského zlodějům přisuzující vyhlášku k ožebračování lidí. Doufejme, že zrušením Rychetského zlodějské vyhlášky těmto hyenám odzvoní hrana. Zvláštní skupinou jsou pak advokáti (převážně spíše advokátky), kteří parazitují na neštěstí dětí zastupováním matek v opatrovnických sporech, kde s ohledem na zločinný protiotcovský systém je vítězná strana předem jasná. Ani u těchto sporů advokáti nepotřebují zvláštní znalosti zákonů a bohatě si vystačí s mentalitou opatrovnických stolic. Nově teď vzniká síť „otcovských“ advokátů (přesněji advokátek), které za tučný bakšiš slibují vzdušené zámky v podobě střídavé péče (více jak 90 % dětí je stejně svěřeno do péče matky), ale ani ty svojí mentalitou nijak nevybočují z kolejí zločinného systému. S ohledem na pravidelnou aktualizaci výživného (přesněji opakované návrhy na zvýšení výživného) a „přidružené“ spory (exekuce), je zastoupení v opatrovnických sporech fakticky exklusivní pracovní smlouvou na dlouhou řadu let dopředu, kdy zastoupení obvykle pokračuje i po dosažení zletilosti dětí.

Je poměrně složité najít advokáta, který má od kupy hnoje s mentalitou opatrovnických stolic disentní názor a nebojí se jej veřejně prezentovat. Tímto šafránem je advokát JUDr. Luboš Chalupa, kterého jsem poznal při jednání jednoho známého. Z počátku mi spíše s prominutím připadal, že neumí počítat do tří, ale když se dostal ke slovu, jen jsem s otevřenou pusou zíral. Advokát JUDr. Luboš Chalupa hleděl někam do stropu a jako by tam bylo zavěšeno čtecí zařízení, klidným hlasem ze sebe sypal zákony a judikáty k projednávané věci. S otevřenou pusou čučela i soudní stolice. Ačkoliv vystupoval velmi klidně, rozhodně se neřídil poučkou „hlavně nenaštvat soudní stolici“ a nekompromisně asertivně hájil práva svého klienta. Nutno říct, že se nejednalo o opatrovnické řízení, byť to s tím mělo souvislost.

Čím mě však advokát JUDr. Luboš Chalupa skutečně dostal, když jsem na jeho internetových stránkách objevil článek, který absolutně vybočuje z ustálené mentality rozvodového průmyslu. Jde o velmi dobře zpracovanou úvahu k nehoráznému přehlížení Zákona o rodině, na které upozorňuji už hezkou řadu let. Nejsem advokát, proto si raději vychutnejte odborný text advokáta JUDr. Chalupy.

Petit rozsudku o výživě nezletilého dítěte

Dosavadní znění výroků obecných soudů o výživném na nezletilé dítě jsou v rozporu se zákonem o rodině pro jejich neúplnost, a tudíž i jejich částečnou nevykonatelnost vyživovací povinnosti rodiče, kterému bylo dítě svěřeno do výchovy.

Podle § 26 odst. 1 a § 50 zákona o rodině soud upraví práva a povinnosti rodičů k nezletilému dítěti, zejména rozhodne, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu.

V soudní praxi bezvýhradně panuje názor, že se konkrétní a opakující peněžní plnění určí jen tomu z rodičů, kterému dítě nebylo svěřeno do výchovy, nebo který neplní vyživovací povinnost dobrovolně, čili u druhého rodiče se vychází z toho, že svůj díl na plnění vyživovací povinnosti poskytuje dítěti přímo a bezprostředně, zpravidla in natura. 1)

Tento právní názor obecných soudů svou závažností a nepřesvědčivými argumenty přesahuje meze soudní moci při výkladu zákona a ve skutečnosti se jedná o neústavní zásah soudní moci do moci zákonodárné.

Výslovné a jednoznačné znění zákona o rodině vyžaduje, aby soud rozhodl o tom, jak každý z rodičů má přispívat na výživu dítěte, tj. jak mají otec i matka přispívat na výživu dítěte. Stejné znění právní úpravy vyživovací povinnosti rodičů obsahuje i poslanecký a vládní návrh zásadní novely zákona o rodině, která by měla vstoupit v účinnost dnem 1. 8. 1998.

Nutnost stanovení vyživovací povinnosti i rodiči, kterému bylo dítě svěřeno do výlučné výchovy, vyplývá zejména ze skutečnosti, že výživné je plněno rodiči ve prospěch třetí osoby (dítěte), tj. nejde o vzájemná plnění rodičů, přičemž pohledávka na výživné na nezletilé dítě je vůči jiným pohledávkám absolutně nezapočitatelná.

Obecné soudy nemohou výslovný a jednoznačný příkaz zákonodárce, aby bylo určeno výživné na nezletilé dítě každému z rodičů, porušovat tím, že výživné na nezletilé dítě určí jen jednomu z nich s odůvodněním, že druhý z rodičů poskytuje výživné bezprostředně a zpravidla in natura. Takovýto postup soudu v nesporném řízení je bez příslušné novelizace zákona o rodině nezákonný.

Úplný výrok o výživném na nezletilé dítě podle platného zákona o rodině má znít takto:

1.V případě, kdy jsou oba z rodičů schopni přispívat na výživu dítěte v penězích:

a.Otec je povinen přispívat na výživu nezl. … částkou …,KČ měsíčné; splatnou vždy předem vždy do každého …. dne v měsíci k rukám matky

b.Matka (dítě ve výchově) je povinna přispívat na výživu nezl. dítěte osobní péčí a částkou …., KČ měsíčně splatnou vždy předem vždy do každého posledního kalendářního dne v měsíci.

1.V případě, kdy jeden z rodičů není schopen přispívat na výživu dítěte v penězích:

a.Otec je povinen přispívat na výživu nezl. … částkou ….,KČ měsíčně splatnou vždy předem vždy do každého ……dne v měsíci k rukám matky.

b.Matka (dítě ve výchově) je povinna přispívat na výživu nezl. dítěte osobní péčí, případně tak, že výživné v penězích se neurčuje.

Zdroj AK Chalupa Střídavá výchova a určení výživného a styku s nezletilým dítětem

Pozornému čtenáři jistě neuniklo, že tento článek lze velmi dobře použít jako jeden z důvodů pro podání ústavní stížnosti. Může se to hodit zejména v případě, kdy rozhodnutí obecných stolic nebude příliš příznivé ohledně rozsahu péče o dítě. Pokud by se ústavní stížnost zdařila, otevřely by se tím dveře pro příznivější rozhodnutí ve věci.Článek také obsahuje poznámky ke střídavé péči, proto by neměl uniknout vaší pozornosti.

Na internetových stránkách AK JUDr. Luboš Chalupa nejdete celou řadu zajímavých článků z různých oblastí práva. Advokát JUDr. Chalupa se dlouhodobě věnuje také publikační činnosti a nově začal vydávat internetový autorský odborný časopis Aplikace práva. Ačkoliv jde o skvělé právní úvahy, které mohou rozhodnout o značných hmotných i nehmotných hodnotách, je časopis Aplikace práva vydáván zcela zdarma. Více zde Aplikace práva.  

—————

Zpět


 


ADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
předseda Ústavního stolce

JUDr. Pavel Rychetský

Nevyšší stolice komunisty zaplevelené stolice.

Otec zločinné přísudkové vyhlášky 

Práva zlodějů Org.23/13 

Odepření práva zlodějům by vedlo k dalšímu prohloubení zásahu do základních práv.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
 I. náměstek ministra
 
JUDr. Daniel Volák

„Všichni soudci jsou čestní lidé a profesionálové“, ruku do ohně by za to dal.

596 soudců
členů zločinecké KSČ

Bašty komunistů v justici