28.12.2012 14:26

Bude příští rok rokem ústavních žalob soudních stolic?

Senátoři nevyslyšeli varovná slova primitiva Balažka ani lobistické návrhy bývalého komunistického prokurátora Antla a bývalé ústavní stolice Wagnerové, a drtivou většinou rozhodli, že se nebudou hlouběji zabývat vládním návrhem na zvýšení platů soudních stolic a v nezměněné podobě (2,75násobek průměrného platu v neziskové sféře) jej poslali k podpisu prezidentovi. Proti bylo 11 senátorů a jména jsou to vskutku zajímavá:

Socani:  Miroslav Antl, Jaromír Jermář, Lubomír Franc,  Jiří Dienstbier, Radek Sušil, Milan Štěch, Radko Martínek,        

Klub pro obnovu demokracie (?):  Zdeněk Brož,  Jan Veleba, Libor Michálek

Nezařazení:  Eliška Wagnerová

Zákon byl projednán ve stavu legislativní nouze, proto neproběhla širší rozprava. To je docela škoda, protože by jistě přinesla řadu prudce inteligentních vývodů lobistů za zvýšení platů soudních stolic.  Že jde o národní katastrofu, nemohl pochopit senátor Vladimír Dryml

Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, kolegyně a kolegové. Tento zákon je projednáván v tak zvaném institutu legislativní nouze. Nevšiml jsem si, že by došlo k nějaké mimořádné události, jako je obecné ohrožení nebo vstup armád, a tak bych chtěl vysvětlení, jestli skutečně bychom to měli projednávat ve stavu legislativní nouze, jestli platy soudců je taková legislativní nouze, že ohrožuje chod českého státu.

Bývalý komunistický prokurátor socan Antl se jako předseda ústavně-právního výboru opět sprostou lží snažil přesvědčit senátory o tom, že Ústavní stolice svým nálezem, který je pro všechny závazný, fakticky nařídil „dorovnání“ (zvýšení) platů na 3násobek. To však nic není proti ódésáckému šmejdovi Kuberovi, který hlasoval pro postoupení zákona v nepozměněné podobě a v médiích teď tvrdí, že si soudní stolice zaslouží 3násobek. Nakonec však vyhrál jednohlasný názor výboru pro hospodářství se zákonem nezabývat a ve „vládní podobě“ jej poslat k podpisu prezidentovi.

Soudním stolicím tak bude za polovinu tohoto roku dorovnáno „jen“ 5 714,- měsíčně a v příštím roce se jim zvýší základní plat „jen“ na 63 000,- Kč měsíčně.

S ohledem na zvýšení DPH si soudní stolice příliš nepolepší a je tím hrubě narušeno jejich základní právo na přiměřenou odměnu za jejich náročnou práci. Lze tak očekávat, že příští rok bude rokem ústavních žalob.

Adikia však upozorňuje, že celá debata o platech soudních stolic je s ohledem na Listinu základních práv a svobod naprostý nesmysl!

Listina základních práv a svobod
Hospodářská, sociální a kulturní práva

Článek 26

(1) Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.

(3) Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací.

Žaloby soudních stolic by tedy měly být (už dříve) odmítnuty jako zjevně neopodstatněné!

Základním právem každého je svobodná volba povolání a v případě jakékoliv nespokojenosti se svým povoláním soudním stolicím nic nebrání ve změně svého povolání. Každý má právo získávat prostředky pro svoje životní potřeby prací a mezi významem slova „prací“ a „žalobou“ je dost podstatný rozdíl. Úřady práce evidují celou řadu volných pracovních míst, která nejsou určena jen rozvedený otcům. Stejné možnosti získávat prostředky pro své životní potřeby tak mají i soudní stolice.

—————

Zpět


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
 I. náměstek ministra
 
JUDr. Daniel Volák

„Všichni soudci jsou čestní lidé a profesionálové“, ruku do ohně by za to dal.

596 soudců
čelnů zločinecké KSČ

Bašty komunistů v justici


NEJLEPŚÍ HLÁŠKY

Soudce bývalý komunista
je totéž
jako bývalý černoch.

JUDr. Klára Samková

***

Zvířata na území ČR mají právo vychovávat svá mláďata. I opice v ZOO mají právo vychovávat svá mláďata. Pouze čeští rozvedení otcové toto právo nemají.
Ing. Lubomír Bouše