17.11.2017 13:15

Den svobody a demokracie. Je co slavit?

Ačkoliv od údajné změny režimu došlo k celé řadě změn, v justici zůstali zakonzervováni komunisti a dnes jí ovládají z těch nejvyšších pozic. Bývalý komunista je stejný protimluv jako bývalý černoch. Tihle lidé pak zcela logicky přehlíží, že již neplatí totalitní komunistická Ústava z roku 1960 a že se součástí ústavního pořádku se naopak stala Listina základních práv a svobod deklarující zákaz nucených prací a právo na svobodnou volbu a změnu povolání. Bezostyšně si tak v rozporu s LZPS osobují pravomoc posuzovat „vhodnost vykonávaného zaměstnání“ povinných osob, oprávněnost změny povolání nebo přiměřenost zisku a ztrát osob samostatně výdělečně činných. Vyživovací povinnost je povinným určována v rozporu s čl. 4 LZPS jen podle momentální nálady soudních stolic. Ničím nedefinovaný zájem dětí je povyšován nad základní právo povinných předvídatelně nakládat se svým majetkem. Je naprosto nepřijatelné, aby se dnes justice odkazovala na judikaturu NS ČSSR z roku 1968 a 1969, která vycházela z totalitní komunistické Ústavy z roku 1960!

Do Poslanecké sněmovny opět pronikly šílené feministky, které by rozvedené otce nejraději uvěznily hned při rozvodu a napříč politickými stranami má stále většinový hlas exekutorská mafie. Sestavením vlády byl pověřen bývalý komunista Bureš a jeho menšinovou vládu budou podporovat komunisté.

Významná média jsou ovládána politiky, skalními feministkami a dalšími šmejdy, kteří nekompromisně cenzurují skutečné důvody neplacení výživného. Za úplatu ve svých reportážích či článcích dělají skrytou reklamu všelijakým vymahačským šmejdům a exekutorské mafii. Aby to nebylo tak okaté a nebylo to možné napadnout pro nevyváženost, zneužívají zmatené neškodné otcovské aktivisty. Často se ani nesnaží proniknout k jádru problému a jde jim pouze o vykázání nějaké pracovní činnosti. 

Je za této situace co slavit?

 

—————

Zpět


HLEDEJ NA ADIKII

Pokud nechcete být
"dřevěným kačerem" v 
rukách justiční, exekuční
a advokátní mafie, využijte
funkci

HLEDAT zadáním klíčového slova.


  ministr nespravedlnosti
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.


KONTAKT ADIKIA

infoadikia@seznam.cz