19.09.2017 17:25

Doplňující dotaz k volebnímu programu

Není politická strana, která by ve svém programu neuváděla podporu rodin. Každé druhé manželství se však rozvádí a podle některých zdrojů až 45 procent rodičů řádně nehradí výživné. Přestože byly zpřísněny tresty za neplacení výživného a učiněna řada dalších opatření (např. zabavování řidičských průkazů), neplacení výživného dopadá asi na 80 tisíc dětí a celkový dluh na výživném přesahuje 16 miliard korun. Nezanedbatelná část voličů jsou rodiče takto postižených dětí a nepochybně by rádi znali odpovědi na následující otázky.  

Kde vzniká nebo v čem podle vás spočívá problém s neplněním výživného a jak chcete tento problém řešit?

Jste pro zpřísnění trestního postihu za neplnění výživného, budete navrhovat alternativní tresty nebo upřednostňuje vymáhání výživného občansko-právní cestou a jste pro zrušení tohoto celosvětově raritního trestného činu?

Upřednostňujete vymáhání výživného prostřednictvím soukromých exekutorů nebo by měl výživné vymáhat stát (např. finanční úřady)? Jste pro ponechání současných nákladů na exekuční řízení (odměna advokáta oprávněného, odměna exekutora a náhrada hotových výdajů exekutora) nebo pro razantní snížení těchto nákladů (např. jednotný poplatek) přenášených výhradně na povinného? Jste pro částečné přenesení exekučních nákladů na oprávněného (např. poplatek za podání exekučního návrhu)?

Souhlasíte s kontroverzním zabavováním řidičských průkazů neplatičům výživného? Budete či nebudete podporovat chystanou novelu exekučního řádu, kterou se má rozšířit zabavování řidičských průkazů i neplatičům výživného zletilým „dětem“?

Souhlasíte s návrhem Zákona o náhradním výživném v současné podobě, budete navrhovat nějaké změny tohoto zákona nebo budete prosazovat úplně jinou koncepci, která by nezatěžovala státní rozpočet a pomohla skutečně potřebným dětem?

Máte k tomuto tématu ještě jiné podněty, na které nesměřovaly předchozí otázky?

Vaše odpovědí budou zveřejněny na webových stránkách zaměřených na problémy rodičů po rozvodu.

Luboš Meszner

Syndikát novinářů ČR ev. č. 12775

—————

Zpět