04.02.2011 10:19

Dyslexie nebo úmyslné krytí trestné činnosti?

Z obsahu dopisu státní zástupkyně MSZ v Praze JUDr. Bachtíkové ze dne 12. ledna 2011 je nepochybné, že přehodnotila mojí žádost o výkon dohledu nad postupem OSZ pro Prahu 4, jako žádost o poskytnutí informace, jakým způsobem bylo OSZ pro Prahu 10 vyřízeno moje trestní oznámení na soudkyni OS pro Prahu 4 JUDr. Smitkovou.

Aniž bych na tento její nesmysl reagoval (mimo stížnosti k Nejvyššímu státnímu zástupci JUDr. Zemanovi) přišel od státní zástupkyně JUDr. Bachtíkové dopis, který je označen jako vyrozumění o provedení výkonu dohledu.

Přestože se jedná o popis jednání, které je trestním zákoníkem uváděno jako trestný čin poškozování cizích práv, podle státní zástupkyně MSZ v Praze JUDr. Bachtíkové se však „podle obsahu podání“ údajně jedná o „stížnost na postup soudkyně nespokojeného účastníka řízení“, přičemž ředitel legislativního odboru NSZ JUDr. Růžička ve svém dopise tvrdil, že pokyn obecné povahy č. 12/2003 NSZ, který státním zástupcům ukládal přehodnocovat trestní oznámení na soudce na stížnosti nespokojených účastníků řízení, byl zrušen. Vyjádření JUDr. Růžičky zde:

www.adikia.cz/news/nova-taktika-praktika-reseni-trestnich-oznameni-na-soudce-/

Posuzováno „podle obsahu“ obou dopisů státní zástupkyně MSZ v Praze JUDr. Bachtíkové je zde tedy důvodná pochybnost, zda je způsobilá vykonávat svojí funkci, kdy její dopisy jsou přímo demonstrativní ukázkou těžké dyslexie.

Dyslexie

je vývojová porucha čtení, buď vrozená nebo získaná poškozením mozku a je dle MKN-10 řazena do diagnostické skupiny Porucha čtení specifická.  Specifické poruchy čtení mohou být různého stupně a různé závažnosti – mohou být relativně lehké, těžší a velmi těžké. Problém pravděpodobně spočívá v nedostatečné souhře a spolupráci obou mozkových hemisfér. U některých jedinců lze poruchu odstranit, u jiných přetrvává v určité podobě až do dospělosti.

Zdroj: cs.wikipedia.org/wiki/Dyslexie

Sám bojuji za spravedlnost, bylo by tedy velmi nespravedlivé postavit státní zástupkyni JUDr. Bachtíkovou před kárný senát pro porušení povinností, pokud by se skutečně mělo jednat o její nezpůsobilost zaviněnou dyslexií. Proto jsem se znovu obrátil na JUDr. Zemana s tím, aby nechal JUDr. Bachtíkovou odborně vyšetřit, zda je při tak těžké poruše čtení ještě způsobilá vykonávat funkci státní zástupkyně.

Vážený pane JUDr. Zemane.

Dopisem ze dne 27. ledna 2011 jsem k Vám podal podnět ke kárnému řízení na státní zástupkyni Městského státního zastupitelství v Praze JUDr. Bachtíkovou, která mojí žádost o výkon dohledu nad postupem OSZ pro Prahu 10 „vyhodnotila“ jako žádost o poskytnutí informace, jakým způsobem OSZ pro Prahu 10 vyřídlo moje trestní oznámení na soudkyni OS pro Prahu 4 JUDr. Smitkovou.

V současné době mi od státní zástupkyně JUDr. Bachtíkové přišel další dopis, který je sice označen jako vyrozumění o výsledku provedeného výkonu dohledu, ale podle obsahu a podle obsahu jejího předchozího dopisu jsem nutně musel dojít k závěru,  že JUDr. Bachtíková asi trpí těžkou dyslexií, když žádost o výkon dohledu nejdříve  „vyhodnotila“ jako žádost o poskytnutí informace a ve svém dalším oznámení pak jednání  trestním zákoníkem uváděné jako trestný čin poškozování cizích práv, považuje za stížnost na postup soudkyně nespokojeného účastníka řízení.

Pokud státní zástupkyně JUDr. Bachtíková  trpí těžkou dyslexií, bylo by nespravedlivé, aby se zodpovídala před kárnou komisí za porušení svých povinností, proto navrhuji, aby se nejdříve podrobila odbornému vyšetření, které by mělo objasnit, zda je při tak těžké specifické poruše čtení ještě způsobilá vykonávat funkci státní zástupkyně. Jistě by nebylo od věci, kdyby byly podobné prověrky způsobilosti prováděny pravidelně u všech státních zástupců, obdobně jako u jiných povolání ( řidičů z povolání, revizních techniků apod.).

Žádám, abych byl informován o učiněných opatřeních.

Luboš Meszner

Přílohy: dopis JUDr. Bachtíkové je v plném znění volně dostupný na www. adikia.cz v článku Dyslexie nebo úmyslné krytí trestné činnosti.

—————

Zpět


Anketa

Jak provedla JUDr. Bachtíková výkon dohledu?

Správně. Jedná se o stížnost na soudkyni. (125)
45%

Špatně. Jde o trestní oznámení na soudkyni. (35)
13%

Trpí těžkou dyslexií. (41)
15%

Vědomě kryje trestnou činnost soudkyně. (41)
15%

Nevím. (38)
14%

Celkový počet hlasů: 280