27.01.2011 22:44

Nová taktika (praktika) řešení trestních oznámení na soudce?

aneb  

Všichni jste nesvéprávní blbečkové, kteří píšou hovadiny, proto je na soudcích či státních zástupcích, aby řekli, co jste svým podáním vlastně zamýšleli.

Na výzvu ke zrušení pokynu obecné povahy č. 12/2003 NSZ, kterým byla státními zástupci poskytována soudcům nezákonná imunita při páchání trestné činnosti, mi na místo Nejvyššího státního zástupce JUDr. Zemana, odpověděl ředitel analytického a legislativního odboru NSZ JUDr. Růžička. 

Pokyn obecné povahy č. 12/2003 NSZ byl nahrazen pokynem obecné povahy č. 8/2008. Pravdou je, že tento pokyn již soudcům výslovně neposkytuje imunitu při páchání trestné činnosti. Asi už to bylo příliš okaté i v tomto psoudoprávním státě. Je zde však stále pasáž (čl. 13) o vyřizování podání, která (účelově) nejsou trestním oznámením. Plné znění pokynu obecné povahy č. 8/2008 NSZ zde:

portal.justice.cz/nsz/soubor.aspx?id=85576 

Ředitel analytického a legislativního odboru NSZ JUDr. Růžička ve svém dopise uvádí, že podle všeobecné zásady uplatňované napříč celým právním řádem České republiky se každé podání posuzuje podle svého obsahu, i když je nesprávně (či jinak) označeno. Skutečnost, že státní zástupce (soudce) posoudí podání jinak, než jak jej formuloval autor podání, nelze hodnotit jako závadovou.

Na samém počátku PŘÍBĚHU, kdy jsem od naší justice požadoval triviální úkon (projednání žalobního návrhu na úpravu výživného podle metodického pokynu Ministerstva spravedlnosti na sjednocování rozhodovaní soudů v otázce výživného), jsem si myslel, že je soudkyně OS pro Prahu 4 JUDr. Smitková skutečně hloupá, když nepochopila můj žalobní návrh a nesmyslně obrátila smysl žalobního návrhu. Postupem času, kdy jsem podával různé stížnosti (předsedkyně OS pro Prahu 4 JUDr. Pokorná, Veřejný chránce práv JUDr. Varvařovský) a odvolání k Městskému soudu v Praze jsem zjistil, že je značný problém v komunikaci (Já o voze, justice o koze), přestože jsem komunikoval v úředním jazyku.

Pokud podle stejné zásady (tedy podle obsahu) posoudíme dopis JUDr. Růžičky, je už jasné, že problém není v nízké inteligenci soudců (státních zástupců), nejedná se ani o nějakou chybu v komunikaci, ale o všeobecnou zásadu uplatňovanou napříč celou naší justicí –

Překrucování skutečností nebo dokonce i platných zákonů.  

Proto mě stále zajímá, zda v této tradici bude pokračovat i nový Nejvyšší státní zástupce JUDr. Zeman. Nebylo by od  věci na tuto situaci upozornit poslance a navrhnout zavedení nového trestného činu překrucování práva, podobně jako to mají např. v Německu.

 

V Praze dne 27. ledna 2011

Vážený pane JUDr. Zemane.

Dopisem ze dne 15. ledna 2011 jsem Vás vyzval ke zrušení pokynu obecné povahy č. 12/2003 NSZ, kterým byla poskytována soudcům v právním státě nepřijatelná imunita při páchání trestné činnosti. Na dopis mi však odpověděl ředitel analytického a legislativního odboru JUDr. Růžička.

I když uvedl, že tento pokyn byl nahrazen pokynem č. 8/2008 NSZ, kde se o poskytování trestněprávní imunity soudcům již nepíše, ale podle obsahu dopisu JUDr. Růžičky je zřetelné, že tato imunita je dále v platnosti, kdy dle jeho právního názoru (tedy oficiálního názoru NSZ):

„Sama skutečnost, že Vaše dřívější podání byla dozorovým státním zástupcem, posléze též dohledovou zástupkyní posouzena jako jiná, než za jaké jste je osobně považoval a označil, tedy nelze hodnotit jako závadovou.“

Dovoluji si Vám tedy položit otázku, zda pod Vaším vedením bude „novým směrem“ NSZ překrucování skutečností překrucováním všeobecně platné zásady posuzovaní podání podle jejich obsahu?

Pokud tomu tak není, pak tento dopis považujte jako stížnost na ředitele analytického a legislativního dobrou JUDr. Růžičku, kdy jeho vyjádření ze dne 21. ledna 2011 je hrubě urážející, protože ze mě nepřímo udělal blbce, který snad ani neví, co jsem uvedl ve svých podáních.

Zároveň tento dopis berte jako podnět ke kárné žalobě na státního zástupce OSZ pro Prahu 10 Mgr. Bc. Vlhu, který nepostupoval z „vlastní iniciativy“ a v hrubém s čl. 13 odst. 2) pokynu obecné povahy č. 8/2008 NSZ mě nevyzval k případnému doplnění trestního oznámení na soudkyni OS pro Prahu 4  JUDr. Smitkovou a bez toho moje trestní oznámení rovnou „posoudil“ jako stížnost, i když  podání bylo nejen označeno jako trestní oznámení, ale obsahovalo i  popis trestné činnosti včetně písemných důkazů.

Tento dopis berte i jako podnět ke kárné žalobě na státní zástupkyni Městského státního zastupitelství v Praze JUDr. Bachtíkovou, která ze mě ve stylu JUDr. Růžičky udělal blbce, který sám neví, co do svých podání píše, když jsem jí požádal o výkon dohledu nad postupem státního zástupce  OSZ pro Prahu 10 Mgr. Bc. Vlhy a tuto mojí žádost „přehodnotila“ jako žádost o poskytnutí informace jak bylo OSZ pro Prahu 10 vyřízeno moje trestní oznámení.

Korespondence se státními zástupci včetně trestních oznámení ve veřejně přístupná na internetovém portálu www.adikia.cz

Žádám, abych byl informován, zda překrucování skutečností spolu s  překrucováním platných zákonů bude „novým“ trendem NSZ pod Vaším vedením, o vyřízení stížnosti na JUDr. Růžičku a vyřízení podnětů ke kárným žalobám na  státního zástupce OSZ pro Prahu 10 Mgr. Bc. Vlhu a státní zástupkyni Městského státního zastupitelství v Praze JUDr. Bachtíkovou.

                                                                                                        Luboš Meszner

—————

Zpět