10.05.2014 18:29

Jednota otcovského hnutí – pozvánka

Chcete se na vlastní oči podívat, jak jednotné je to naše otcovské hnutí? Pak se přijďte podívat ve

čtvrtek 15. května 2014 v 10:00 hod.

k přestupkové komisi Úřadu městské části Praha 12 v ulici Písková 23 v Praze Modřanech do místnosti č. 22.

Bude zde pokračovat tragikomické řízení vedené bývalou vedoucí OSPOD Lachoutovou, neboť se „čestný“ Hodina alias Střídavka cítí dotčen na cti (kterou žádnou nemá!), kdy mu předseda Unie otců Papazian poslal jakýsi email, ve kterém je charakterizován jako zmrd. Nadřízené orgány totiž dospěly k závěru, že bývalá ospoďačka Lachoutová není ve věci podjatá, přestože nerespektuje judikáty Nejvyššího správního stolce, vydává naprosto zmatečná rozhodnutí a ignoruje svoji povinnost oznámit skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu. To všechno jsou prý „jen“ procesní pochybení, proti kterým se lze bránit odvoláním.

Pro „čestného“ Hodinu a bývalou ospoďačku Lachoutovou jsem si připravil malé překvapení. O komické situace tedy rozhodně nebude nouze, neboť oba jsou to „velcí přeborníci“ na závaznou judikaturu Ústavního stolce.

Luboš Meszner

—————

Zpět
ADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE