15.02.2018 16:33

Kde asi soudruzi z NDR udělali chybu

Z velvyslanectví SRN přišla odpověď na Průvodní dopis vládě SRNProhlášení charty práv výživou povinných rodičů 2017. Podle všeho však došlo k nepochopení věci.

                                                                          Velvyslanectví Spolkové republiky Německo
                                                                          Vlašská 19
                                                                          118 00 Praha 1

č. j.: RK E - Meszner

 

Vážená paní Czempinski

Velice vám děkuji za odpověď, ale z obsahu Vaší odpovědi si nejsem zcela jist, zda jste dopis určený vládě Spolkové republiky Německo prostřednictvím Vašeho velvyslanectví správně pochopila.

Osobně nikomu výživné neplatím, ale zastupuji občany, kteří způsob vyměřování výživného v podání našich soudů vnímají jako porušování základních lidských práv. Podrobný popis mechanismu, jakým dochází k porušování základních lidských práv plátců výživného, je uveden v Průvodním dopise vládě SRN. Důvody, pro které tento problém nelze řešit na národní úrovni jsou uvedeny v Prohlášení charty práv výživou povinných rodičů 2017 (DIE DEKLARATION DER CHARTER FÜR DIE UNTERHALTSPFLICHTIGEN ELTERN 2017).

Je nám jasné, že Vaše vláda nemůže přímo zasahovat do rozhodování našich soudů. Našim cílem je seznámit Vaší vládu se stavem lidských práv v České republice a morální povinností každé vlády demokratického státu by mělo být, se proti porušování lidských práv ostře vymezit, ať už k jejich porušování dochází na jiném kontinentu, natož pak v sousedním státě, který je členem Evropské unie. Proto se obracíme i na další vlády zemí a orgány Evropské unie.  

Ani zdaleka nejde jen lidská práva občanů České republiky. Řada cizinců si u nás založila rodinu v dobré víře, že je Česká republika jako členský stát Evropské unie právním státem, a když se jim rodina rozpadne, nemohou vyjít z údivu, že naše soudy nepracují stejně, jako soudy ve vyspělých právních státech a popírají jejich základní lidská práva. To už jim ale není jak pomoci. Vaše vláda by tedy měla velmi vážně varovat svoje občany, kteří by snad u nás chtěli založit rodinu, aby se tak nedostali do neřešitelných problémů.

Nežádáme o udělování azylu prostřednictvím Vašeho velvyslanectví, ale obecně o možnost ochrany našich občanů na území Spolkové republiky Německo před trestním postihem za neplnění povinnosti, která nebyla stanovena podle deklarovaných principů právního státu.

 

V úctě zdraví                                                                          Luboš Meszner
                                                                                                 

V Praze dne 15. února 2018

—————

Zpět


HLEDEJ NA ADIKII

Ministr zlovůle nemluví, 
nevidí ani neslyší. Pro
vyhledání 
potřebných 
informací tedy využijte
funkci

HLEDAT zadáním klíčového slova.

  ministr nespravedlnosti
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.


KONTAKT ADIKIA

infoadikia@seznam.cz