06.02.2018 13:16

Kolik musí daňoví poplatníci zaplatit za nejlepší zájem dítěte v ČR. Možná se to i dozvíme.

Policejní prezidium České republiky
odbor tisku a prevence
Strojnická 27
 170 89 Praha 7

 

Žádám o poskytnutí následujících informací:

1) Kolik bylo k Policii ČR v roce 2015, 2016 a 2017 podáno trestních oznámení na trestný čin zanedbání povinné výživy dle § 196 trestního zákoníku?

2) Kolik z těchto oznámení v uvedených letech bylo odloženo, neboť trestný čin se nestal, už po prvotním šetření Policií ČR (místním oddělením Policie ČR)?

3) Kolik z těchto oznámení bylo v uvedených letech odloženo, neboť trestný čin se nestal, až ve druhém stupni službou kriminální Police ČR?

4) Kolik z těchto oznámení v uvedených letech bylo odloženo na základě subsidiarity trestní represe dle § 12 odst. 2 trestního zákoníku, protože poškozený nevyužil uplatnění odpovědnosti dostupnými prostředky civilního práva (podáním návrhu na výkon rozhodnutí), už po prvotním šetření Policií ČR (místním oddělením Policie ČR)?

5) Kolik z těchto oznámení bylo v uvedených letech odloženo na základě subsidiarity trestní represe dle § 12 odst. 2 trestního zákoníku, protože poškozený nevyužil uplatnění odpovědnosti dostupnými prostředky civilního práva (podáním návrhu na výkon rozhodnutí), až ve druhém stupni službou kriminální Police ČR?

6) Má Policie ČR informace o průměrných životních nákladech dětí a ze kterého zdroje tyto informace čerpá?

7) Spolupracuje Policie ČR např. s pracovními agenturami k ověření reálného příjmu osoby podezřelé (obviněné) ze spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy dle § 196 trestního zákoníku?

8) Kolik případů podezření ze spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy dle § 196 trestního zákoníku bylo v roce 2015, 2016 a 2017 dokončeno a předáno státnímu zastupitelství k podání obžaloby?

9) Jak velkou zátěž (počet osob, procenta apod.) z celkového objemu úkolů představuje pro Policii ČR vyšetřování trestného činu zanedbání povinné výživy dle § 196 trestního zákoníku?

10) Jaké jsou průměrné finanční náklady na vyšetřování jednoho případu trestného činu zanedbání povinné výživy dle § 196 trestního zákoníku při prvotním šetření Policií ČR (místním oddělením Policie ČR)?

11) Jaké jsou průměrné finanční náklady na vyšetřování jednoho případu trestného činu zanedbání povinné výživy dle § 196 trestního zákoníku ve druhém stupni službou kriminální Police ČR až po předání věci státnímu zastupitelství k podání obžaloby?

 

Předem velice děkuji a v úctě zdravím

V Praze dne 6. února 2018                                                                                                                         

Luboš Meszner

člen Syndikátu novinářů ČR č.p.  12775

Příloha – průkaz novináře     

         

—————

Zpět


HLEDEJ NA ADIKII

Ministr zlovůle nemluví, 
nevidí ani neslyší. Pro
vyhledání 
potřebných 
informací tedy využijte
funkci

HLEDAT zadáním klíčového slova.

  ministr nespravedlnosti
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.


KONTAKT ADIKIA

infoadikia@seznam.cz