24.03.2014 21:31

Komančové patří do věčných lovišť!

Soudruh Štěpán odešel do věčných lovišť za soudruhem deBiľakem. Ještě 25 let po revoluci je však naše justice zaplevelena tímto lidským odpadem, který z vlastního prospěchu přísahal věrnost zločinnému systému a prosazoval jeho zákony.

Vybrané části Zákona o organizaci soudů a volbách soudců z roku 1964 převzaté ze Společné česko-slovenské digitální parlamentní knihovny v nezměněné podobě bez diakritiky.

§ 42

Slib

(1) Po svem zvoleni skladaji soudci tento slib:

"Slibuji, ze budu veren Ceskoslovenske socialisticke republice a veci socialismu, ze se budu ridit Ustavou i ostatnimi zakony a vykladat je v souladu se socialistickym pravnim vedomim."

Další pikantnosti z tohoto zákona.

Ukoly soudu

§ 2

(1) Soudy jsou povolany chranit:

a) socialisticky stat, jeho spolecenske zrizeni a vztahy ke svetove socialisticke soustave,

b) politicka, osobni, rodinna, pracovni, socialni, bytova, majetkova a jina prava a zakonem chranene zajmy obcanu,

c) prava a zakonem chranene zajmy statnich, druzstevnich a jinych spolecenskych a hospodarskych organizaci,

d) bojeschopnost ozbrojenych sil i ozbrojenych sboru a kazen a poradek v nich stanoveny.

(2) Svou cinnosti soudy vychovavaji obcany k oddanosti k vlasti, k veci socialismu a komunismu, k zachovavani zakonu a jinych pravnich predpisu, k ochrane socialistickeho vlastnictvi, k dodrzovani pracovni kazne, k duslednemu plneni povinnosti vuci rodine a nezletilym detem, k ucte k pravum, k cti a vaznosti spoluobcanu, k plneni povinnosti, ktere jim uklada obrana vlasti, k cestnemu plneni vsech povinnosti ke statu a spolecnosti a k zachovavani vsech pravidel socialistickeho souziti.

§ 3

 (2) Soudy provadeji mezi obcany vychovnou cinnost smerujici k propagaci socialistickeho pravniho radu a k prohlubovani socialistickeho pravniho vedomi pracujicich.

Zakladni zasady organizace a cinnosti soudu

§ 4

(1) Soudnictvi se vykonava za siroke ucasti pracujiciho lidu. Pri plneni svych ukolu postupuji soudy v uzke soucinnosti s jinymi statnimi organy, zejmena s narodnimi vybory a s dobrovolnymi spolecenskymi organizacemi pracujicich a usiluji o to, aby do boje proti porusovani socialistickeho pravniho radu byly zapojeny nejsirsi vrstvy obcanu.

§ 40

Predpoklady pro volbu

(1) Soudcem muze byt zvolen kazdy obcan Ceskoslovenske socialisticke republiky, ktery je politicky a odborne vyspely, jehoz zkusenosti a moralni vlastnosti davaji zaruku, ze bude funkci radne vykonavat, ma pravo volit do zastupitelskych sboru a v den volby dosahl veku 21 let; jde-li o soudce z povolani, musi v den volby dosahnout veku 23 let a mit uplne, vysokoskolske pravnicke vzdelani.

POSTAVENI SOUDCU

§ 49

Zakladni povinnosti soudcu

(2) Soudci jsou povinni vyuzivat svych znalosti a zkusenosti k politicke a vychovne cinnosti mezi obcany. Tato politicka a vychovna cinnost ma smerovat k upevnovani socialistickych vztahu mezi obcany a k prohlubovani socialistickeho pravniho vedomi pracujicich. Maji proto seznamovat obcany se zasadami socialistickeho pravniho radu a na besedach s obcany projednavat i vhodne verejne projednavane typicke pripady porusovani socialisticke zakonnosti a zasad socialistickeho souziti.

 (4) Soudci jsou povinni sve povinnosti svedomite vykonavat a vystrihat se pri vykonu sve funkce i v obcanskem zivote vseho, co by mohlo narusit vaznost soudcovske funkce nebo snizit duveru obcanu k socialistickemu soudnictvi.

—————

ZpětADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE


ZÁKLAD PRÁVA ČR

Teorie relativity práva

Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

E = mc3

Vice ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas


 2008
O nešťastné rozvedené otce by si prý ani špinavé polobotky neutřel.

2014
Chodí kanálem, aby si někdo neutřel polobotky o jeho špinavý ksicht.


ADKIA PŘEDSATAVUJE
lobbista exekuční mafie

bývalý poslanec zločinecké ODS
JUDr. Pavel Staněk

Fotříci, ve hře je STŘÍDAVKA,
ale trumfy jsem rozdal exekuční mafii.