31.10.2013 21:05

Konec otcovských stránek

Nenechte se ničím vyrušovat a plně si užívejte poslední chvilky otcovských stránek! To rozhodně není nějaká legrácka, kterou se Adikia občas snaží na obličeji nešťastných rozvedených otců vykouzlit úsměv, ale tvrdá realita.

Na internetu je dnes celá řada otcovských stránek, které se zaměřují na různé oblasti rodinného práva a některé jsou jistě trnem v oku zločinnému systému. Zástupnými problémy (vypichováním vulgarity apod.) a falešnou aktivitou se virtuální opozice zločinného systému snaží odvést pozornost nezkušených rozvedených otců od těchto stránek, ale umlčet je nemůže (ani zastrašováním trestními oznámeními na jejich provozovatele). Na otcovských stránkách není společensky škodlivé nějaké to vulgární slovo či kritika soudních stolic. Společensky vysoce škodlivé jsou však netolerantní projevy směřující proti zranitelným a znevýhodňovaným skupinám občanů. Ačkoliv je více jak 90 % dětí po rozvodu svěřováno do výchovy matek, jistě vás nepřekvapí, že tou zranitelnou a znevýhodňovanou skupinou občanů jsou myšleny právě matky.

EU navrhuje monitorovat „netolerantní“ občany

Děsivý návrh, o němž v současnosti uvažuje Evropský parlament, by nasměroval vlády k monitorování občanů považovaných za „netolerantní“ a mohl by vést i k zákazu veškeré kritiky islámu a feminismu.

Evropský rámec národních stanov k podpoře tolerance, který koncipovala Evropská rada tolerance a vzájemné harmonie (ECTR), NGO sídlící v Paříži, byl minulý měsíc předložen komisi Evropského parlamentu pro Občanská práva a panuje o něm domněnka, že je už na pokraji realizace.

Podle Gatestonova institutu představují tyto Stanovy „s ničím nesrovnatelnou hrozbu svobodě slova“ a měly by dopad, který by „v podstatě v Evropě ukončil právo na svobodu projevu“ zákazem „veškerého kritického zkoumání islámu a islámského práva Šária, což je klíčovým cílem skupin muslimských aktivistů už déle než dvě desítky let.“

Hlavní cíle Stanov jsou podle tohoto dokumentu zaměřeny na eliminaci „anti-feminismu“ a „islamofobie“, což znamená, že jakákoliv kritika feministické politické doktríny či muslimského náboženství by byla považována za nenávistný projev.

Část 4 tohoto dokumentu konstatuje, že „Netřeba žádné tolerance k netoleranci. To je zvláště důležité, co se týče svobody projevu.“ Jinými slovy, označkování za „netoleranci“ přebíjí práva na svobodu projevu pro miliony evropských občanů.

„Na víře založené skupiny a školy, jež jsou přívrženci určitých náboženství či i jen rodiče, kteří chtějí své děti učit určitým morálním hodnotám, by obecně padli do podezření z netolerance,“ varují hlídači lidských práv z Eurepean Dignity Watch.

Tento návrh diktuje, že „Členové zranitelných a znevýhodněných skupin mají nárok na zvláštní ochranu navíc k obecné ochraně, kterou musí vláda poskytovat každé osobě uvnitř Státu.“

Tohle v podstatě poskytuje mandát ke zrušení práva na svobodu projevu evropských občanů proto, aby se zabezpečila „dodatečná“ práva menšinovým skupinám, aby nebyli uráženi „netolerantními“ poznámkami, k čemuž patří „zesměšňování“ takovýchto skupin, což je definice, která předpokládá postavení satiry mimo zákon.

Tento rámec volá po tom, aby tato doktrína byla realizována „speciální administrativní jednotkou“ v každém z 28 členských států EU, která by „operovala uvnitř ministerstva spravedlnosti“ a měla by pravomoc „trestních sankcí“. Navíc by ještě byly vytvořeny „Národní komise k monitorování tolerance“, aby „toleranci prosazovaly.“

„Principy svobody ze smlouvy o svobodě žít podle svých osobních morálních hledisek jsou v ohrožení, že budou potlačeny nově rozvíjeným konceptem ‚rovnosti‘. To by podvrátilo svobodu a sebeurčení všech Evropanů a podrobilo by to soukromé životy občanů právní nejistotě a byrokratické kontrole,“ uvádí European Dignity Watch. „Tohle je o vládní kontrole sociálního chování občanů. Tyto tendence začínají budit dojem dávno už opuštěných totalitních idejí a představují bezprecedentní útok na práva občanů.“

Návrh rovněž obsahuje zajištění převýchovy pro lidi považované za netolerantní. „U mladistvých usvědčených ze spáchání zločinů … se bude trvat na tom, aby podstoupili rehabilitační program konstruovaný tak, aby je prodchnul kulturou tolerance,“ uvádí dokument.

Školy počínaje základní a výše dostanou od vlády mandát k „zavádění kurzů pro povzbuzení studentů, aby akceptovali diverzitu a šířily klima tolerance k tomu, co je považováno za kulturní kvality ostatních.“

Návrh rovněž volá po vymytí mozku občanů až k „toleranci“ pomocí masových médií s tím, že vlády zajistí, aby televizní sítě „věnovaly předepsané procento svých programů šíření klimatu tolerance.“

Tento program, nejenže je alarmující hrozbou pro svobodu slova, ale zároveň je i pikantní ironií ve světle stížností hlavních mocností EU na monitorování občanů a světových vůdců od NSA.

Vzhledem k historii EU v tomto kontextu je vysoce pravděpodobné, že tato doporučení přijmou jako celek. Už v roce 2001 EU oznámila, že má pravomoc postavit mimo zákon kritiku sebe sama, když Evropský soudní dvůr vydal rozhodnutí, že EU by mohla „ze zákona potlačit politickou kritiku svých institucí a vůdčích figur.“

Paul Joseph Watson

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj AC24.cz  EU navrhuje monitorovat „netolerantní“ občany

 Adikii se podařilo najít překlad některých částí připravované směrnice ve slovenštině.

Evropský rámec národních stanov k podpoře tolerance

(b) „Skupinové ohováranie“ znamená hanlivé komentáre vykonané na verejnosti a zamerané proti skupine v zmysle odseku (a) alebo jej členom s cieľom podnecovať k násiliu, osočovať skupinu, vysmievať sa skupine, alebo ju falošne obviňovať.

 Článok 2 – Účel zákona

Účelom tohto zákona je:

(e) Prijatie konkrétnych opatrení pre boj proti neznášanlivosti, najmä s cieľom odstrániť rasizmus, predsudky založené na farbe pleti, etnickú diskrimináciu, náboženskú neznášanlivosť, totalitné ideológie, xenofóbiu, antisemitizmus, antifeminizmus a homofóbiu.

 Článok 7 – Sankcie

(a) Nasledujúce aktivity budú považované za zločiny postihnuteľné ako trestná činnosť s priťažujúcimi okolnosťami:

(i) Zločiny z nenávisti v zmysle definície podľa Článku 1(c).

(ii) Podnecovanie k násiliu proti skupine v zmysle definície podľa Článku 1(a).

(iii) Skupinové ohováranie v zmysle definície podľa Článku 1(b).

(iv) Zjavné schvaľovanie totalitnej ideológie, xenofóbie alebo antisemitizmu.

(v) Verejné schvaľovanie alebo popieranie holokaustu.

(vi) Verejné schvaľovanie alebo popieranie akéhokoľvek iného aktu genocídy, ktorej existencia bola určená medzinárodným trestným súdom alebo tribunálom.

(b) Mladiství odsúdení za spáchanie trestných činov uvedených v odseku (a) budú musieť podstúpiť rehabilitačný program, ktorého cieľom bude vštepiť im kultúru tolerancie.

(c) Trestné činy uvedené v odseku (a) sa nepovažujú za politické trestné činy pre extradičné účely.

 (e) Obete trestných činov uvedených v odseku (a) budú mať právne postavenie, ktoré im umožní predkladať veci proti páchateľovi súdom, ako aj uplatniť právo na odškodnenie.

(f) Obetiam trestných činov uvedených v odseku (a) bude ponúknutá bezplatná právna pomoc, a to bez ohľadu na kvalifikáciu ich zámožnosti.

Zdroj Auria.sk V mene tolerancie

Na připravované směrnici je pikantní, že mezi chráněné víry je zařazen feminismus a islámská víra, které jsou vzájemně neslučitelné. Postupným budováním demokracie se tak opět vracíme do hluboké totality a pokud budeme chtít kritizovat femonacismus, budeme muset utíkat za hranice, ale tentokrát nikoliv směrem na západ, ale na blízký východ.

—————

ZpětADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas

Otec, který se dobrovolně vzdal svých dětí.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
předseda Ústavního stolce

JUDr. Pavel Rychetský

Nevyšší stolice komunisty zaplevelené stolice.

Otec zločinné přísudkové vyhlášky 

Práva zlodějů Org.23/13 

Odepření práva zlodějům by vedlo k dalšímu prohloubení zásahu do základních práv.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
Absolutně nejlepší 
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
 I. náměstek ministra
 
JUDr. Daniel Volák

„Všichni soudci jsou čestní lidé a profesionálové“, ruku do ohně by za to dal.

596 soudců
členů zločinecké KSČ

Bašty komunistů v justici


ADIKIA PŘEDSATVUJE
předseda odborového svazu soudců
(Soudcovská unie)
JUDr. Tomáš Lichovník

„Alkohol za volantem nemá vliv na funkci soudce.“

„Soudce je také jen člověk.“

Plat soudce 100 000,- Kč
Definitiva 
Odpovědnost žádná
Zákonem chráněná osoba
Zdarma ozbrojená ochranka

Kdo ze smrtelníků to má?!