05.01.2013 21:56

Máňa chce zpátky domů

Oslava 20. výročí samostatného právního státu vzkvétajícího tržním hospodářstvím zaskočila několik hříšníků, kteří se ještě nestihli dostatečně napravit a sveřepě odmítali opustit výchovně nápravná zařízení. Máňa Lavičková se v pravidelných intervalech napravuje už 23 let a v chladném lednovém dni se hned za branou nápravného zařízení rozplakala a zmateně vykřikovala, že chce zpátky „domů“. Jiný hříšník, nevážící si obětavé práce soudních stolic, které za hříšníky přijely až do nápravných zařízení, ve značně ztížených pracovních podmínkách bez stoliční kantýny a na úkor osobního volna rozhodovaly o jejich propuštění, si proti předčasnému ukončení nápravy dokonce podal stížnost. Za normálního stavu by na projednání stížnosti čekal řadu měsíců neřku-li let, ale to se krutě přepočítal. Odvolací soudní stolice se mu za hrubou neúctu k osobnímu nasazení svých kolegů pomstila a v bleskově zkráceném řízení stížnost lišácky zamítla formálním odkazem na trestní řád, podle kterého hříšník nemůže podat stížnost ve svůj neprospěch. Chudák z toho teď musí být naprosto zmaten. Soudní stolice nejdříve dojdou k závěru, že náprava mu bude rozhodně ku prospěchu a teď najednou je mu neprospěšná.

Zatím co jedni si absolutně neváží slavnostního aktu prezidenta Klause a hodnot demokratického zřízení v jeho nejlepším období, v jakém jsme kdy žili, hybné páky hrubého domácího produktu se z amnestie radují. Celé rodiny včetně širokého příbuzenstva se s hlubokými výčitkami svědomí uvolnily z pracovního procesu a přijely před brány výchovně nápravných zařízení přivítat na svobodě svoje nebližší, kteří se čistě jen shodou nešťastných a ne zcela objasněných náhod dostali do křížku se zákonem. Řadu let neznaje dnů pracovního volna či zasloužené dovolené na rozdíl o lenivých spoluobčanů nemusí skuhrat nad zvyšováním životních nákladů a v úplném rodinném kruhu tak mohou uvědoměle oslavit 20. výročí samostatného státu. Ke slavnostnímu obědu bude pečené domácí ptactvo, štěkanátky (specialita z volně pobíhajících šelem psovitých) a nebude chybět ani alkohol. Oslavy ale budou ukončeny již pondělí společným slavnostním pochodem do zaměstnání, aby amnestovaní členové rodiny mohli zúročit pracovní návyky získané ve výchovně nápravném zařízení.  

Různé otcovské spolky a rozvraceči demokratického zřízení neustále poukazují na nesmyslnost věznění neplatičů výživného. Tato populistická teorie je ale založena na nesprávné interpretaci sledovaného účelu. Pravdou je, že uvězněním dojde v krátkodobém horizontu (maximální trestní sazba je 3 roky) k odloučení dětí od otce a nepřinese to ani okamžitý finanční prospěch pro děti, kdy pro vězně není práce.

Typický neplatič výživného se bezdůvodně vzdává kvalitních zaměstnání vybraných soudní stolicí. Zejména živnostníci pak vedou zahálečný život, do práce chodí jen několik dnů v týdnu a postupně tak dochází ke ztrátě pracovních návyků. Při separaci od rušivých elementů svádějících k zahálečnému životu vězni mnohem lépe vnímají  na minutu přesný každodenní režim ve věznicích a získávají tím tolik potřebné pracovní návyky, které pak zúročí hned po ukončení nápravy při zvýšení výživného a to i zpětně za dobu nápravného opatření.

Věznění neplatičů výživného tedy má svoje opodstatnění a v rámci svrchovanosti samostatného státu by bylo poměrně nešťastné, opičit se po morálně a ekonomicky krachujících státech směrem na západ od našich výsostných hranic a zrušit trestný čin zanedbání povinné výživy.   

—————

Zpět


 


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
 I. náměstek ministra
 
JUDr. Daniel Volák

„Všichni soudci jsou čestní lidé a profesionálové“, ruku do ohně by za to dal.

596 soudců
členů zločinecké KSČ

Bašty komunistů v justici


NEJLEPŚÍ HLÁŠKY

Soudce bývalý komunista
je totéž
jako bývalý černoch.

JUDr. Klára Samková

***

Zvířata na území ČR mají právo vychovávat svá mláďata. I opice v ZOO mají právo vychovávat svá mláďata. Pouze čeští rozvedení otcové toto právo nemají.
Ing. Lubomír Bouše