22.09.2018 16:01

Maření spravedlnosti

Možná se dočkáme nového trestného činu Maření spravedlnosti. Čistě podle slovního významu by tento trestný čin měl být zařazen mezi trestné činy úředních osob, protože spravedlnost je až to poslední, čeho se můžete od našich soudních stolic dočkat, zejména v otázce výživného. Podstatou nového trestného činu má být ovlivňování soudního řízení „křivým“ důkazním prostředkem. I podle toho by se dalo usuzovat, že jde o trestný čin páchaný převážně úředními osobami, jehož prokázání by nemělo být složité. Jak poznáte, kdy soudní stolice lže? Kdykoliv když otevře hubu.

Tohle ale rozhodně nebylo záměrem našich zákonodárců, ačkoliv se mnozí oháněli zákony ve vyspělých právních státech, kde je právě „maření spravedlnosti“ překrucováním práva soudními stolicemi trestným činem.    

Takto by mělo vypadat znění trestného činu Maření spravedlnosti.  

§ 347a Maření spravedlnosti

 (1) Kdo pro účely zahájení řízení před soudem, před mezinárodním soudním orgánem nebo trestního řízení anebo v takovém řízení předloží důkazní prostředek, o kterém ví, že je padělaný nebo pozměněný, v úmyslu, aby byl použit jako pravý, anebo padělá nebo pozmění důkazní prostředek v úmyslu, aby byl použit jako pravý, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Stejně bude potrestán, kdo jiného svádí ke spáchání trestného činu křivého obvinění (§ 345), křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku (§ 346) nebo křivého tlumočení (§ 347).

(3) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí prospěch jinému nebo pro jiného za účelem spáchání trestného činu křivého obvinění (§ 345), křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku (§ 346) nebo křivého tlumočení (§ 347), bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

 a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch,

b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba,

c) spáchá-li takový čin v úmyslu vážně jiného poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, nebo

d) spáchá-li takový čin na jiném, který vůči němu plnil svoji povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.

(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 jako člen organizované skupiny,

b) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo

c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(6) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,  

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1, 2 nebo 3 škodu velkého rozsahu, nebo

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Ve finální verzi bude vypuštěno „svádění“ k trestnému činu Maření spravedlnosti, protože si poslanec od narození a rychlostudent práv Mareček Benda takové svádění prý neumí představit. To čtenáři Adikie mají naprosto jasnou představu, kdo při opatrovnických sporech svádí rozvádějící se matky k maření spravedlnosti podáváním křivých obvinění z trestných činů na bývalé partnery a k předkládání lživých důkazů.

Pokud by tento nový trestný čin vešel v platnost, nelze předpokládat, že by se něco zásadního změnilo. Ostatně „přebornice“ na trestní právo bývalá ministryně nespravedlnosti Válková (Anofert) při projednávání tohoto nového trestného činu několikrát opakovala, že jde pouze o „zdvižený prst“. To čtenáři Adikie velmi dobře znají, jak vypadá takový „zdvižený prst“ na matku, která brání otci ve styku s dětmi. Matka dostane pokutu a fotrovi se o to zvedne výživné. Lze si tedy živě představit, jak bude vypadat takové maření spravedlnosti v opatrovnické praxi. Matka předloží nějaký zfalšovaný důkaz, otec na matku podá trestní oznámení pro maření spravedlnosti a automaticky se tím vyloučí z možnosti o dítě pečovat ve střídavé péči, protože podle vypravěčů lidsko-právních pohádek z Joštovy ulice, musí při střídavé péči mezi rodiči panovat „přátelská“ atmosféra.

Pozitivní je, že trestného činu Maření spravedlnosti se může dopustit i úřední osoba. Typickým příkladem je, že si soudní stolice při vyměřování výživného vyžádá zprávu o čistě teoretickém příjmu povinného podle tabulek asociálního ministerstva práce nebo nabídek evidovaných na Úřadu práce a nevyužije svého zákonného oprávnění dle Daňového řádu (§ 53 odst. 1, písm. c)), zjistit skutečný příjem povinného u příslušného správce daně.

Ilustrační foto: Ukázkový příklad maření spravedlnosti - vyhlášení rozsudku

—————

Zpět


HLEDEJ NA ADIKII

Použijte funkci 

HLEDAT zadáním klíčového slova.

 


KONTAKT ADIKIA

infoadikia@seznam.cz


ADIKIA PŘEDSATVUJE

ministr nespravedlnosti vylosovaný přes noc z klobouku

SIMSALA BIM

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

pro zvětšení klikni na obrázek


ADIKIA PŘESDATVUJE

ministryně asociálního ministerstva práce

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

pro zvětšení klikni na obrázek


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

justiční rekordmanka

ing. Taťána Malá

CELÝCH 13 DNŮ

byla v čele

Ministerstva nespravedlnosti

pro zvětšení klikni na obrázek

písnička

CONTROL(k)A