25.01.2020 16:57

MARIE

(Korespondence, nepatrně zkráceno)

Dobrý den, prosím, kam a jak můžu poslat peníze pro paní Simonu?

Dobrý den, děkujeme Vám mnohokrát za Vaši ochotu pomoci finančním darem paní Simoně,o níž byl článek v Právu a na Novinkách. Ve prospěch paní Simony ale přišlo již víc peněz než bude potřebovat. V podobně tíživé situaci je u nás bohužel víc rodin s dětmi, které pak často končí v ústavech. Byli bychom proto šťastni, kdybychom ty dary, které paní Simona už potřebovat nebude, mohli použít pro tyto jiné děti a jejich rodiče. Pokud by ve zprávě pro příjemce byla poznámka „pro paní Simonu nebo rodiny v podobné situaci“, použili bychom přebývající finanční prostředky pro pomoc rodinám v obdobné tíživé situaci jako byla ona. Pokud byste uvedl svou adresu, zaslali bychom Vám potvrzení o přijetí daru pro daňové účely. Je možné použít i náš sbírkový účet (151151156/2010) , ale tam chodí dary na veškerou naši činnost, takže vhodnější je běžný účet (4085649359/0800 – je uveden také na našich stránkách v sekci „Úvod“), kam jiné dary chodí jen výjimečně. V pondělí by měl v Právu a snad i na Novinkách vyjít článek o rodině v neméně tíživé situaci. S mnoha díky a s přáním všeho nejlepšího v novém roce Marie Vodičková, Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z. s.

Dobrý den, na Vašich stránkách https://www.sood.cz/pani-simona-a-jeji-tri-deti-pokracovani/ uvádíte: „Budeme se snažit o změnu zákona tak, aby k podobným důsledkům nedocházelo, alespoň u rodin s dětmi.“ O jakém zákoně hovoříte a o jaké změně? Jde o zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi? Na to bych rád přispěl.

Žádná odpověď.

Vážená paní Vodičková, žádáme Vás o odpovědi na následující otázky:
1) Kolik peněz je teď na účtu veřejné dobročinné sbírky 151151156/2010?
2) Proč zmíněný účet není už veden jako transparentní, proč jste provedla tuto změnu?
Odpovědi zveřejníme.

Vážený pane, opravdu nevím, proč bych měla odpovídat na Vaše kategorické dotazy, ... Naše sbírka podléhá každoroční kontrole Magistrátu hlavního města Prahy, zatím byly provedeny tři kontroly a všechny dopadly bez připomínek. Kolik peněz se podařilo v rámci sbírky v jednotlivých letech vybrat, je uvedeno ve zprávě o činnosti v našich zpravodajích, které jsou veřejně dostupné na našem internetu. Poslední zpravodaj přikládám. Druhý dotaz Vám ráda zodpovím. Účet byl z transparentního změněn poté, kdy MHMP vyslovil požadavek, aby přímo z tohoto sbírkového účtu byly prováděny konečné platby, nikoli, aby se peníze převáděly na běžný účet a z něj pak platby byly odesílány. Protože ze sbírky se hradí i mzdy našich zaměstnanců, neboť prostředky z veřejných zdrojů zdaleka nestačí, není možné, aby tyto údaje byly veřejně dostupné. Kromě toho někteří dárci si přejí zůstat v  anonymitě. Pokud mi sdělíte, z jakého důvodu Vás zajímá současný stav našeho sbírkového účtu, zvážím znovu svou odpověď.  S pozdravem ...

Vážená paní ... Současný stav sbírkového účtu nás zajímá z důvodu výkonu veřejné kontroly. Jako příjemce darů a veřejných prostředků má SOOD povinnost informace o svém hospodaření zveřejňovat, mj. povinně ve výroční zprávě, což neděláte. Oficiální úřední cestou informaci získám také, jen to bude o pár dnů déle trvat. Můžete mi ji říct rovnou, což mi připadá jednodušší. Vy mi ji řeknete, já poděkuji, a je to vyřízené.

Vážený pane, ve Veřejném rejstříku máme zveřejněné audity včetně rozvahy, ... A není pravda, že zprávu o činnosti nezveřejňujeme –nebo snad uvedení zprávy o činnosti ve Zpravodaji není zveřejnění? Zprávu o činnosti také každoročně zasíláme na MHMP a na MPSV. Ale jestli je to pro Vás tak důležité, mohu Vám tuto informaci sdělit, i když nevím, k čemu Vám to bude dobré. Stav účtu se mění podle došlých darů – v tomto okamžiku máme na sbírkovém účtu 1 122 259,40 Kč. Jinak stav finančních prostředků na našich účtech (1 sbírkový a 2 běžné) a v pokladně ke konci předchozího roku je zveřejněn v našich zpravodajích. Pokud vás zajímá stav našich financí ke konci minulého roku, který bude uveden ve Zpravodaji č. 1/2020, činil 1 248 126 Kč.   S pozdravem ...

Děkuji, paní Vodičková. Dovolím si ještě jednu otázku.
Několikrát jsem četl oba příběhy: [1] a [2]
Oběma dámám ÚP pozastavil dávky, protože nepředložily patřičné doklady. Až je předložily, ÚP jim dávky normálně doplatil. Nic jiného se nestalo. Do tohoto jednoduchého příběhu je nelogicky vložen nesouvisející příběh o údajném zdravotním postižení dítěte, otci neplatícím výživné, dřívějším týrání a o potenciálním odebrání dítěte matce.

Přesto píšete: „Děti nemusí do ústavu...“ „V tuto chvíli jsme s paní Simonou domluvené, že 150 tisíc jí vyplatíme do června. Ve středu jí předám 50 tisíc korun, stejnou částku v únoru a zbytek v březnu. Od června by pak měla opět nárok na dávky.“„Syna se musela vzdát.“

„Paní Haně jsme včera zatím vyplatili 15 tisíc korun a nadále jí budeme pomáhat, zejména s úhradou kauce, prvních nájmů a vybavení bytu, protože by co nejdřív chtěla bydlet v normálním bytě, a ne v azylovém domě.“´

Paní Hana o syna nepřišla, jen o něho pečuje otec. Obě dámy mají možnost bydlení v azylovém domě a pobírají zákonem stanovené dávky. Zde nikdo týrán, zneužíván ani jinak sociálně ohrožen není. Bydlení dětí s matkou v azylovém domě není jejich „sociálním ohrožením,“ právě naopak. Sbírka není určena na úhradu nákladů spojených s bydlením samoživitelek „v normálním bytě“ namísto azylového domu.
„Čistý výtěžek sbírky musí právnická osoba nebo ten, v jehož prospěch byla sbírka konána, použít výhradně ke stanovenému účelu sbírky,“ říká zákon o veřejných sbírkách.

V čem zde spočívá pomoc dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným či jinak sociálně ohroženým?

Žádná odpověď.

Dobrý den, paní Vodičková. Přiznáváte se k porušování zákona hrazením mezd zaměstnanců SOOD a nákladů spojených s bydlením samoživitelek „v normálním bytě,“ namísto azylového domu, ze sbírky určené k jinému účelu?

Vážený pane, už nemám zájem s Vámi komunikovat. S pozdravem Marie Vodičková


Kdo je Marie Vodičková?

Škodí a mstí se snad Marie VODIČKOVÁ FOD a Klokánkům? Čeká ji soud!
Matka klokánků má Koalu. Sídlo pro ohrožené děti Vodičková „urvala“ pro sebe
Děti podle Marie

Kopírování těchto textů je vítáno, nejlépe s uvedením zdroje.

 

—————

Zpět


HLEDEJ NA ADIKII

Použijte funkci 

HLEDAT zadáním klíčového slova.

 


KONTAKT ADIKIA

infoadikia@seznam.cz


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

ministryně nespravedlnosti

matka justiční mafie

Mgr. Máňa Benešová

pro zvětšení klikni na obrázek


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

ministryně asociálního ministerstva práce

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

pro zvětšení klikni na obrázek


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

justiční rekordmanka

ing. Taťána Malá

CELÝCH 13 DNŮ

byla v čele

Ministerstva nespravedlnosti

pro zvětšení klikni na obrázek

písnička

CONTROL(k)A