07.11.2012 19:07

Máte recht! Kdy to navrhnete vládě?

Na Novinkách.cz se objevil další výstup z konference stoličních pokrytců. Svoje pokrytectví v plné nahotě předvedla i pražská vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová.  To snad raději měla v nahotě ukázat svoji zadnici (nahoře nic moc!), když se stejně jako pokrytec Baxa (předseda Nejvyšší správní stolice) všechno snažila přehodit na „špatné zákony“ (Slepý, hluchý, blbý nebo všechno dohromady?).

Bradáčová: Pokud je systém založen na zločinu, ať se zruší policie a státní zastupitelství

Zákonodárci musí podle Bradáčové při tvorbě legislativy respektovat základní právní principy, a to že nejprve ve věcech nastupuje civilní právo a poté až trestní. Chybná legislativa podle ní umožňuje zneužívání trestního zákoníku v podávání nesmyslných a "šikanózních" žalob a kriminalizace osob, které jsou jinak účastníky civilního řízení.

Zdroj Novinky.cz

Bradáčová: Pokud je systém založen na zločinu, ať se zruší policie a státní zastupitelství

Zásada subsidiarity trestní represe, o které Bradáčová mluvila, je však zakotvena v novém Trestním zákoníku, který je v platnosti už téměř tři roky.

Trestní zákoník

§ 12 Zásada zákonnosti a zásada subsidiarity trestní represe

 (2) Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.

Pokud tedy Bradáčová svaluje vinu na legislativce,  buď vědomě lže nebo nezná platné zákony!

O subsidiaritě trestní represe se více dočtete v článku  Zanedbání povinné výživy nemůže být trestným činem . Podle této zásady tedy musí trestnímu stíhání pro zanedbání povinné výživy předcházet vymáhání dlužného výživného civilním řízením – výkonem rozhodnutí (exekucí).

S ohledem na skutečnost, že neplnění výživného je velký společenský problém (proč by to jinak bylo v Trestním zákoníku), logicky by se dalo předpokládat, že po zavedení nového Trestního zákoníku výrazně naroste počet exekucí. Ten skutečně vrostl, ale nikoliv pro dluhy na výživném, ale díky tomu, že se naše soudní stolice nedokázala vypořádat s formulářovými exekucemi bagatelních dluhů kdejakého advokátního šmejda. Na místo toho se zdvojnásobil počet odsouzených za neplnění výživného a věznice praskají ve švech.

To není chyba legislativců! Jsou to pomáhači a státní zástupci, dnes pod vedením Bradáčové, kdo ignoruje zákony legislativců! Na vrcholu této stolice je pak soudní stolice, která odsoudí otce, přestože státní stolice (zástupce) nedoložila, že se dlužné výživné nepodařilo vymoci exekuční cestou. Jeden takový případ byl nedávno uveden na Adikii (Houstone, máme problém! A sakra velký!)

Pokud se dostanete do situace, kdy budete pozváni na „kávičku“ k pomáhačům s tím, že jim máte podat vysvětlení, proč neplníte výživné, požádejte o předložení dokladu, že se oprávněnému nepodařilo výživné vymoci exekucí. Pokud proti vám takový důkaz neexistuje, předložte pomáhačům článek s prohlášením Bradáčové z Novinek.cz. Pokud ani to nepomůže, podejte k Bradáčové na pomáhače stížnost s odkazem na její prohlášení.

—————

Zpět


NEJLEPŚÍ HLÁŠKY

Soudce bývalý komunista
je totéž
jako bývalý černoch.

JUDr. Klára Samková

***

Zvířata na území ČR mají právo vychovávat svá mláďata. I opice v ZOO mají právo vychovávat svá mláďata. Pouze čeští rozvedení otcové toto právo nemají.
Ing. Lubomír Bouše