01.04.2014 10:54

Metodika Nejvyšší stolice na stanovení výživného

Předsedkyně Svazu opatrovnických stolic JUDr. Kantůrková v pořadu „Držte hubu s Jílkovou“ říkala, že Nejvyšší stolice chystá sjednocující stanovisko k vyměřování výživného. To byla poměrně překvapující informace, protože přesně tohle chtěla bývalá ministryně zlovůle Kovářová, ale Nejvyšší stolice to odmítla. Podle všeho však měla stolice Kantůrková velmi dobré informace.   

Metodika Nejvyššího soudu na stanovení výživného

 Vzhledem k tomu, že nový občanský zákoník (NOZ) platný od 1. 1. 2014 postrádá jakákoliv bližší kritéria pro stanovení výše výživného, dospělo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu k závěru, že vyžaduje podrobnější konkretizaci a nastavení základních východisek, aby soudní praxe mohla dospět k vzájemně souměřitelným a zároveň předvídatelným rozhodnutím. Kolegium Nejvyššího soudu proto vzalo na vědomí Metodický pokyn Ministerstva spravedlnosti na sjednocování rozhodování soudů v otázce výživného (tzv. tabulky výživného), na jehož tvorbě se podílelo Sdružení rodinně právních a opatrovnických soudců a na svém zasedání 31. 3. 2014 rozhodlo, že bude vydán ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu.  

Metodika Nejvyššího soudu nemá a nemůže mít závazný charakter, je však pomůckou k naplnění zásady slušnosti ve smyslu § 2958 NOZ, proto Nejvyšší soud doporučuje soudům, aby ji při rozhodování ve sporech o výživné využívaly a aby v rozhodnutích zdůvodnily svůj postup podle pravidel v ní nastavených.

Text Metodiky Nejvyššího soudu bude po konečném schválení k dispozici na internetových stránkách Nejvyššího soudu. Nejvyšší soud vyzývá soudce ke studiu Metodiky, k účasti na školících akcích, k širší spolupráci s finančními úřady při stanovení příjmu OSVČ a žádá o sdělování zkušeností s praktickým využitím Metodiky, aby mohla být případně doplňována či zpřesňována.

Zdroj Nejvyšší soud ČR

—————

Zpět
ADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE