27.09.2014 09:57

Mohl to být „cukr“, v horším případě prášek na praní

—————

Zpět