17.06.2013 19:47

Nečas symbol zmrdství

Zmrd je zvláštní druh člověka šířící se od počátku lidstva ve všech společenských vrstvách. Zmrdství je pravděpodobně podmíněno genetikou a výchovou, přesné zdůvodnění tohoto stavu existence však není známo, stejně jako není známo, proč existují viry. Zmrdi obvykle žijí ve větších společenstvích, kde mohou duševně parazitovat na ostatních.

Bývalými komouši zaplevelená soudní stolice zde svými nemravnými a nespravedlivými stolicemi (rozhodnutími) seje a udržuje morální bahno, proto se dnes se zmrdem potkáte v lese, na úřadě, v sousedství,… jsou prostě všude, přičemž největší koncentrace jich je právě v justici.

O zmrdství byly vydány dvě knihy a v několika větách nelze popsat všechny projevy zmrdství.

Zmrdi, vohnouti a my

Jak poznat zmrda? Jak poznat vohnouta? Jak vážnou hrozbu naší civilizaci představují? Jak s nimi jednat a jak se jim bránit? A především, jak proti nim bojovat? Tohle všechno (a ještě mnohem víc) se dočtete v D-FENSových textech, které konečně vycházejí v knižní podobě.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmrdům zmar!

Zmrdi jsou všude. Nejenom v parlamentu, na úřadech a v autobazarech – jsou prostě všude. Chcete vědět, jak na ně? Tak si přečtěte tuhle knihu. Předcházející svazek D-FENSových spisů s názvem Zmrdi, vohnouti a my obsahoval základní zmrdologická a vohnoutobijecká pojednání publikovaná na internetových stránkách www.dfens-cz.com. Ale neobsahoval zdaleka všechna. Ty, které se do něj nevešly, doplněné o několik zbrusu nových, vycházejí nyní pod názvem Zmrdům zmar!

 

 

 

 

Asi nejnebezpečnější je zmrd idiot. Prostý hlupáček (nejčastěji někde z malé vesnice). S pomocí přátel se dostane do kontaktu s jiným světem a s penězi. Přátelé ho chtějí dostat na stejnou rovinu, aby se mezi nimi necítil hloupě, a tak mu pomáhají. Ale zmrd chce najednou víc a chce své kamarády (kteří mu ukázali něco, co do té doby nemohl ani chápat) přerůst. Zmrd je ale idiot, tudíž není schopen něco vymyslet sám, a potřebuje někoho, kdo za něj udělá špinavou práci. Poté, co podrazí a okrade lidi, kteří mu doteď pomáhali, si myslí, že je KING, tedy přesný opak toho, co je doopravdy - Zmrd a Idiot. Na takové zmrdy se bohužel nemůžete připravit ani se jim vyhnout. Na začátku to jsou prosťáčci, kteří se tváří jako kamarádi, zmrdství vyjde na povrch, až když je pro vás příliš pozdě.

Zmrd vysává
Když se s vámi dá zmrd do hovoru o nějakém problému, nedělá to proto, že by chtěl obohatit vaše obzory, ale proto, že potřebuje od vás vyzvědět poznatky, které jste vy sami museli vydřít. Je to pro zmrda jediná cesta, jak se dostat k dobrým informacím, protože sám je v podstatě neschopný. Typickým zmrdem „vysavačem“ je pan Hodina alias Střídavka.

Zmrd je nekonzistentní
Většině zmrdů je vlastní vnitřní nejistota. Na dvě stejné situace, které se za stejných okolností po určité době opakují, reaguje zmrd pokaždé jinak. Zmrd nemá žádný styl, pouze svoje priority, kterých dosahuje neustále se měnícími metodami. Nekonzistentních zmrdů je mezi rozvedenými otci asi nejvíce, kdy na jednu stranu chtějí změnu systému „přidělování“ dětí po rozvodu, ale zároveň podporují zločinecké politické strany ODS a TOP 09, které o takovou změnu rozhodně nestojí.   

Jestliže mají svého „patrona“ kominíci, lékaři či hlupáci, měli by mít svého „patrona“ i zmrdi. Můžeme se dohadovat, kdo je větší zmrd a zejména v řadách soudních stolic by se našla celá řada kandidátů, ale protože je to vázáno na osobní poznatky, jméno takového zmrda by nejspíše všechny neoslovilo. Ikonou zmrdů by tedy měla být všeobecně známá osoba a zde se jednoznačně nabízí zmrd Nečas.

Výčet Přesčasova zmrdství je obsáhlý a rozvedeným otcům jistě není potřeba všechno připomínat. Vrcholem jeho zmrdství  je současná situace. Nelze mu mít za zlé, že se rozvádí. To se nám všem také „přihodilo“. Rozdíl je však v tom, že jsme všichni bojovali za udržení vztahů se svými dětmi i za cenu kriminalizace a zmrd Nečas se svých dětí dobrovolně vzdal. Rovněž mu nelze mít za zlé, že se zamiloval. To se také stává a lze se jen podivovat nad jeho vkusem, kdy jeho manželka Radka je na rozdíl od stranické matrace Nagyové, vcelku pěkná ženská. V dané situaci se ale k „milované“ stranické matraci zachoval jako největší zmrd. Ještě v pátek se stavěl za milovanou stranickou matraci a hned druhý den se od ní distancoval. Pokud by byl skutečný chlap, všechno by vzal na sebe, aby milovanou stranickou matraci uchránil.

Nečas je tak symbolem zmrdství!

—————

ZpětADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
předseda Ústavního stolce

JUDr. Pavel Rychetský

Nevyšší stolice komunisty zaplevelené stolice.

Otec zločinné přísudkové vyhlášky 

Práva zlodějů Org.23/13 

Odepření práva zlodějům by vedlo k dalšímu prohloubení zásahu do základních práv.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
 I. náměstek ministra
 
JUDr. Daniel Volák

„Všichni soudci jsou čestní lidé a profesionálové“, ruku do ohně by za to dal.

596 soudců
členů zločinecké KSČ

Bašty komunistů v justici