10.01.2013 11:12

Nečásku, Nečasi, medvěd se mi pokloní, ale tvůj hřbet se při tom ohne

Drtivá většina občanů je Klausovou amnestií značně pobouřena. Starostové a ředitelé škol demonstrativně odstraňují jeho podobiznu ze svých kanceláří, proti amnestii se podepisují petice, senátoři podávají ústavní stížnost, politici chtějí vysvětlení a lidé nadávají. Spoluodpovědnost postupně dopadá i na zmrda Přesčase.

Osobně se tím neskutečně bavím, raduji se (prosím nezaměňovat za - schvaluji) z každého dalšího zločinu spáchaného amnestovanými zločinci a neštěstí lidí, kteří ztratili nárok na odškodnění.

Dobře vám tak vážení spoluobčané! Veškeré důsledky šílené amnestie jste si totiž zavinili svým absolutním nezájmem o problémy rozvedených otců či dokonce podporou femonacistické politiky.   

Je to přesně pět let, když jsme v lednu 2008 s několika dalšími rozvedenými otci v souvislosti s jmenováním lidské hyeny rozvodové advokátky Lenky Pavlové do Úřadu pro mezinárodní ochranu dětí zmrdem Přesčasem, který byl v tu dobu ministrem práce a sociálních věcí, upozornili na nerovné postavení otců v opatrovnických sporech a okultní vědu vyměřování výživného jako nástroj na účelovou kriminalizaci nešťastných otců. Nikdo nás nepodpořil! Všichni jste mlčeli, i když nás zmrd Přesčas veřejně hanobil.

Byla tak potlačena vzpoura rozvedených otců a zločinecký rozvodový průmysl v čele s opatrovnickou soudní stolicí mohl vesele dál bujet. Zmrd Přesčas povýšil na předsedu vlády a buzna Pospíšil to jistil na pozici ministra zlovůle. Stupňující se perzekuce nešťastných otců však zároveň také zvyšovala náklady na tuto zvrácenost a zločinecký systém se dostal do úzkých. Zmrd Přesčas není z těch, kdo by uznal chybu a rozvedeným otcům se omluvil. Ostatně i tak by na něj padla obrovská vlna kritiky, protože je zde léta budován obraz neplacení výživného jako těžký zločin. Následoval tedy další zoufalý pokus jak z toho vybruslit – amnestie. Ta ho však definitivně položila na kolena.

Na tento den jsem čekal dlouhých pět let!

"Je třeba změnit trestní politiku státu, aby ve vězeních neseděli lidé zbytečně, za tresty, za které se v jiných západních zemích prostě nesedí", dnes říká zmrd Přesčas.

—————

ZpětADIKIA PŘEDSTAVUJE
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
 I. náměstek ministra
 
JUDr. Daniel Volák

„Všichni soudci jsou čestní lidé a profesionálové“, ruku do ohně by za to dal.

596 soudců
členů zločinecké KSČ

Bašty komunistů v justici


NEJLEPŚÍ HLÁŠKY

Soudce bývalý komunista
je totéž
jako bývalý černoch.

JUDr. Klára Samková

***

Zvířata na území ČR mají právo vychovávat svá mláďata. I opice v ZOO mají právo vychovávat svá mláďata. Pouze čeští rozvedení otcové toto právo nemají.
Ing. Lubomír Bouše