18.07.2013 12:38

Neskutečný blb je ten Nečas

Nevyšší stolice vydala rozhodnutí, na základě kterého museli být ódésáčtí zločinci propuštěni z vazby. To byla pro většinu lidí naprosto nečekaná a šokující informace. V pro-zločineckých médiích se k tomu pochopitelně ihned vyjadřoval kdejaký ústavně či trestně právní „expert“. Vrcholem však bylo vystoupení „uznávaného experta“ na trestní právo prof. Jelínka v Událostech a komentářích na ČT 24. Skutečný znalec práva pan Tomáš Pecina to na svém bloku komentoval slovy: „Ještě, že jsem nezačal na PF UK studovat: po včerejšku je mi celkem jasné, že této úrovně odbornosti bych nebyl nikdy schopen dosáhnout a nejpozději u státnic bych propadl“. Adikia k odborné úrovni „experta“ Jelínka dodává, že vyučuje studenty, jak zavírat rozvedené otce do kriminálu na základě celosvětově raritního trestného činu zanedbání povinné výživy z dob komunistického režimu, kde měl svoje opodstatnění (všichni totiž měli práci).

Propuštění zločinců pochopitelně komentoval i zmrd Nečas na mimořádné tiskové konferenci (video se připravuje). Vzpomněl jsem si, jak nadával novinářům, že za námi zločinci (rozvedenými otci) stále lezou při protestní akci proti zmrdce Pavlové v Brně a "dělají nám tak nežádoucí reklamu". Nejdříve se mi chtělo křičet, vy zasraný novináři, co za tím zločincem stále lezete a děláte mu reklamu! Nakonec jsem však rád, protože ten blb se ještě více znemožnil. Konečně jsme se tak všichni dozvěděli, za co jeho matrace Nagyová dostávala tak vysoké odměny. Jejím úkolem bylo připravit chlebíčky pro hosty a několik minut nenuceně konverzovat o nových filmech a dětech.

Statečně hrál divadlo, že je po rozhodnutí Nejvyšší stolice na koni, ale ve skutečnosti má nasráno v gatích a nervy mu pochodují tak, že se přestává ovládat. Z huby mu tak mimoděk vyběhl pravdivý název zločineckého bulvárního plátku Rudé Právo (nově by se spíše mělo jmenovat Modré Právo), kde pisálek zmrd Josef Koukal nepravdivě komentuje věci z justičního prostředí a v pravidelných intervalech dělá reklamu exekutorským zločincům.

Zmrd Nečas velmi dramatiky vylíčil, jak probíhá trestní řízení. Jaké nestandardní postupy dělají státní zástupci, jak je vyšetřování účelově protahováno, že vazba deptá lidi,…..jak jsou těžce porušována jejich nejzákladnější lidská práva. O to mu pochopitelně vůbec nejde, protože to by musel vykřikovat už dříve, kdy stejné věci říkal vazebně stíhaný poslanec Rath a před ním zoufalí rozvedení otcové. Jediným důvodem, proč tak kvičí je, že jeho matrace zůstala ve vazbě a nemá kam zasunout paroh. Kdo viděl jeho matraci Nagyovou, která tento týden u stolice podávala svědeckou výpověď ke svým odměnám za "neneucenou konveraci", musel se jeho divadelnímu vystupu hodně zasmát. Matrace Nagyová totiž přišla přepychově nalíčená s naondulovanými loknami a svoji nelehkou situaci ve vazbě ještě podtrhla žvýkačkou v hubě.

Pro rozvedené otce je jistě potěšující pohled, když je matrace zmrda Nečase vláčena v poutech snad deseti hovádky stoliční ochranky. Jen ať si zmrkda vyzkouší na vlastní kůži, jak zacházejí s nešťastnými rozvedenými otci. To jí je jen ku prospěchu, ale pomohlo to i nám. Lidé, kteří o těchto justičních zvěrstvech nemají ani nejmenší tušení, se pozastavovali nad tím, proč je obyčejná štětka, která není nijak nebezpečné (stejně jako neplatiči výživného), vláčena hordou ozbrojenců stoliční ochranky.  

To je na kárnou žalobu a nová ministryně zlovůle Benešová s tím nechce nic dělat, kvičel zmerd Nečas. Jo, chlapče, když rozvedení otcové podávali na ministerstvo zlovůle podněty na kárná řízení, tak to buzna Pospíšil a sociopat Blažek také neřešili. Ten dokonce ještě některé kárné žaloby stáhl zpět.  Tak si na to teď blbečku Nečasi laskavě nestěžuj!

Nadávat na fízly a státní zástupce a žádat jejich nepřísnější potrestání je laciné gesto, kterým se nechala unést jedna hloupá novinářka a zmrda Nečase se zeptala, proč na ně nadává, když „nezákonné“ vazby nařídila „nezávislá“ soudní stolice. Co zmrd Nečas a jeho vláda zločinců celou dobu vštěpovala do dutých hlav novinářů o nezávislosti soudních stolic, když si rozvedení otcové stěžují, že zlovolně ničí jejich životy a životy jejich dětí, to se teď obrátilo proti jemu samotnému. To už zmrd Nečas psychicky neustál a pustil si hubu na špacír. Že to všechno měli státní zástupci domluvené s předem vybranými soudními stolicemi, že se s uvalením vazby čekalo, až bude mít „ta jejich“ soudní stolice službu, kdo že je ta soudní stolice, zda to náhodou není bývalý fízl a zavržený člen zločinecké ODS, který se teď mstí,…..

Nevědomky nám všem fakticky pomohl, protože jeho kauzu sledují lidé, kteří díky úmyslně zamlčovaným informacím o skutečném stavu naší justice, o průběhu trestního řízení či vazebním stíhání nemají nejmenší tušení a když jim vyprávíme naše příběhy, všichni si myslí, že jsme se zbláznili a přeháníme. Zmrd Nečas jim teď otevřel oči.

A za této situace se ten neskutečný blb odvolával na rozhodnutí „nezávislé“ Nevyšší stolice. Stejně tak se tedy se stížnostmi proti vazbám mohlo čekat, až bude mít u Nejvyšší stolice službu stolice spřízněná se zločineckou ODS a zločince propustí z vazby. Ve stejný den, kdy o tom v pozdních odpoledních hodinách naprosto překvapivě stolice rozhodla, ze dna ódésácké žumpy vylezl její spoluzakladatel Petr Štěpánek s nebývale tvrdým prohlášením směrem k Ištvánovi, že na každou svini se vaří voda. Rozhodnutí o propuštění zločinců z vazby přišlo překvapivě rychle, rozhodně však nebylo překvapivé. Tedy alespoň pro lidi, kteří se v justici alespoň trošku orientují.

Předně nutno vyvrátit různá rádoby odborná stanoviska. Zatím známe pouze výrok rozhodnutí, který neříká nic víc než to, že se podle názoru Nejvyšší stolice na zločince vztahuje imunita, proto nemohu být stíháni, to však rozhodně neznamená, že k trestnému činu nedošlo. Mnozí se také podivují nad tím, proč o tom nerozhodoval Ústavní stolec, když se vše točí okolo výkladu ústavního práva v souvislosti s výkonem poslaneckého mandátu. Zde je nutno říct, že je to přímo dáno Trestním řádem

Trestní řád

§ 10 Vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení

(1) Z pravomoci orgánů činných v trestním řízení podle tohoto zákona jsou vyňaty osoby požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodního práva.

(2) Vznikne-li pochybnost o tom, zda nebo do jaké míry je někdo vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním řízení podle tohoto zákona, rozhodne o tom na návrh dotčené osoby, státního zástupce nebo soudu Nejvyšší soud.

Výrok Nejvyšší stolice vzbuzuje mnoho pochybností, kdy lze například dospět k absurdnímu závěru, že když ve Sněmovně jeden poslanec zastřelí druhého, že za to nemůže být trestně stíhán. Otevírají se i další nesmyslné otázky, zda se poslanecká imunita vztahuje jen na činy spáchané v budově Sněmovny, případně na které další objekty se ještě vztahuje. Je tedy potřeba ještě vyčkat na stolici (odůvodnění rozhodnutí), která se teď usilovně připravuje.

Pokud se snad ještě našel nějaký blázen, který věřil na nezávislost a spravedlivé rozhodování soudních stolic, dostala se mu skvělá lekce o skutečném stavu naší justice.

Foto Jan Šinágl

K dokonalosti pro utvoření obrazu o zvrácenosti naší jsutice už jen chybělo Nagyové nasadit medvěda a náhubek ala Hanibal Lecter.

—————

Zpět


 


ADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas

Otec, který se dobrovolně vzdal svých dětí.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
předseda Ústavního stolce

JUDr. Pavel Rychetský

Nevyšší stolice komunisty zaplevelené stolice.

Otec zločinné přísudkové vyhlášky 

Práva zlodějů Org.23/13 

Odepření práva zlodějům by vedlo k dalšímu prohloubení zásahu do základních práv


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
 I. náměstek ministra
 
JUDr. Daniel Volák

„Všichni soudci jsou čestní lidé a profesionálové“, ruku do ohně by za to dal.

596 soudců
členů zločinecké KSČ

Bašty komunistů v justici