01.04.2013 00:43

Nová aplikace infoSoudce

Ministerstvo zlovůle rozšířilo internetový portál eJustice o novou aplikaci infoSoudce. Justice se tím otevírá veřejnosti, kdy se ještě dříve než vstoupíte do jednací místnosti, můžete blíže seznámit se svojí zákonnou soudní stolicí. To by mělo významnou měrou přispět k větší  důvěryhodnosti naší justice, která zejména v poslední době značně utrpěla, ačkoliv se jednalo o skutečně ojedinělé případy selhání soudních stolic. Do značné míry se na tom také podepsala i Bezpečnostní informační služba, která ve svých zprávách opakovaně upozorňuje na prorůstání korupce do justice, a to aniž by k tomu měla reálné poznatky. Na nízké důvěře v naší justici se podepsaly i nevkusné debaty o platech soudních stolic. Do značné míry se tím také urychlí stoliční jednání, kdy odpadnou průtahy v řízení podáváním námitek podjatosti, když až v průběhu řízení vyvstanou na povrch skutečnosti, pro které by soudní stolice měla být vyloučena z projednávání věci.

Všichni se teď tak mohou přesvědčit, že naprosto všechny soudní stolice jsou čestní lidé a profesionálové. U každé soudní stolice jsou uvedeny podrobnosti o jejím vzdělání a absolvování vzdělávacích akcích. Dále pak její kariérní postup nebo i případně informace o kárných řízeních vedených proti soudní stolici. Najdeme zde rovněž informaci o čistém měsíčním příjmu, což by mělo ukončit skutečně nemístné debaty o přemrštěném hmotném zabezpečení soudních stolic. Zde je nutno podtrhnout, že soudní stolice podle zákona už jiné příjmy nemohu mít. U každé soudní stolice jsou rovněž uvedeny informace o nemovitém majetku a hmotném majetku (motorová vozidla), což nepochybně zabrání dalším pomluvám ze strany Bezpečnostní informační služby.

Zdroj Ministerstvo zlovůle

Adikia novou aplikaci hned vyzkoušela a její používání je velmi jednoduché. Nejdříve vyberete příslušný soud a pak se automaticky nabídne seznam soudních stolic. Adikia si pochopitelně hned vrhla na „oblíbené“ stolice Obvodní stolice pro Prahu 4. Jistě tomu nebudete věřit, ale čím výše stupáte po hierarchii obecných stolic, tím zajímavější je to četní.

Odkaz pro vstup do aplikace

 

—————

Zpět


 


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
 I. náměstek ministra
 
JUDr. Daniel Volák

„Všichni soudci jsou čestní lidé a profesionálové“, ruku do ohně by za to dal.

596 soudců
členů zločinecké KSČ

Bašty komunistů v justici