27.10.2012 23:28

Opatrovnický vlk se nažral a Klaus mladší zůstal celý

Podle bulvárního deníku Blesk platí Klaus mladší na děti 37 tisíc měsíčně. Letos v červenci o tom rozhodla Obvodní soudní stolice pro Prahu 8. „Otci bylo stanoveno měsíční výživné na nezletilého V. K. ve výši 14 tisíc korun, na nezletilou K. K. ve výši 13 tisíc korun a na nezletilého J. K. ve výši 10 tisíc korun,“ řekla tehdy Blesku mluvčí stolice Michaela Janoušková.

Zdroj Blesk.cz Rozvod Václava Klause mladšího: 15 metrů odstup!

Průměrné výživné podle Soudcovských tabulek činí necelé 3 000,- Kč, a pokud by oba rodiče na dítě přispívali stejnou částkou, musí si „průměrné dítě“ vystačit s částkou 6 000,- Kč měsíčně. Když si s tím musí vystačit většina dětí (mnohdy i s menší částkou), proč by jiné děti měly mít dvojnásobek? Mají snad vnoučata prezidenta jiný žaludek nebo se musí oblékat do nějakých speciálních oděvů? To jistě ne!

Celý problém spočívá v tom, že zde není žádný zákon o výživném a výživné je určováno pouze podle momentální nálady soudní stolice. Je zde pouze komunistický Zákon o rodině, který meze vyživovací povinnosti upravuje pouze v obecné rovině.

Zákon o rodině
§85

(2) Oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů.

V době vzniku Zákona o rodině (1963) byla tato formulce nepochybně plně postačující. Všichni měli stejný plat (necelé 3 000,- Kč) a nikdo neměl žádný majetek (krom komunistických pohlavárů). Určit výživné bylo vcelku jednoduché (obvykle 300,- Kč). Zkuste si však na svoje auto místo kol namontovat loukotě (dřevěná kola). Také se na tom dříve jezdilo a kam na tom dojedete dnes? Když se v raném kapitalismu aplikuje komunistický zákon, stejně rychle skončí vaše „jízda“ před soudní stolicí při určování výživného, protože zde není žádná horní hranice (meze zákona viz. čl. 4 LZPS). Z toho důvodu vám nepomůže ani ten nejlepší advokát. To je obecně známá skutečnost, proto do sporu o výživné slušný advokát nikdy nepůjde a zdvořile vás odmítne. Půjde do toho jedině šmejd, který vás chce odrbat o peníze a nemusí to ani být advokát, ale i obecný zmocněnec (s ním však snadno můžete získat přidanou hodnotu v podobě pendrekové nadílky od stoliční ochranky).

Pro otce s vyššími příjmy většinou není problém s plněním vysokého výživného. Zde jde spíše o to, aby bylo výživné účelně spotřebováno pouze dítětem a nesloužilo jako přilepšení matce. Řešením by bylo „základní“ výživné a nadstandardní výdaje by movitějším rodičem byly hrazeny přímo. Rozvedení otcové o to marně usilují, Klausovi mladšímu se to podařilo. Skoro polovina výživného se mu totiž obratem vrátí zpět, protože jeho děti chodí do soukromé školy PROG, které Klaus šéfuje. Školné na jeho škole činí 40 až 50 tisíc.

To však není jediná škola, které Klaus mladší šéfuje. Z dostupných údajů o jeho školách (www.porg.cz) si lze udělat vcelku slušný obraz o jeho příjmech. Nezapomínejme však také, že jeho otec není nějaký důchodce závislý na mrzkém důchodu, ale prezident republiky, který svým příjmem zcela nepochybně ovlivňuje životní úroveň svého syna Václava, na jehož úrovni se dle zákona mají podílet děti. Podíl někoho z rodiny (často i pouhá přítelkyně) na životní úrovni povinného je soudní stolicí zcela běžně aplikován.

Podle Adikie tedy bylo Klausovi mladšímu vyměřeno směšně nízké výživné, kdy krom běžného výživného mu také měla být uložena tvorba úspor.

Zákon o rodině
§85a

 (2) Tam, kde to majetkové poměry povinného rodiče připouštějí, lze za odůvodněné potřeby dítěte považovat i tvorbu úspor zabezpečujících zejména přípravu na budoucí povolání.

—————

Zpět


NEJLEPŚÍ HLÁŠKY

Soudce bývalý komunista
je totéž
jako bývalý černoch.

JUDr. Klára Samková

***

Zvířata na území ČR mají právo vychovávat svá mláďata. I opice v ZOO mají právo vychovávat svá mláďata. Pouze čeští rozvedení otcové toto právo nemají.
Ing. Lubomír Bouše