30.06.2018 14:24

OSPOD s.r.o.

Bude se OSPOD privatizovat nebo ne?! Spekulace, mimikry, mlžení, poplašné zprávy?

Tohle téma je mimo zaměření Adikie, přesto zcela mimořádně přináší informaci ze schůze poslaneckého „školského“ výboru, neboť jde o poměrně zásadní věc a ani poslancům není jasné, co na nás ta bolševická Burešova vláda chystá.  

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

2018

8. volební období

60

USNESENÍ

výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

z 8. schůze ze dne 20. června 2018

k bodu Zpráva podvýboru pro náhradní výchovnou péči

- k  Metodické příručce pro sociální kurátory pro děti a mládež

a ke spekulacím ohledně privatizace Orgánu sociálně-právní ochrany dětí

___________________________________________________________________________

                Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po přednesené informaci předsedy výboru posl. Václava Klause, po odůvodnění Mgr. Michala Nováka z Ministerstva práce a sociálních věcí a po rozpravě

I.  žádá  ministryni práce a sociálních věcí, aby zajistila bezodkladné stažení Metodické příručky pro sociální kurátory pro děti a mládež z roku 2016 a Metodické informace k některým otázkám, vztahujícím se k umísťování dětí v Zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) a pobytu dětí v těchto zařízeních, včetně nároku zřizovatele na státní příspěvek za pobyt a péči poskytovanou dětem v těchto zařízeních. (Jedná se o identické usnesení jako usnesení č. 45 výboru pro sociální politiku z 10. května 2018.)

II. žádá ministryni práce a sociálních věcí, aby vyvrátila či potvrdila spekulace o chystané privatizaci Orgánu sociálně-právní ochrany dětí, dle norského vzoru.

 

     Lenka Kozlová, v. r.

ověřovatelka

výboru pro vědu, vzdělání,

kulturu, mládež a tělovýchovu

 

Václav Klaus, v. r.

předseda výboru pro vědu, vzdělání,

kulturu, mládež a tělovýchovu

Po zkušenostech se soukromými exekutory si jistě každý dovede představit, jak by vypadala práce sociálních kafepijavic, pokud by byly závislé na zisku „firmy“ OSPOD s.r.o. Minimálně lze předpokládat, že by se rapidně zvýšil počet rozvodů a další snad raději ani nedomýšlet.
                        

—————

Zpět


HLEDEJ NA ADIKII

Použijte funkci 

HLEDAT zadáním klíčového slova.
 

 


KONTAKT ADIKIA

infoadikia@seznam.cz


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
ministryně nespravedlnosti
ing. Taťána Malá

(pro zvětšení klikni na obrázek)