08.07.2013 10:44

Osvobozující verdikt pro Bártu a Škárku nám nadiktovali, tvrdí soudce

V bulvárních médiích se na začátku minulého týdne objevil tento titulek, ale protože jsem se zbytečně připravoval na odvolání k náhradě škody za úskočnou kriminalizaci, kdy úderníci pod vedením komouše JUDr. Vesleky přišli na nový způsob projednání odvolání (Odvolací fičák), nestihl jsem k tomu napsat komentář.

Osvobozující verdikt pro Bártu a Škárku nám nadiktovali, tvrdí soudce

Osvobozující rozsudek nad lídrem Věcí veřejných (VV) Vítem Bártou a bývalým místopředsedou strany Jaroslavem Škárkou byl našemu soudu nadiktován, stěžuje si soudce Obvodního soudu pro Prahu 5 Jan Šott v materiálu odeslaném v květnu ministrovi spravedlnosti Pavlu Blažkovi (ODS).

Zdroj Novinky.cz Osvobozující verdikt pro Bártu a Škárku nám nadiktovali, tvrdí soudce

Popisovat čtenářům Adikie kvalitu „oficiálních“ novinářů by bylo nošením dříví do lesa. Objeví-li se nějaký článek na téma výživné či soudní stolice, je proto k těmto článkům přistupovat obezřetně a nejdříve se podívat na jméno autora! To mnohé napoví, zejména pokud jde o (Rudé) Právo úzce propojené s Novinkami.cz.

V lednu se konalo jednání, kde byl Bárta osvobozen, v květnu soudní stolice Šott odeslal materiály ministrovi zlovůle a až červenci o tom „někdo“ napíše článek, zrovna jako na potvoru, když vyplave ódésácké korupční lejno a rozhoduje se o tom, kdo sestaví novou vládu nebo zda by neměly být nové volby.

Jediným cílem „nezávislých novinářů“, přesněji autora článku, od kterého to pak převzali další „nezávislí“ novináři, je tedy odpoutat pozornost od ódésáckého korupčního lejna a diskreditovat opozici zločinného systému Věci veřejné v čele s Vítem Bártou. Jenže svoji servilitu ke zločinnému tentokrát lehce přepískli. 

Jestliže nějaká soudní stolice tvrdí, že jí někdo „nadiktoval“, jak má ve věci rozhodnout a žijeme v právním státě, nespíše by mělo ihned nastoupit zásahové komando a pozavírat všechny osoby, které soudní stolici donutily rozhodovat v rozporu s jejím nezávislým přesvědčením. To se kupodivu nestalo. Jak je to možné?! Těmi „diktátory“ totiž byly jiné, rovněž zcela nezávislé soudní stolice. I to je vážná situace, protože v očích laika se tak justice přeměnila na sodomu gomuru, kde si každý nezávisle rozhoduje, jak ho zrovna napadne. Soudní stolice Šott tak musel informaci o údajném diktátu ve večerních zprávách na Primě mírně korigovat.

I tak se soudní stolice Šott dostává zcela mimo mantinely základní stavby naší justice, kdy soudní stolice I. stupně brojí proti závaznému názoru nadřízené stolice. Za tohoto stavu se pak ani nelze divit, že obecné stolice absolutně ignorují pro všechny závazné nálezy Ústavního stolce a zcela běžně rozhodují v rozporu s názorem nadřízených soudních stolic. Ukázkovým příkladem je soudní stolice Mgr. Jarešová, která v hrubém rozporu s názorem nadřízených stolic neshledala na chování mého holomka nic nemravného a tak se tento týden bude konat odvolání proti její nemravné stolici.

Zjevně účelový článek navíc zamlčuje podstatné skutečnosti v kauze Bárty, jako kdyby jeho autor a celá řada dalších „novinářů“ seděli v jiné jednací místnosti, než kde JusticeTV natáčela záznam jednání. Jak to bylo ve skutečnosti se můžete podívat zde Bárta, Škárka zproštěni, Kočí stále nebručí. I když mám ze spolku Šalamoun smíšené pocity, panu Jemelíkovi se povedl velmi přesný a kvalifikovaný komentář k celé kauze. 

Soudci sobě III

Z neznámých důvodů se některé noviny počátkem července začaly zabývat záležitostí, která vůbec není čerstvá : podnětem „světoznámého“ soudce Jana Šotta ke stížnosti ministra spravedlnosti pro porušení zákona, směřujícímu v neprospěch pánů Víta Bárty a Jaroslava Škárky proti páně soudcovu vlastnímu rozsudku

Svéráznému počínání soudce Jana Šotta v řízení proti Vítu Bártovi a Jaroslavu Škárkovi jsem se věnoval průběžně během celého jím řízeného on-line představení pro senzacechtivé obecenstvo a v květnu došlo i na výše zmíněnou, dnes již značně zastaralou „novinku“, tedy na podnět ke stížnosti pro porušení zákona. Výčet školáckých chyb, jimiž Jan Šott zatížil svá rozhodnutí, zde nebudu opakovat. Podotýkám, že v zásadě stejné vady vytýká Janu Šottovi doc. Zdeněk Koudelka v článku, uveřejněném dne 1. července 2013 na serveru Parlamentní listy (ZDE).

Dospěl jsem ale dodatečně k názoru, že v případě jedné z vad – porušení zásady obžalovací – čili odsouzení za trestný čin, neuvedený v obžalobě – lze soudci Janu Šottovi přiznat polehčující okolnost: až v průběhu dokazování před soudem byla prokázána nemravnost počínání Kristýny Kočí a Jaroslava Škárky, kteří zneužili velkorysosti Víta Bárty a jeho vlastních peněz k jeho kriminalizaci. Otvírá se tím ale otázka, jak vedla policie vyšetřování, když jejich podvodné jednání neodhalila, a jakou péči věnovala dozoru nad vyšetřováním tvrdošíjná žalobkyně, když taková zásadní okolnost unikla její pozornosti. A odtud se odvíjí další otázky, například zda unikají podstatné okolnosti při každém vyšetřování či jen při účelově vybraných. Jsou zvlášť ožehavé dnes, kdy probíhá vyšetřování proti bývalým poslancům za ODS, podezřelých z výměny politických ústupků za prebendy.

Jako obvykle, mé komentáře k tomuto procesu působí na pozadí většinových novinářských zpráv dojmem, že jsem byl v jiné soudní síni než bulvární psavci. Bourám jimi mýtus: soudce Jan Šott není právnický genius a statečný člověk, který učinil politicky citlivý soudní proces dokonale průhledným, jak to tvrdí bulvár, ale pouze trapný břídil, který snad dokonce uvěřil, že je skutečná hvězda.

Na rozdíl od doc. Zdenka Koudelky nepovažuji za Šottův největší hřích různá formálněprávní pochybení, ale skutečnost, že připustil zneužití soudního řízení k politickému účelu, navíc znevažoval rozhodnutí soudců vyšších soudních instancí, kteří jej odborností a zkušenostmi převažují a posléze zpochybnil důstojnost soudního jednání rozdáním objemného písemného vyhotovení rozsudku ihned po jeho ústním vyhlášení. Podpořil tím dojem, že soudy nejsou odděleny od světa politiky neprostupnou zdí, ale naopak se skrytě zapojují do politického dění a všechny řeči o jejich nezávislosti jsou pak jen šalba a mámení. Rozdáním rozsudku hned po vyhlášení potvrdil pan soudce hojně rozšířené lidové přesvědčení, že soudci se rozhodují dříve, než vstoupí do soudní síně a soudní jednání je jen fraška pro hloupý lid. Tím podryl beztak nevalnou důvěru veřejnosti v soudy.

Ke klíčovému rozporu mezi právními postoji soudce Jana Šotta a odvolacího soudu došlo v hodnocení nakládání poslance Víta Bárty se soukromými finančními prostředky, tedy v názoru, zda peníze, vyplacené Kristýně Kočí a podle vylákané Jaroslavem Škárkou, byly úplatkem. Jde o složitý právní problém, v němž se ztotožňuji s názorem odvolacího senátu Jaroslavy Loffelmannové, tedy že nejde o uplácení, ovšem s vědomím, že nejde o jediný možný výklad. Nepřekvapuje, že státní zastupitelství, zastávající jiné stanovisko, podalo dovolání v neprospěch zproštěných odsouzených: od toho máme Nejvyšší soud, aby sjednocoval právní názory a za ním v řadě Ústavní soud jako poslední instanci.

Předpokládal jsem, že rozdáním předem připraveného písemného vyhotovení rozsudku dospělo scestné novátorství soudce Jana Šotta k hranici možného a další vývoj kauzy se bude odehrávat pouze v rámci obvyklých mimořádných opravných prostředků. Podáním podnětu ke stížnosti pro porušení zákona ale Jan Šott hranice opět překročil. Zapsal se tím nesmazatelně do dějin české justice, protože stížnost proti vlastnímu rozsudku je něco, co zde dosud nebylo. A nechť formuloval podnět jakkoli, skutečností zůstává, že stížnost pro porušení zákona vždy směřuje proti pravomocnému rozhodnutí, a tím je právě Šottův zprošťující rozsudek. Teď je pan soudce skutečně jedničkou, ovšem takovou, že by se za to měl stydět.

Nemá smysl rozebírat na tomto místě v úplnosti argumentaci podnětu. Nicméně musím upozornit na jeho zásadní omyly: vrácením věci do jeho rukou odvolací senát neporušil zákon a vynesení zprošťujícího rozsudku nebylo pro Jana Šotta jediným možným východiskem. Kdyby odvolací senát zrušil Šottův rozsudek a sám zprostil obžalované, vzal by nalézacímu soudu a žalobkyni možnost doplněním dokazování posílit jejich právní názor a žalobkyni by připravil o řádný opravný prostředek. Soudce Jan Šott, který se již obsáhlým mediálním vyjadřováním usvědčil z podjatosti vůči Vítu Bártovi a odporu proti vyšším soudům, se pro vyhraněný vztah k věci mohl z jednání vyloučit. Nový senát by si mohl ve jménu soudcovské nezávislosti dovolit s řádným odůvodněním a po doplnění dokazování nesouhlasit s názorem odvolacího soudu a po zúžení skutkové podstaty do hranic, daných obžalobou, obžalované znova odsoudit.

I kdyby ministr spravedlnosti podal na základě Šottovu podnětu stížnost, a i kdyby jí pak Nejvyšší soud vyhověl, obžalovaných by se to nijak nedotklo. Stížnost pro porušení zákona, podaná v neprospěch obviněných, má totiž zvláštní vlastnost: jejím vyhověním nezaniká právní moc napadených rozsudků. Srozumitelněji: vyhověním stížnosti by soudci Nejvyššího soudu pouze vzkázali svým kolegům z obecných soudů, že se dopustili pochybení. Se znalostí dotčených rozhodnutí si dovoluji tvrdit, že „kartáč“ by dostal především Jan Šott. Ale jeho zprošťující rozsudek by si přesto zachoval účinnost, čili s obžalovanými by se nic nedělo. Mimo to nelze očekávat, že by Nejvyšší soud rozhodl, že odvolací senát porušil zákon vyslovením názoru, že Bártova finanční výpomoc spolupracovníkům byla úplatkem: nezávislý soud má právo a povinnost vytvořit si právní názor, který může být případně i mylný. Mýlit se neznamená automaticky totéž co porušit zákon.

Hromaděním výstřelků prokázal soudce Jan Šott nezlomnou vůli prosadit svůj subjektivní názor na jednání obžalovaných bez ohledu na všechna pravidla. Šel dokonce přes hranice obžaloby, nedbal poslanecké imunity, pohrdl právními názory vyšších soudních autorit, znevážil důstojnost soudního jednání nejdříve jeho vedením jako televizní show, a nakonec ještě rozdáním předem připraveného rozsudku. Posléze spáchal „soudcovské harakiri“: napadl vlastní rozsudek podnětem ke stížnosti pro porušení zákona. Soudce, který soudí tímto způsobem, je pro společnost nebezpečný: dá se předpokládat, že stejně subjektivisticky, lépe řečeno svévolně, bude soudit i v dalších případech. Bylo by na místě mu tuto možnost vzít, aby případně neohrožoval nevinné lidi.

A zde se dostáváme k problému nedotknutelnosti soudců. Stejně jako v celé Evropě soudci jsou u nás jmenováni doživotně a jejich odvolání je možné pouze rozhodnutím kárného soudu kvůli velmi závažným proviněním. K tomu, aby se před kárný soud dostali, se ale musí najít kárný žalobce, který překročí stín stavovské solidarity a hříšníky tam pošle. V tomto případě nejbližším kárným žalobcem by byl předseda Obvodního soudu pro Prahu 5, který ovšem výstřelky Jana Šotta jako ostudu pro jeho soud nevnímá. V úvahu pak přichází předseda nadřízeného Městského soudu v Praze a v případě jeho nečinnosti předseda Vrchního soudu v Praze. Žádný z nich ale nevoli nad výstředním vedením procesu neprojevil.

Pouze předsedkyni Nejvyššího soudu Ivě Brožové nezbylo než se počínáním Jana Šotta zabývat, protože ji k tomu vyzval spolek Šalamoun, který jí v té době považoval za nejsvědomitější kárnou žalobkyni. Paní předsedkyně, která pohnala neúspěšně před kárný senát pražského soudce Ondřeje Láznu kvůli tomu, že použil omezovacího opatření k překonání pokusu obžalovaného o maření soudního jednání, nevybočila z proudu snah o zneužití tohoto soudního řízení k poškození poslance Víta Bárty a strany Věci veřejné. Jsouc si vědoma politických souvislostí procesu, našla pro každé jednotlivé Šottovo provinění laskavá slova omluvy. Je pravda, že spolek Šalamoun ji oslovil dříve, než pan soudce korunoval řadu svých výstřelků podáním podnětu ke stížnosti pro porušení zákona, nicméně její vzkaz veřejnosti je i tak jasný: soudce je sice možné veřejně kritizovat, ale tím to končí. Nelze je volat k odpovědnosti ani za nejzávažnější pochybení, pokud chybují ve prospěch nějakého silného skupinového mocenského zájmu. Soudí-li špatně dnes, mají právo soudit špatně i zítra.

Její postoj k nepřístojnostem soudce Jana Šotta upozorňuje na meze soudcovské nezávislosti. Iva Brožová často vystupuje v roli až fanatické strážkyně soudcovské nezávislosti. Avšak v tomto případadě mimoděk nasála společenskou atmosféru, vytvořenou médii kolem Víta Bárty, a podlehla jí. V tomto ohledu nejde o mimořádný úkaz: téměř všechny případy, o kterých vím, u nichž vznikly důvodné pochybnosti o spravedlivosti rozsudku, proběhly v atmosféře nepřátelství k obžalovaným, vytvořené bulvárem: ctihodní soudci nasáli atmosféru a vyšli vstříc rozvášněné chátře. Na ně i na neodpovědné novináře vzpomíná v našich věznicích nezjistitelný počet nevinných odsouzených, nebo lidí, odsouzených k nepřiměřeným trestům.

Autor Zdeněk Jemelík

Zdroj Šalamoun.cz  Soudci sobě III

A zbývá už jen odhalit jméno autora účelového a naprosto nepravdivého článku. Tím není nikdo jiný, než známý přisluhovač zločinného systému redaktor (Rudého) Práva zmrd Josef Koukal, který v pravidelných intervalech dělá reklamu zlodějským exekutorům. Ale to vás nejspíše nemohlo překvapit.

—————

ZpětADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas

Otec, který se dobrovolně vzdal svých dětí.  


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
 I. náměstek ministra
 
JUDr. Daniel Volák

„Všichni soudci jsou čestní lidé a profesionálové“, ruku do ohně by za to dal.

596 soudců
členů zločinecké KSČ

Bašty komunistů v justici


ADIKIA PŘEDSATVUJE
předseda odborového svazu soudců
(Soudcovská unie)
JUDr. Tomáš Lichovník

„Alkohol za volantem nemá vliv na funkci soudce.“

„Soudce je také jen člověk.“

Plat soudce 100 000,- Kč
Definitiva 
Odpovědnost žádná
Zákonem chráněná osoba
Zdarma ozbrojená ochranka

Kdo ze smrtelníků to má?!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
prezident Exekutorské komory

Mgr. Ing. Jiří Prošek

Nevlastníte-li nic, stejně vám to vezmeme!

Váš exekutorský úřad.


ADIKIA HUMOR

III. ÚS 298/12 

Idea právního státu vychází z principu, že stát a občan nejsou v zásadním sporu, ale stát má sloužit občanům.

Ústavní stolec  LP 2012


NEJLEPŚÍ HLÁŠKY

Soudce bývalý komunista
je totéž
jako bývalý černoch.

JUDr. Klára Samková

***

Zvířata na území ČR mají právo vychovávat svá mláďata. I opice v ZOO mají právo vychovávat svá mláďata. Pouze čeští rozvedení otcové toto právo nemají.
Ing. Lubomír Bouše