03.05.2019 10:11

Otevřený dopis Burešovi

Nevážený pane premiére

Při uvádění nové ministryně spravedlnosti do funkce jste na tiskové konferenci zmínil některé priority resortu spravedlnosti. Mimo jiné jste uvedl:

„Připravuje se novela na vymáhání výživného. Vždy jsme tvrdili, že zálohované výživné se výjimečně může poskytnout, ale především bychom měli být schopni vymoci t peníze od otců nebo matek, který měli společné děti a teď zkrátka nechtějí za ně platit.“

Musím Vám tedy připomenout, že podobný nesmysl jste uvedl krátce po jmenování do funkce ministra financí v předchozí Sobotkově vládě, na což jsem vás písemně upozornil. Tehdy jste mě dokonce osobně přijal, vše jsem Vám vysvětlil a tehdy jste přislíbil, že uděláte zákon o výživném, ačkoliv to není věcí ministerstva financí. Tím však celá věc skončila. Protože jste nedodržel svoje slovo, od té doby si Vás nemohu vážit.

Musím Vám tedy zopakovat, že je naprosto nevhodné „zkrátka“ házet všechny rodiče do jednoho pytle s tím, že „nechtějí platit výživné“. Takové vyjádření jen dokazuje, že nemáte absolutně žádnou představu o problému s neplacením výživného. Jestliže zde nemáme zákon o výživném, který by v souladu s čl. 4 Listiny základních práv a svobod všem rodičům podle jasných a pevně daných pravidel ukládal výživné na děti, jak si vůbec můžete dovolit někoho dehonestovat jako neplatiče výživného?!

Jak by se Vám líbilo, kdyby např. o výši Vaší daňové povinnosti rozhodovala nějaká úřednice na finančním úřadě bez jakéhokoliv zákona jen podle svojí momentální nálady? A co kdyby Vám vyměřila naprosto nereálnou daň, kterou nebudete schopen zaplatit, a někdo pak o vás říkal, že jste darebák, kterému se nechce platit daně?

Nepochybně se najdou nezodpovědní rodiče, kteří nechtějí platit výživné, ale těch je tak mizivé procento, že nemá smysl se tím vůbec zabývat. Navíc se jedná o případy, kdy jakákoliv novela „na vymáhání“ výživného se naprosto míjí svým účinkem, neboť se jedná o osoby bez příjmů a majetku.

Drtivá většina rodičů „neplatičů“ není schopna řádně platit výživné proto, že jim bylo stanoveno bez jakéhokoliv zákona jen podle momentální nálady nějaké soudkyně bez elementárních ekonomických znalostí z fiktivního příjmu povinného. A právě na těchto rodičích pak parazitují různé neziskové organizace, advokáti a exekutoři, kdy je na místo spolupráce při péči o dítě ženou do nelítostných válek o každou korunu.

V předchozích letech již byla učiněna celá řada opatření na „zlepšení“ platební morálky rodičů (zvýšení trestů, zabavování řidičáků) a nikdy to nikam nevedlo! Jinak bychom se o tom dnes přeci nemuseli bavit. Nenechte se tedy prosím ovlivňovat těmito parazity a na místo nic neřešící novely na vymáhání výživného, zaúkolujte novou ministryni spravedlnosti vypracováním zákona o výživném. O výživném pak stejně o jako o jiných zákonných povinnostech (daně, sociální a zdravotní pojištění) nemusí rozhodovat soudci, čímž se uvolní jejich kapacita na vyřizování jiných věcí, což jste rovněž zmínil jako jednu z priorit.  

Luboš Meszner

—————

Zpět


HLEDEJ NA ADIKII

Použijte funkci 

HLEDAT zadáním klíčového slova.

 


KONTAKT ADIKIA

infoadikia@seznam.cz


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

ministryně nespravedlnosti

matka justiční mafie

Mgr. Máňa Benešová

pro zvětšení klikni na obrázek


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

ministryně asociálního ministerstva práce

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

pro zvětšení klikni na obrázek