14.03.2013 13:27

Otevřený dopis předsedovi odborového svazu soudců Lichovníkovi

Kancelář Soudcovská unie ČR
(odborový svaz soudců)
JUDr. Tomáš Lichovník
Ovocný trh 14
P.O.Box 210
110 01 Praha 1

Věc: otevřený dopis předsedovi odborového svazu soudců JUDr. Lichovníkovi

Vážený pane,

v médiích bylo citováno Vaše vyjádření k dopravní nehodě soudce Maráka pod vlivem alkoholu.

"Takovýto přestupek nemá přímý dopad na výkon jeho funkce. Jde o ojedinělý případ. Soudce by pochopitelně měl dodržovat předpisy příkladněji než ostatní, ale je to také jen člověk.“

Takové vyjádření z úst vrcholně fundovaného orgánu státu je skandální!

V žádném případě nejde o ojedinělý případ! Soudkyně Miroslava Trčková znavena alkoholem usnula uprostřed jednání. Opilá soudila i soudkyně Dagmar Křišatnová.  Soudce Stanislav Kos přišel opilý do práce, a když ho odvezli domů, usedl za volat a způsobil těžkou dopravní nehodu. Rovněž soudce Pavel Kras byl účastníkem dopravní nehody a byl pod vlivem alkoholu.  Stejně tak i soudce Jiří Stýblo řídil vozidlo pod vlivem alkoholu.   

Součástí soudcovské nezávislosti je nadstandardní hmotné zabezpečení, které soudci zcela nepochybně umožňuje zajistit si náhradní způsob dopravy v případě alkoholové indisposice. Ve smyslu Zákona o soudech a soudcích je soudce povinen ve svém osobním životě svým chováním dbát o to, aby nenarušovalo důstojnost soudcovské funkce. Kdo jiný, než právě soudce, by měl jit v dodržování zákonů příkladem? Fatální porušování platných zákonů v tomto případě tedy není lidským selháním, ale projevem těžké duševní deformace z nadřazenosti vyplývající z postavení soudce ve společnosti.

Za situace, kdy se soudci při soudních jednáních k lidem nechovají jako lidé, ale jako nadřazená rasa a skrze svoji pravomoc si vynucují platy absolutně nehledě na zbývající části společnosti, nemohou od zbývající části společnosti požadovat, aby na jakékoliv porušení platných zákonů „nadřazené rasy“ bylo nahlíženo jako na pouhé lidské selhání.

Jako vrcholně fundovaný orgán státu a předseda odborového svazu soudců nemáte právo jakkoliv zlehčovat nezákonné jednání soudce Maráka. Na místo nekompromisního odsouzení závažného prohřešku jste tak vytvořil zcela nepřijatelný a nebezpečný precedens jejich tolerance.  Pokud jste slušný člověk, přijměte za tuto skandální nehoráznost osobní odpovědnost a vzdejte se funkce soudce.

 

                                                                                                                                            Luboš Meszner

—————

Zpět


 


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
 I. náměstek ministra
 
JUDr. Daniel Volák

„Všichni soudci jsou čestní lidé a profesionálové“, ruku do ohně by za to dal.

596 soudců
členů zločinecké KSČ

Bašty komunistů v justici


ADIKIA PŘEDSATVUJE
předseda odborového svazu soudců
(Soudcovská unie)
JUDr. Tomáš Lichovník

„Alkohol za volantem nemá vliv na funkci soudce.“

„Soudce je také jen člověk.“

Plat soudce 100 000,- Kč
Definitiva 
Odpovědnost žádná
Zákonem chráněná osoba
Zdarma ozbrojená ochranka

Kdo ze smrtelníků to má?!