27.12.2013 11:27

Pat a Mat otcovského hnutí

Jistě všichni dobře znáte seriálové poplety Pata a Mata, kteří se vždy snaží vyřešit nějaký problém, ale používají k tomu nevhodné nástroje, což vede k ještě větším problémům. Dvojníky těchto kreslených postaviček má otcovské hnutí v osobě provozovatele portálu Střídavka „honorise“ (čestného) Hodiny a předsedy Unie otců Papaziana, kteří uspořádali setkání rodičů, kteří nemohou trávit vánoce se svými dětmi. Taková akce je pochopitelně chvályhodná, pokud by však nebyla absolutně znehodnocena jejich fanatickou posedlostí, vždy a za všech okolností propagovat střídavou péči o děti.

Politikům či soudním stolicím často vyčítáme absolutní odtrženost od společnosti. Nutno však říct, že podobnou odtržeností trpí mnoho rozvedených otců, kdy jsou kumulací řady obtížně řešitelných životních situací zahleděni do svých problémů a vůbec si neuvědomují, že zbývající část společnosti se na věc dívá poněkud střízlivějším pohledem. Každý průměrně inteligentní člověk si dokáže spočítat, že vánoce jsou pouze jednou v roce a pokud se rodiče rozvedou, ačkoliv je to sebevíc smutné, jen těžko pak mohou oba s dětmi trávit vánoce a jeden vždy „ostrouhá“. Při takto hloupé prezentaci problému je pak vrcholem idiocie svalovat vinu za nemožnost být s dětmi o vánocích na soudní stolice, byť o spravedlnosti v jejich podání si asi nikdo nedělá velké iluze.

Takto z nás Pat Hodina a Mat Papazian před celou společností udělali „ukřivděné pitomce“, kteří se nemohou vyrovnat s tím, že vánoce jsou jen jednou v roce a skutečný problém, kdy je za „tichého souhlasu“ soudních stolic a orgánů činných v trestním řízení bráněno dětem ve styku s otcem a to nejen o vánocích, se tím zcela upozadil.

Mnozí jistě budou argumentovat tím, že informace novinářských kanálií Prima a Nova byly zkreslené. To by však bylo možné tvrdit pouze v případě, pokud by Pat Hodina a Mat Papazian například vystupovali jménem fiktivní Mezinárodní organizace pro rodinu a dítě, která ačkoliv není ke svojí činnosti v České republice registrována, alespoň navenek působí „neutrálním dojmem“ a dominantou akce by nebyl obrovský transparent propagující střídavou péči o děti.

Adikia se často setkává s názorem, že aktivních rozvedených otců je velmi málo, proto je třeba si vážit každé jejich práce. Také se říká, že kdo nic nedělá, nic nezkazí. V daném případě by však opravdu bylo mnohem lepší, kdyby Pat Hodina a Mat Papazian raději nedělali vůbec nic, protože nás svým neskutečně hloupým a fanatickým prosazováním střídavé péče v očích společnosti jen poškozují.  

Ještě horší však je, že tím u nešťastných rozvedených otců vzbuzují naprosto nereálné naděje. Pokud odhlédneme od ustálené judikatury Ústavního stolce po letošním hjazlvíkovém protestu Pata Hodiny, kdy byl „rozcupován“ doposud nejlepší nález ke střídavé péči o děti (více zde Rychlá odpověď Ústavního stolce), a pomineme prostý fakt, že střídavá péče o děti přichází v úvahu jen v naprosto mizivém počtu případů (snem je dosažení alespoň 10 %), pak střídavá péče o děti rozhodně neřeší nastolený „problém s uspořádáním vánoc“. Ostatně to dokazuje i manuál pro začínající sociální pracovníky (Více zde Manuál rozvádějícího se otce

2.3. Počáteční vyjednávání v případě sporu

U střídavé výchovy se doporučuje navrhovat svěřování dětí matkám v sudých měsících. V drtivé většině případů mají nižší příjmy než muži, kteří snáze zajistí výdaje za děti školního věku v lichém měsíci září. Dále je pro ženy významnější období Vánoc a předvánočního období v sudém měsíci prosinci.

Jediným reálným řešením nastoleného problému je změna celého opatrovnického systému na Cochemský model, který oba rodiče nutí k rozumné dohodě ve prospěch dítěte a to nejen v době vánoc.

Pokud si někdo z rozvedených otců nechce připustit tyto nesporné skutečnosti a bezhlavě se žene za střídavou péčí o děti, pak jsou jeho nářky, že nemůže být s dětmi o vánocích, projevem neskonalé hlouposti a s takovým hlupákem není důvod soucítit.

Převzato z diskuse fanatických hlupáků na Střidavce

Vánoční koleda střídavkářů

Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, těšme se přátelé.

Jednou v roce na Vánoce
fotřík tlampač popadne,
jeho vinou se z něj linou
bludy záhadné.

Naše Nova plácá léta na Vánoce střídačku,
nereptáme aspoň máme něco pro kočku, jé
Vánoce, vánoce přicházejí, těšme se přátelé.

Vánoční koleda Adikie

Když si fotřík říci nedá,

tluče o stůl v předsíni

a pak běda, marně hledá

děti pod skříní.

—————

ZpětADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE


ZÁKLAD PRÁVA ČR

Teorie relativity práva

Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

E = mc3

Vice ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas

Otec, který se dobrovolně vzdal svých dětí.  


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
předseda Ústavního stolce

JUDr. Pavel Rychetský

Nevyšší stolice komunisty zaplevelené stolice.

Otec zločinné přísudkové vyhlášky 

Práva zlodějů Org.23/13 

Odepření práva zlodějům by vedlo k dalšímu prohloubení zásahu do základních práv.