31.12.2013 13:28

Pospíšil přistižen při masturbaci – Pozor! Článek obsahuje sexuální zvrhlosti!

Jestliže může být veřejnoprávní Česká televize naprosto neobjektivní a přinášet bulvární informace, které zesměšňují vládu (byť občany nechtěnou) a poškozují tím Českou republiku (viz. Já to zaplatím), nemůže nikdo očekávat, že by Adikia přinášela objektivní informace bez určitého „zabarvení“ a vyhýbala se bulvárním informacím. Ostatně to ani nikdy nebylo jejím cílem, kdy na rádoby oduševnělé slátaniny má otcovské hnutí internetové stránky Pata Hodiny či Mata Papaziana.

Masturbace

Podle některých křesťanských autorů je masturbace symptomem poruchy mezilidských vztahů. Někteří autoři tvrdí, že masturbace vyskytuje především u dětí vystavených krutému zacházení a stresu a při častější frekvenci masturbace hovoří o „masturbační krizi“, která musí být léčena; základní metodou pomoci je dát poznat mladému člověku jeho základní životní problémy, které se stávají „hlubšími principiálními příčinami“ autoerotického chování.

Oficiální Katechismus katolické církve uvádí o masturbaci v paragrafu 2352 toto (a tento názor je možno považovat za oficiální postoj katolické církve): "Výrazem sebeukájení (masturbace) se míní úmyslné vydráždění pohlavních orgánů s cílem zakoušet pohlavní rozkoš. „Jak učitelský úřad církve, v linii stálé tradice, tak i mravní smysl věřících bez váhání tvrdily, že sebeukájení je skutek vnitřně a těžce nezřízený.“ „Vědomé užívání pohlavních schopností z jakýchkoliv důvodů mimo normálních manželských vztahů podstatně odporuje jejich účelu (zaměření).“ Vyhledává se v něm pohlavní rozkoš mimo „pohlavní vztah požadovaný mravním řádem, totiž takový, který v souvislosti pravé lásky uskutečňuje plný smysl vzájemného sebedarování a lidského plození“. K vytvoření správného úsudku o mravní odpovědnosti jednotlivců a ke správné orientaci pastorální činnosti je třeba brát v úvahu citovou nezralost, sílu získaných návyků, stavů úzkosti nebo jiných psychických či sociálních činitelů, které mohou vinu zmenšovat, případně i na nejmenší míru."

Judaismus považuje mužskou masturbaci za těžký hřích. Podle Talmudu by muži měla být ruka, jíž si "šmátrá pod pupkem", useknuta. Vztah k ženské masturbaci tak jasně vymezen není, zcela jistě se však jedná o hřích nečistých myšlenek.

Podle Islámu Prorok Mohamed pravil: "Sedm jest lidí tak odpudivých, že Bůh nepohlédne na ně v Soudný den:

onanista,
sodomita,
ten, na němž byla sodomie učiněna,
alkoholik,
člověk, jenž bije své děti, až křičí o pomoc,
člověk, jenž ubližuje svým sousedům, až mu zlořečí,
člověk, který má poměr se ženou svého souseda.

Zdroj Wikipedie Masturbace

Jestliže je dnes homosexuální deviace považována za naprosto normální a má být dokonce vzorem rodičovství, nelze se ani divit, že se na masturbaci již nepohlíží jako na odpudivou a stala se dokonce sportem.

Soutěže v maratonské masturbaci mužů jsou relativně mladým odvětvím, kde mladíci veřejně poměřují své síly. Držitelem českého rekordu v masturbaci je František Klimeš s časem 8 hodin a 5 minut, se kterým vybojoval druhé místo na světovém masturbačním maratónu v Kodani. Současný světový rekord v maratonské masturbaci je 9 hodin 33 minut.

Zdroj Wikipedie Masturbace

Pokud se bude společnost i nadále vyvíjet tímto směrem, jistě se dočkáme doby, kdy bude masturbace zařazena do letních olympijských her v mnoha variantách pro jednotlivce až po skupinovou synchronizovanou masturbaci.

Stimulace pohlavního orgánu rukou nahrazuje vzrušení z plnohodnotné soulože jen částečně, ale homosexuální devianti mohou prožít plnohodnotný sex i při masturbaci, což dokazuje snímek bývalého ministra nespravedlnosti Pospíšila, převzatý z intenetových stránek Doodie.com.

Většího kokota, než je on sám, by jen těžko našel!

—————

ZpětADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE


ZÁKLAD PRÁVA ČR

Teorie relativity práva

Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

E = mc3

Vice ZDE