29.04.2014 22:03

Mentální retardace - předpoklad pro funkci ústavní stolice

Mínkotvorná kanálie Novinky.cz dnes přišla s „novinkou“, že do rozvodů stále více zasahují kafepijavice z OSPODu.  

Do rozvodů kvůli dětem stále víc zasahuje sociálka 

Článek opět potvrzuje slova prezidenta Zemana o deviantních novinářích, kteří píšou o věcech, kterým absolutně nerozumí. Adikia není zaměřena na tuto oblast rodinného práva, proto případný komentář přenechá na povolanější webové stránky. Co však nelze přejít bez komentáře, je vyjádření předsedy odborového svazu nemravného lidského odpadu v talárech (Unie soudců) Tomáše Lichovníka:

„Nově zde přistupuje povinnost OSPOD podávat vyjádření ke každému rozvodovému řízení, kde jsou nezletilé děti, a to ohledně toho, jaký to pro děti bude mít dopad. Je to nový úkol a snad bude přínosný.“

Jaký asi tak může mít rozvod dopad na děti?!

A tento mentální retrad má v letošním roce doplnit Joštovo panoptikum vypravěčů lidsko-právních pohádek.

Pokud by něco bylo přínosem, tak jedině zrušení nesmyslného rozdělení rozvodu do tří na sobě nezávislých řízení (opatrovnické, rozvodové a majetkové) a sloučení do jediného řízení, neboť všechno souvisí se vším a nelze to od sebe oddělovat (např. rozhodovat o výživném „podle majetkových poměrů“, když ještě není jasné rozdělení SJM). Přínosem by rovněž bylo zavedení Cochemského modelu opatrovnických řízení.   

—————

Zpět 


ADIKIA PŘEDSATVUJE
předseda odborového svazu soudců
(Soudcovská unie)
JUDr. Tomáš Lichovník

„Alkohol za volantem nemá vliv na funkci soudce.“

„Soudce je také jen člověk.“

Plat soudce 100 000,- Kč
Definitiva 
Odpovědnost žádná
Zákonem chráněná osoba
Zdarma ozbrojená ochranka

Kdo ze smrtelníků to má?!