09.09.2013 23:43

Průvodce baštou komunistů

Pan Lubomír Bouše uchopil výzvu Adikie „za pačesy“ a do BLOGU posílá další článek Jan Sváček, soudce pražský – odborník nebo diletant? Hovořit o Sváčkovi jako o soudci je docela komické. Jednak jako normalizační komouš ztratil právo rozhodovat o lidských životech, ale také protože v jednací síni neseděl ani nepamatuje. Mimochodem to byl také jeden z důvodů, proč byl Senátem opakovaně odmítnut na funkci ústavní stolice. Jeho nominací se prezident Zeman tvrdě „seknul“. To mu nelze vyčítat, protože ani rozvedení otcové do rozvodu netušili, jak vypadá spravedlnost v podání našich soudních stolic. Není až tak složité si „spočítat“, kdo mu Sváčka doporučil. Když něčemu nerozumíte, na koho se obrátíte? Na úplně cizího člověka nebo na kamaráda, o kterém víte, že je v dané oblasti odborník? Předsedkyně Nejvyšší stolice Brožová to tedy jistě nebyla a je naprosto jasné, že Sváčka doporučil zločinec Rychetský, protože ten se chystá na důchod (při opětovném zvolení tvrdil, „že to bere jen na několik let“) a je potřeba, aby někdo udržel názorovou kontinuitu (čti zločinný systém) Ústavního stolce. A znáte snad lepšího kandidáta na takového budoucího předsedu Ústavního stolce než právě komouše Sváčka?   

Tato lidská kreatura připomínající spíše zoombie je více než kdo jiný odpovědná za stav naší justice a práva, kdy předsedá co do počtu soudních stolic největšímu soudu v republice, ze kterého vybudoval baštu komoušů (Bašty komunistů v justici).  U tohoto soudu nenajdete jediný senát, ve kterém by nebyl zastoupen zločinný komunistický režim.

Pan Bouše si jako rozvedený otec už se soudními stolicemi „užil svoje“, a právě o tyto svoje bolestně získané zkušenosti se chce podělit zejména s „nováčky“. Adikia by článek proto spíše nazvala Průvodce baštou komunistů ve Spálené ulici a zařadila do rubriky BÍDNÝ SOUDCE.

Jan Sváček, soudce pražský – odborník nebo diletant? 

—————

Zpět